joi, 24 octombrie 2013

LISTA DE REVENDICĂRI A MEMBRILOR F.S.L.I. - OCTOMBRIE 2013

1. Alocarea, începând cu anul 2014, a minimum 6% din P.I.B. pentru educație și creșterea ponderii cheltuielilor de personal pentru învățământ, pentru micșorarea decalajului dintre România și celelalte țări membre ale Uniunii Europene care alocă, în medie 5,2% din P.I.B. educației; 2. Modificarea Legii educației naționale.Solicităm: - modificarea componenței consiliului de administrație al unităților de învățământ, astfel încât ponderea personalului didactic și a personalului de conducere din unitate să constituie o majoritate simplă; -reintroducerea normei de predare de 16 ore/ săptămână pentru personalul didactic care are peste 25 de ani vechime în învăţământ și gradul didactic I; - decontarea cheltuielilor cu naveta personalului didactic, de la bugetul de stat, prin Ministerul Educației Naționale; - reintroducerea ajutorului de 100 euro/an, pentru achiziționarea de cărți sau programe educaționale pe suport electronic; - reintroducerea sporului de doctorat; - pensionarea anticipată, cu cel puțin 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, fără diminuarea cuantumului pensiei; - acordarea gradației de merit și pentru personalul didactic auxiliar; - dobândirea de către cadrele didactice a celei de-a doua specializări, prin programe de conversie profesională, cu finanțare de la bugetul de stat; 3. Adoptarea unei LEGI DE SALARIZARE, prin care: a) salariile profesorilor debutanți să crească cu 50 %, pentru ca profesia de dascăl să devină motivantă pentru tinerii performanți; b) reîntregirea veniturilor personalului din învățământ la nivelul celor din anul 2009,ceea ce ar determina creșterea salariilor personalului din învățământ cu aproximativ 15%; c) majorarea salariilor personalului nedidactic, prin reintroducerea sporului de vechime în muncă; 4. Depolitizarea învățământului, prin acordarea rolului determinant colectivului școlii în alegerea directorului, in sensul obtinerii avizului consiliului profesoral de catre cei care doresc sa participe la concurs. 5. Debirocratizarea sistemului de învățământ, prin reducerea semnificativă a situațiilor și evidențelor pe care le întocmesc cadrele didactice; 6. Regândirea programelor școlare și a sistemului de evaluare a elevilor, în sensul de a se pune accent pe latura formativă și nu pe cea informativă.

vineri, 18 octombrie 2013

COMUNICAT FSLI

Membrii Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (F.S.L.I.) ies în stradă de la sfârșitul lunii octombrie, începând cu pichetarea Guvernului și a sediului USL, urmând ca în noiembrie să organizeze în Capitală un miting de amploare urmat de un marș. Astfel, în datele de 28, 29 și 30 octombrie vor avea loc, concomitent, pichetări la sediul Guvernului României și la sediul Uniunii Social Democrate, iar în aceeași perioadă, în toate unitățile de învățâmânt, din țară, unde F.S.L.I. are membri, dascălii vor fi în grevă japoneză, purtând o banderolă albă pe braț. În data de 6 noiembrie, F.S.L.I. va organiza în București un miting de amploare urmat de un marș. La acest protest vom avea sprijinul studenților și facem apel și la părinți și la întreaga societate civilă să ni se alăture, pentru că revendicările noastre nu sunt numai pentru profesori, sunt pentru un viitor mai bun al tuturor românilor, a precizat președintele FSLI, Simion Hancescu. Revendicările FSLI sunt: · Alocarea, începând cu anul 2014, a minimum 6% din P.I.B. pentru educație, conform art.8 din Legea Educației Naționale și creșterea ponderii cheltuielilor de personal pentru învățământ, din totalul cheltuielilor de personal din sectorul public; · Modificarea Legii educației naționale, inclusiv în ceea ce privește statutul personalului didactic, astfel încât să se elimine discriminările existente în prezent și să conducă la creșterea calității actului de instrucție și educație, dar și la creșterea gradului de implicare a cadrelor didactice în luarea deciziilor. Principalele modificări care se impun sunt: - Reintroducerea normei de predare de 16 ore pe săptămână pentru personalul didactic care are peste 25 de ani vechime în învăţământ și gradul didactic I; - Decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice să se facă de la bugetul de stat, prin Ministerul Educației Naționale; - Introducerea prevederilor Legii nr. 315/2006 privind stimularea achiziționării de cărți sau programe educaționale pe suport electronic; - Reintroducerea sporului de doctorat; - Posibilitatea pensionării anticipate, cu cel puțin 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, fără diminuarea cuantumului pensiei; - Acordarea gradației de merit și pentru personalul didactic auxiliar; - Introducerea posibilității dobândirii de către cadrele didactice a celei de-a doua specializări, prin programe de conversie profesională, cu finanțare de la bugetul de stat; · Adoptarea unei legi de salarizare, prin care salariile profesorilor debutanți să crească cu 50 %, iar raportul dintre salariul de bază maxim al funcției didactice și cel minim să fie de 2:1. Aceasta este singura soluție pentru ca meseria de dascăl să devină motivantă și tinerii performanți să fie atrași către cariera didactică. De asemenea, se impune majorarea salariilor personalului nedidactic, având în vedere faptul că actualele venituri ale acestei categorii de salariați, le permit un trai sub limita de subzistență; · Depolitizarea învățământului în sensul că, în dobândirea funcției de director al unității de învățământ, rolul determinant să revină colectivului unității și nu factorilor politici; · Regândirea programelor școlare și a sistemului de evaluare a elevilor, în sensul de a se pune accent pe latura formativă și nu pe cea informativă, iar prin evaluare să se verifice capacitatea elevilor de a aplica practic cunoștințele dobândite, pentru a face față cerințelor în schimbare și competiției de pe piața forței de muncă;

miercuri, 16 octombrie 2013

PREMIERĂ în războiul debitori-bănci privind CLAUZELE ABUZIVE. Un bucureştean a obţinut în instanţă reducerea dobânzii la jumătate

Curtea Supremă a emis, miercuri, 9 octombrie, o decizie definitivă prin care obligă o bancă să reducă dobânda unui bucureştean la jumătate. Este prima decizie definitivă prin care judecătorii dau câştig de cauză debiitorilor în disputa cu băncile privind clauzele abuzive. Pe scurt, în 2008, bucureşteanul a luat un credit de 100.000 de franci elveţieni, iar banca a decis să ii crească dobânda de la 5,7% la 6,99%, deşi indicatorul de referinţă a scăzut constant. Instanţa a decis că banca nu poate modifica marja care a fost convenită în contractul de creditare. Altfel spus, judecătorii au decis că băncile nu îşi pot mări profitul prin majorarea discreţionară a dobânzilor la credite.

Ordin 5211/ 2013 -privind echivalare IP3 a doua specializare

OMEN 5211 -08.10. 2013 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea studiilor ECTS/SECT a învăţământului de scurtă durată realizat prin colegiu cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5553/2011, sesiunea 2013-2014

miercuri, 24 iulie 2013

COMUNICAT FSLI

COMUNICATUL FSLI Comunicat Pentru așa salarii în învățământ, așa rezultate la examenul de definitivat Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) consideră că rezultatele la examenul de definitivat sunt cele previzibile având în vedere faptul că în ultimii 23 de ani politica guvernelor față de salarizarea din învățământ a fost iresponsabilă. Salariile foarte mici din acest domeniu au făcut ca, an de an, numărul tinerilor cu vocație pentru meseria de dascăl, care să se îndrepte către învățământ, să scadă și astfel au pătruns în sistem oameni care nu au nicio tangență cu această nobilă profesie, pentru aceștia domeniul fiind o simplă soluție de moment pentru un câștig mizer. De asemenea, o altă cauză a acestor rezultate slabe o reprezintă carențele majore în ceea ce privește formarea inițială a viitorilor dascăli. Facultățile de profil nu pun accent pe materii fundamentale de care au nevoie viitoarele cadre didactice cum ar fi metodica predării disciplinelor fundamentale și, totodată, majoritatea au eliminat practica pedagogică, iar acolo unde încă există este făcută formal. Precizăm faptul că în subiectele de la examenul de defintivat o pondere importantă o ocupă cel de metodică, astfel rezultatele slabe sunt o consecință a faptului că cei care au susținut examenul trebuie să rezolve subiecte pe care nu le-au studiat în facultate aproape deloc. F.S.L.I. trage încă o dată semnalul de alarmă în ceea ce privește salarizarea din sistemul de învățământ și consideră că singura soluție pentru a avea profesori bine pregătiți este aceea de a se adopta o lege a salarizării pentru personalul din educație, astfel încât salariile să devină motivante. ACOLO UNDE SALARIILE SUNT ATRACTIVE ȘI CALITATEA RESURSEI UMANE ESTE RIDICATĂ! Simion Hancescu, președinte FSLI

vineri, 19 iulie 2013

Structura anului scolar 2013 - 2014

Anul şcolar 2013-2014 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 176 de zile lucrătoare, şi va fi împărţit în două semestre, potrivit unui ordin al ministrului Educaţiei publicat în Monitorul Oficial. Astfel, elevii se vor prezenta la cursuri pe 16 septembrie, iar vacanţa de vară va începe pe 21 iunie 2014. În semestrul I se desfăşoară cursuri de luni, 16 septembrie 2013, până vineri, 20 decembrie 2013. În perioada 2 - 10 noiembrie 2013, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă. Vacanţa de iarnă începe sâmbătă, 21 decembrie 2013, şi se încheie duminică, 5 ianuarie 2014, iar cursurile în perioada luni, 6 ianuarie 2014 - vineri, 31 ianuarie 2014. Vacanţa intersemestrială: sâmbătă, 1 februarie 2014 - duminică, 9 februarie 2014. În semestrul al II-lea cursurile încep luni, 10 februarie 2014, şi se termină vineri, 11 aprilie 2014. Vacanţa de primăvară este în perioada sâmbătă, 12 aprilie 2014 - marţi, 22 aprilie 2014, iar cursurile miercuri, 23 aprilie 2014 - vineri, 20 iunie 2014. Vacanţa de vară debutează sâmbătă, 21 iunie 2014, şi se va încheia duminică, 14 septembrie 2014. Prin excepţie, pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 37 de săptămâni din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, patru săptămâni fiind dedicate desfăşurării examenului naţional de Bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie în data de 30 mai 2014. De asemenea, pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 13 iunie 2014. Pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale, şi pentru clasele din învăţământul profesional de 2 ani durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare. Pentru învăţământul special - clasele a IX-a-a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 181 de zile, iar stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfăşoară în perioada propusă de unitatea de învăţământ organizatoare şi aprobată de inspectoratul şcolar, conform structurii anului şcolar, cu respectarea vacanţelor. În ceea ce priveşte învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare. Potrivit ordinului, în zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri. De asemenea, unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie - Ziua internaţională a educaţiei şi 5 iunie - Ziua învăţătorului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar. Săptămâna 7 - 11 aprilie 2014 din semestrul al doilea este dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului ''Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!'', având un orar specific. Tezele din semestrul I al anului şcolar 2013-2014 se susţin, de regulă, până la data de 20 decembrie 2013, iar cele din semestrul al II-lea până la data de 23 mai 2014, se arată în document. În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin acest ordin. Solicitarea de modificare a structurii anului şcolar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor din unitatea/unităţile de învăţământ respectivă/respective. Aprobarea modificării structurii anului şcolar se acordă în condiţiile asigurării unui număr de zile de cursuri cel puţin egal cu cel stabilit, precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără restricţii, la examenele şi evaluările naţionale: evaluarea naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a, examenul de Bacalaureat, examenele de certificare a competenţelor profesionale, examenele de atestare a competenţelor, examenele de absolvire. Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a competenţelor profesionale/a competenţelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului Educaţiei Naţionale.

vineri, 19 aprilie 2013

Ministerul Educaţiei Naţionale a stabilit modalitatea de recuperare a cursurilor şcolare din zilele libere de 2 şi 3 mai

Ministerul Educaţiei Naţionale a stabilit modalitatea de recuperare a cursurilor şcolare din zilele libere de 2 şi 3 mai Ministerul Educaţiei Naţionale a stabilit modalitatea de recuperare a cursurilor care nu se efectuează în unităţile de învăţământ preuniversitar, în perioada 1-6 mai, ca urmare a cumulării prevederilor H.G. nr. 79/6.03.2013 pentru stabilirea zilelor de 2 şi 3 mai 2013 ca zile libere, şi a prevederilor art. 3 din OMECTS nr. 5635/31.08.2012 privind structura anului şcolar 2012-2013. Într-o notă transmisă marți, 16 aprilie, MEN a solicitat inspectoratele şcolare județene/al municipiului Bucureşti să informeze toate unităţile de învăţământ preuniversitar din subordine că orele de curs neefectuate în data de 2 mai vor fi recuperate în data de 20 aprilie. Orele de curs neefectuate în data de 3 mai vor fi recuperate în oricare din zilele de sâmbătă, începând cu data de 27 aprilie, dar nu mai târziu de 25 mai 2013.Decizia de stabilire a zilei de recuperare a orelor de curs din data de 3 mai 2013 revine consiliilor de administraţie ale inspectoratelor şcolare județene/al municipiului Bucureşti, decizie pe care o vor comunica, în timp util, tuturor unităţilor şcolare din subordine. http://www.edu.ro

miercuri, 27 martie 2013

Ministerul Educatiei a aprobat prin ordin Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014

Cum iti inscrii copilul in clasa pregatitoare si clasa I: Ministerul Educatiei a aprobat prin ordin Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014 Ministrul Educatiei Nationale, Remus Pricopie, a aprobat prin ordin Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014. Conform acesteia, este obligatorie inscrierea in clasa pregatitoare a copiilor care implinesc 6 ani pana la 31 august 2013, iar la solicitarea parintilor se pot inscrie in clasa pregatitoare si copiii care implinesc 6 ani pana la 31 decembrie 2013, daca evaluarea dezvoltarii psihosomatice o permite. Prin exceptie, numai anul acesta, copiii in varsta de 7 ani pot fi inscrisi, la cerere, in clasa I. Metodologia a fost publicata si in Monitorul Oficial. HARTA circumscriptiilor scolare pe fiecare judet. Vezi la ce scoala esti arondat si care este TELVERDE din judetul tau Conform metodologiei, doar anul acesta copiii care implinesc varsta de 7 ani pana la data de 31 august 2013, inclusiv, si care nu au parcurs, anterior, clasa pregatitoare, pot fi inscrisi, la cerere, in clasa I. Tot in clasa I pot fi inscrisi, la solicitarea parintilor, si copiii care implinesc varsta de 7 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2013, inclusiv, daca evaluarea dezvoltarii psihosomatice atesta pregatirea pentru parcurgerea cu succes a clasei I. Unde se face evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor Evaluarea dezvoltarii psihosomatice se desfasoara in perioada 2-19 aprilie, in intervalul orar 10.00-18.00, iar rezultatul le va fi comunicat in scris parintilor, tot in limita acestei perioade. Rezultatul nu poate fi contestat. Adresele institutiilor unde vor fi evaluati copiii vor fi afisate in data de 28 martie in toate scolile si pe site-urile inspectoratelor scolare. Pentru realizarea acestei evaluari, parintii trebuie sa depuna la Centrul judetean de resurse si asistenta educationala (CJRAE/CMBRAE) sau la institutia unde se va face evaluarea o cerere tip. Evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor se efectueaza la sediul Centrului judetean de resurse si asistenta educationala (CJRAE/CMBRAE), precum si in diferite zone ale judetului, cu prioritate in gradinite. Aceasta se realizeaza de catre personalul de specialitate al CJRAE, personal de specialitate din alte institutii/unitati, precum si medici scolari sau medici de familie, acolo unde este necesar. In prima etapa inscrierea se poate face la o singura scoala (inscrierile multiple sunt detectate de aplicatia informatica, ce va bloca inscrierea la o a doua scoala). Anul acesta, parintii care nu vor scoala de circumscriptie trebuie sa opteze, in cererea de inscriere, daca vor totusi ca locul la scoala de circumscriptie sa le fie rezervat. In cazul in care ei sunt respinsi la inscriere in scoala pe care o doresc si nu au bifata rezervarea locului la scoala unde sunt arondati, atunci parintii trebuie sa-si inscrie copiii in a doua etapa, la scolile care mai au locuri libere. Unde se fac inscrierile Parintii pot completa electronic cererile-tip de inscriere direct la scoala la care vor sa isi inscrie copilul, cu ajutorul secretarilor. Aceste cereri pot fi completate si online, pe un formular care va fi disponibil la adresa www.edu.ro incepand din data de 2 aprilie. Insa in cazul completarii online, parintele va trebui sa mearga la scoala la care doreste inscrierea copilului, pentru validarea cererii. Actele necesare inscrierii: Cerere-tip de inscriere Copie si original dupa actul de identitate al parintelui/tutorelui legal Copie si original al certificatului de nastere al copilului Documentul care atesta dezvoltarea psihosomatica corespunzatoare pentru parcurgerea clasei pregatitoare / clasei I (acolo unde este cazul). Alte documente care sa ateste indeplinirea criteriilor generale si/sau specifice (acolo unde este cazul). Calendarul inscrierilor Inscrierile incep pe 2 aprilie si se vor desfasura de-a lungul a doua etape. Spre deosebire de anul trecut, acum prima etapa este destinata inscrierii tuturor copiilor, atat la scolile de circumscriptie, cat si la celelalte scoli. La etapa a doua de inscrieri participa doar cei care nu au fost cuprinsi intr-o scoala dupa prima etapa. Prima etapa: 02 - 22 aprilie Participa toti parintii care trebuie sa isi inscrie copiii in clasa pregatitoare sau clasa I, indiferent daca isi inscriu copiii in scoala de circumscriptie sau in alta scoala Inscrierile se fac la scoala pe care vrei sa o urmeze copilul, de luni pana vineri, intre orele 08.00 - 20.00 sambata, intre orele 08.00 - 13.00 parintii pot suna la scoala pentru a fi programati intr-o anumita zi si la o anumita ora in vederea completarii cererii de inscriere A doua etapa: 08 - 17 mai Participa doar parintii ai caror copii nu au fost cuprinsi intr-o scoala in prima etapa Parintii vor completa o noua cerere de inscriere, repartizarea urmand sa se faca pe locurile ramase disponibile dupa prima etapa. Cererile-tip de inscriere pot fi completate doar pentru scolile pentru care mai exista locuri disponibile Unitatile de invatamant sunt obligate sa afiseze situatia copiilor inscrisi si a locurilor ramase disponibile, dupa fiecare etapa de inscriere. In cererea-tip de inscriere pentru etapa a doua, parintii vor completa, in ordinea descrescatoare a preferintelor, maximum trei optiuni pentru scoli la care mai exista locuri disponibile. Parintii depun cererea online sau la secretariatul scolii aflate pe prima pozitie din cele trei optiuni exprimate pentru etapa a doua. 29 aprilie - afisarea listei copiilor inscrisi, dupa prima etapa 24 mai - afisarea listei copiilor inscrisi, dupa a doua etapa In situatia in care intr-o scoala numarul cererilor de inscriere de la parinti al caror domiciliu se afla in afara circumscriptiei scolare este mai mare decat numarul de locuri libere, vor fi aplicate criterii de departajare, generale si specifice. Criteriile generale de departajare sunt urmatoarele: existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului; existenta unui document care dovedeste ca este orfan de unul sau ambii parinti provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial are un frate sau o sora inmatriculat/inmatriculata in scoala dorita In cazul in care numarul cererilor de inscriere de la parinti din afara circumscriptiei scolare este mai mare decat numarul de locuri libere, repartizarea copiilor se face in ordinea descrescatoare a numarului de criterii generale de departajare cumulate de catre fiecare copil: se repartizeaza la inceput copiii care indeplinesc trei criterii, apoi copiii care indeplinesc doua criterii si, in final, copiii care indeplinesc doar unul dintre criterii. Scolile cu predare in limba unei minoritati nationale pot introduce test de limba la inscrierea in clasa pregatitoare sau clasa I, caz in care acesta poate fi aplicat inaintea criteriilor generale de departajare. Criterii specifice: Sunt aplicate dupa criteriile generale si numai daca acestea nu reusesc sa faca departajarea intre copii Sunt elaborate de catre fiecare scoala in parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de catre parinti/tutori legali si nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie sa tina cont de faptul ca toti copiii au drepturi egale, indiferent de conditia sociala, financiara, indiferent de nationalitate, rasa, religie, confesiune, sex etc. Scolile vor afisa la sediul lor aceste criterii specifice pe 28 martie Cum se fac inscrierile in invatamantul particular Inscrierea se face in prima etapa (02 - 22 aprilie). Inscrierea se face direct la scoala sau pe formularul online, daca unitatea de invatamant autorizata/acreditata si-a introdus toate datele in aplicatia informatica pentru inscrierea in clasa pregatitoare, la fel ca unitatile de invatamant de stat. Daca nu, inscrierea se face doar la unitatea de invatamant. In cazul inscrierii online, validarea inscrierii se face la sediul unitatii de invatamant dorite. Daca, dupa finalizarea primei etape, copilul nu este inmatriculat la unitatea de invatamant dorita de parinte, copilul poate fi inscris la scoala de circumscriptie, numai daca parintele a solicitat si aceasta optiune in formularul de inscriere. In caz contrar, participa la a doua etapa de inscriere (08 - 17 mai). Inscrierea in invatamantul special Copiii cu cerinte educationale speciale pot fi inscrisi in scolile de masa, conform regulilor acestei metodologii. In situatiile in care orientarea scolara impune inscrierea in invatamantul special, parintii se adreseaza scolii de circumscriptie sau CJRAE/CMBRAE, de la care vor primi informatiile necesare pentru inscrierea in invatamantul special. Inscrierea copiilor cu cerinte educationale speciale in invatamantul special se face direct la scoala speciala, cu documentele de mai sus, la care se adauga documentul care atesta orientarea catre scoala speciala. Comisiile de inscriere din unitatile de invatamant special completeaza cererile-tip de inscriere direct in aplicatia informatica. Toti copiii care au orientarea scolara pentru invatamantul special vor fi inmatriculati conform solicitarii. Inscrierea in unitatile de invatamant care au in oferta clase organizate conform reglementarilor specifice alternativelor educationale Unitatile de invatamant alternativ de stat vor fi incluse in aplicatia informatica pentru inscrierea in clasa pregatitoare. In cazul unitatilor de invatamant alternativ de stat care au constituita circumscriptie scolara, se vor parcurge etapele de inscriere prevazute mai sus. In cazul celor care nu au constituita circumscriptie scolara, parintii se vor adresa, pentru inscriere, direct unitatii de invatamant dorite. Inscrierea copiilor in clasa pregatitoare la aceste unitati de invatamant se face in prima etapa de inscriere. In cazul in care, din diferite motive, copilul nu este inmatriculat la unitatea de invatamant alternativ solicitata de parinte, acesta poate fi inscris la scoala de circumscriptie daca parintele a bifat optiunea de intoarcere la scoala de circumscriptie; daca nu a bifat aceasta optiune, copilul participa la a doua etapa de inscriere, la scolile care mai au locuri libere. Inscrierea la unitatile de invatamant alternativ particulare se face conform regulile referitoare la inscrierea in invatamantul particular.

joi, 21 martie 2013

LEGE nr. 53 din 14 martie 2013 privind instituirea Zilei Limbii Române

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. 1 (1)Se instituie ziua de 31 august ca Ziua Limbii Române. (2)Ziua Limbii Române poate fi marcată de către autorităţile şi instituţiile publice, inclusiv de reprezentanţele diplomatice şi institutele culturale ale României, precum şi de către alte instituţii româneşti din străinătate, prin organizarea unor programe şi manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau ştiinţific. Art. 2 (1)Guvernul şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor lua măsurile necesare pentru ca în această zi drapelul României să fie arborat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice. (2)Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot sprijini material sau logistic organizarea şi desfăşurarea manifestărilor prevăzute la art. 1 alin. (2). (3)Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot include în programele lor emisiuni culturale ori aspecte de la manifestările dedicate acestei sărbători. -****- Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, VIOREL HREBENCIUC PREŞEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 145 din data de 19 martie 2013

MEN a lansat în dezbatere publică "Metodologia pentru înscrierea copiilor în învățământul primar în anul școlar 2013-2014"

MEN a lansat în dezbatere publică "Metodologia pentru înscrierea copiilor în învățământul primar în anul școlar 2013-2014" Ministerul Educației Naționale a lansat sâmbătă, 16 martie 2013, în dezbatere publică proiectul de Metodologie pentru înscrierea copiilor în învățământul primar în anul școlar 2013 – 2014. Documentul poate fi accesat la adresa www.edu.ro , la secțiunea Înscrierea în învățământul primar 2013 (prima pagină). Proiectul conține detaliile referitoare la înscrierea copiilor în clasa pregătitoare și în clasa I. Proiectul de Metodologie a fost elaborat plecând de la experiența anului anterior. Documentul propune maximizarea opțiunilor părinților pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, propune proceduri simplifícate și subliniază dimensiunea informării publice, astfel încât informațiile să ajungă în timp util la părinți, respectiv la publicul larg interesat. Menționăm că, până la aprobarea Metodologiei prin Ordin al Ministrului Educației Naționale, documentul poate suferi modificări, ca urmare a procesului de dezbatere publică. Reprezentanții ministerului vor ține cont de opiniile primite la adresa www.edu.ro, la secțiunea Înscrierea în învățământul primar 2013, până la data de 24 martie. Acolo unde va fi cazul, unele dintre observațiile semnalate vor putea deveni prevederi integrate în documentul final. Sursa: http://www.edu.ro/index.php/pressrel/18816

HG 79/2013 – pentru stabilirea zilelor de 2 şi 3 mai 2013 ca zile libere

Hotararea Guvernului nr. 79/2013 pentru stabilirea zilelor de 2 si 3 mai 2013 ca zile libere a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 129, din 11 martie 2013 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. a) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. 1. – (1) Pentru salariaţii din sectorul public, zilele de 2 şi 3 mai 2013 se stabilesc ca zile libere. (2) Pentru zilele stabilite ca zile libere potrivit alin. (1) instituţiile publice îşi vor desfăşura activitatea în regim de program normal în zilele de 13 aprilie 2013, respectiv 20 aprilie 2013 sau vor prelungi corespunzător timpul de lucru, până la data de 30 aprilie 2013, potrivit planificărilor stabilite. (3) Prestarea muncii potrivit alin. (2) nu conferă acordarea de timp liber corespunzător. Art. 2. – Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii. Art. 3. – (1) Dispoziţiile art. 1 nu se aplică magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti implicate în soluţionarea proceselor cu termen în data de 2, respectiv 3 mai 2013 şi nici participanţilor în aceste procese. (2) Dispoziţiile art. 1 nu se aplică personalului din cadrul Trezoreriei Statului care desfăşoară în zilele respective activităţi stabilite prin ordin emis de Ministerul Finanţelor Publice. Art. 4. – Dispoziţiile prezentei hotărâri pot fi aplicate şi angajaţilor din sectorul privat, în măsura în care partenerii sociali stabilesc astfel. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea Ministrul justiţiei, Mona-Maria Pivniceru Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Bucureşti, 6 martie 2013. Nr. 79.

luni, 25 februarie 2013

Ordin MEN 3128/2013 - Centralizator discipline probe concurs 2013

Ordin MEN 3128/2013 - Centralizator discipline probe concurs 2013 ORDIN nr. 3128 din 1 februarie 2013 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2013 În conformitate cu prevederile art. 18, art. 94 alin. (1), alin. (2) lit. n), art. 137-140, art. 244 alin. (5), art. 247, art. 248 alin. (4)-(6), art. 262 şi 263 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, în temeiul prevederilor Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.239/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. Art. 1 Se aprobă Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2013, denumit în continuare Centralizator, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. _______ *) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. Art. 2 (1)Candidaţii ale căror specializări nu se regăsesc în Centralizator vor primi acceptul de participare la etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar dacă profilul postului/catedrei coincide cu profilul specializării absolvite şi dacă specializarea înscrisă pe diploma de studii a candidatului/programul de studii finalizat de candidat poate fi asimilată uneia dintre specializările/asimilat unuia din programele de studii incluse în acest Centralizator. În aceste situaţii acceptul de participare la etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi la concursurile de ocupare a posturilor didactice din învăţământul preuniversitar se acordă cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale. (2)Cuprinderea specializărilor, a programelor de studii universitare de licenţă sau a programelor de studii de masterat existente în Centralizator şi pentru alte discipline/domenii din învăţământul preuniversitar se realizează cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale. Art. 3 Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională, Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare judeţene, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. -****- Ministrul educaţiei naţionale, Remus Pricopie Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 92 din data de 13 februarie 2013

miercuri, 6 februarie 2013

Parlamentarii au adoptat marţi, la dezbaterile asupra proiectului legii bugetului de stat, un amendament privind cadrele didactice netitulare

Parlamentarii au adoptat marţi, la dezbaterile asupra proiectului legii bugetului de stat, un amendament privind cadrele didactice netitulare calificate care au obţinut cel puţin nota 7 la examenul de titularizare, amendament care le-ar permite acestora să devină titulare dacă se certifică viabilitatea postului/catedrei şi consiliul de administraţie al şcolii este de acord. “De prevederile art.253 alin.(1) din Legea educaţiei naţionale, nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază în anul 2013 şi candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7 la concursul de titularizare în anul 2012, în condiţiile legii. Potrivit art. 253 din Legea educaţiei naţionale, nr.1/2011, cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursuri de titularizare în anii 2008, 2009, 2010 şi 2011, care au obţinut cel puţin nota 7 şi au ocupat un post/o catedră devin titulare în sistemul de învăţămînt preuniversitar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii generale: se certifică viabilitatea postului/catedrei şi consiliul de administraţie al şcolii respective este de acord”, prevede amendamentul, care nu necesită finanţare suplimentară de la buget. De asemenea, senatorii şi deputaţii au adoptat un amendament care prevede că în anul 2013 bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor de învăţămînt superior de stat din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale se aprobă de către organul de conducere al acestora, cu acordul ordonatorului principal de credite şi al Ministerului Finanţelor Publice.

joi, 31 ianuarie 2013

Clasa pregătitoare va fi menţinută în învăţământul obligatoriu începând cu vârsta de şase ani

Clasa pregătitoare va fi menţinută în învăţământul obligatoriu începând cu vârsta de şase ani. Decizia a fost luată astăzi de părinţi, sindicate şi cei doi miniştri care au grijă de educaţie, care au semnat un acord privind organizarea clasei pregătitoare pentru anul şcolar 2013/2014. Acelaşi document prevede că organizarea clasei pregătitoare se poate face şi mai flexibil din punct de vedere al desfăşurării activităţii şcolare. Astfel, prima clasă a învăţământului primar se poate desfăşura fie la şcoală, fie la grădiniţă, dar cu profesori şi după aceeaşi programă şcolară. Acordul prevede şi măsurile pe care Ministerul Educaţiei le va lua. Până la 31 martie , părinţii vor fi consultaţi cu privire la locul unde vor să se desfăşoare clasa pregătitoare pentru copiii lor. Până la 31 martie 2013, Ministerul Educaţiei trebuie să aprobe metodologia pentru clasa pregătitoare. Înscrierea în clasa pregătitoare va începe în luna aprilie. Acordul prevede că ministrul Educaţiei va elabora un ordin pe care îl va da în aprilie 2013 prin care va permite înscrierea în clasa I şi a acelor copii care nu au parcurs clasa pregătitoare până acum, deşi aveau vârsta prevăzută de lege. Copiii cu vârste mai mici de 6 ani pot fi înscrişi la clasa pregătitoare, dar acest lucru nu este obligatoriu. Iar înscrierea se va face în urma unei evaluarări specifice. Copiii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 7 ani se vor înscrie obligatoriu în clasa pregătitoare. Cei care au peste 7 ani se vor înscrie în clasa I. Ministerul Educaţiei va continua investiţiile pentru mobilier şi pentru materialele didactice, iar pentru acest lucru va cere fonduri de la autorităţile administraţiei publice: 16 milioane de lei pentru mobilierul şcolar şi 8 milioane de lei pentru materialele didactice. Potrivit acordului, şcolile vor căuta să extindă programele tip „şcoală după şcoală” şi să încheie parteneriate pentru spaţiile necesare acestor programe. Profesorii care predau la clasele pregătitoare vor participa în continuare la cursuri de formare. Datele arată că în anul şcolar 2012-2013 au mers la grădiniţă şi în învăţământul primar cu 37.500 de copii mai mult decât în anul şcolar precedent. De asemenea, sunt cu 60 000 de copii mai mult în grupa mică. Acordul încheiat astăzi respectă de fapt unul dintre ordinele de ministru date în 2011. Potrivit articolului 18 al ordinul nr. 6694 /20.12.2011 prevede: „clasa pregătitoare se organizează în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică în care există nivelul de învăţământ primar acreditat sau autorizat. Aceste clase pot funcţiona şi în cadrul unităţilor de învăţământ preşcolar - grădiniţe – care sunt structuri ale unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică în care există nivelul de învăţământ primar acreditat sau autorizat”. Ponta: Părintele decide Premierul Victor Ponta a declarat, miercuri, la începutul şedinţei de Guvern, că părinţii sunt cei care vor decide locul unde copiii lor vor urma clasa pregătitoare, la grădiniţă sau la şcoală Ponta a spus că astfel va corecta o măsură luată în grabă de „foşti neaveniţi în educaţie, care nu au legătură cu realitatea şi care îşi duc copiii la şcoală în străinătate”. „Părintele va decide dacă copilul merge la şcoală sau va rămâne în sistem de grădiniţă. Domnul ministru ne prezintă din punct de vedere legislativ şi logistic, împreună cu domnul ministru al Dezvoltării soluţia raţională ca nici să nu rupem un anumit proces început, dar nici să nu înnebunim şi să decidem noi în locul părinţilor pentru o perioadă de un an de zile foarte delicată şi foarte importantă pentru dezvoltarea copiilor”, a declarat Victor Ponta.

miercuri, 30 ianuarie 2013

Povestea expresiei «a avea o clasă mai mult decât trenul»

„A avea o clasă mai mult decât trenul”: când şi cu ce înţeles(uri) Generalizarea învăţământului obligatoriu primar de patru clase şi răspândirea ştiinţei de carte, produse în spaţiul românesc în intervalul 1880-1930, au condus la apariţia expresiei „a avea o clasă mai mult decât trenul”. Iniţial, sintagma avea conotaţii pozitive, cu nuanțe ușor ironice, desemnând avansul omului de rând faţă de tehnologia de vârf a epocii. În acea perioadă, trenul reprezenta o tehnologie modernă, care fascina populaţia, precum o fac computerele în zilele noastre. A fi superior unui astfel de mijloc modern era o mândrie pentru omul obişnuit, absolvent al învăţământului primar.Desfiinţarea clasei a III-a la trenuri, petrecută după cel de-Al Doilea Război Mondial, a făcut ca sintagma să se modifice un pic, exprimând noile realităţi: „a avea cu două clase mai mult decât trenul”. Noile reforme ale educaţiei de după 1948, startul campaniei de alfabetizare şi reuşita acesteia au făcut ca societatea românească – cel puţin cea de după 1960 – să fie una cu un grad mult mai ridicat de pregătire decât societatea anterioară, în care analfabetismul atingea cifre greu de imaginat. Ca atare, expresia „a avea o clasă sau două mai mult decât trenul” a căpătat o nuanţă peiorativă, desemnând persoanele care nu aveau prea multă şcoală comparativ cu noile generaţii. Ulterior, sensul cunoaşte noi îmbogăţiri şi sintagma începe să fie aplicată şi celor care au multe pretenţii, fără să aibă şi o solidă pregătire într-un domeniu. Mai târziu, odată cu generalizarea învăţământului liceal de 10 clase, circulaţia expresiei se reduce până aproape de dispariţie. Legătură (aparent) paradoxală între clasele vagoanelor şi democratizarea societăţii Experienţă plăcută sau nu, călătoria cu trenul, în vagoanele claselor I-IV, a fost un adevărat experiment de inginerie socială, prin care societatea s-a democratizat, prin utilizarea în comun a aceluiaşi mijloc de transport de către categorii sociale diferite. Gările, trenurile au devenit spaţii în care clasele sociale s-au întâlnit şi unde, încetul cu încetul, ideea egalităţii şi-a făcut loc; spre deosebire de alte epoci, nimeni nu îţi interzice să călătoreşti la clasa I, dacă, evident, ai bani să îţi cumperi biletul. Această democratizare a societăţii a fost sesizată, de altfel, încă din primele decenii ale existenţei trenului. La mijlocul secolului al XIX-lea, un autor britanic remarca, urmărind cu privirea un tren care trecea pe un pod, faptul că respectivul mijloc de transport lăsa în urmă Evul Mediu şi lumea lui exclusivistă, a nobilimii privilegiate; la rândul lor, francezii au supralicitat rolul căilor ferate, scriind despre ele că sunt o continuă lecție a idealurilor revoluției franceze de egalitate și fraternitate.

Clasa pregătitoare va rămâne clasă obligatorie la ciclul primar, aşa cum prevede în prezent Legea educaţiei

....... Vizualizare foto.Ce a decis Victor Ponta cu privire la clasa pregătitoare. EXCLUSIV ....Clasa pregătitoare rămâne la şcoală din punct de vedere legal, dar Guvernul va da posibilitatea administraţiilor locale să o amplaseze şi la grădiniţe, dacă nu au spaţiu suficient în şcoli, cu condiţia ca ea "să ţină" de o şcoală şi să aibă personal didactic calificat. Premierul Victor Ponta va anunţa miercuri ,la ora 12, procedura şi calendarul după care se va organiza clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2013/2014, au declarat pentru gândul surse guvernamentale. Clasa pregătitoare va rămâne clasă obligatorie la ciclul primar, aşa cum prevede în prezent Legea educaţiei. Locul unde se va desfăşura clasa zero va fi decis de către şcoală, admininistraţia locală şi inspectorate, în funcţie de spaţiul de care dispune insituţia de învăţământ unde se va face înscrierea. Guvernul lasă la decizia administraţiei locale să hotărască unde va avea loc clasa pregătitoare. Ministerul Educaţiei va avea un termen pentru realizarea metodologiei pentru clasa pregătitoare. Cel mai probabil trebuie să fie gata până la finalul lunii februarie. Apoi, inspectoratele, şcolile şi administraţia locală vor trebui să evalueze spaţiile pe care le au la dispoziţie până la sfârşitul lunii martie. Ministerul Educaţiei a propus Guvernului să dea bani pentru after school, acolo unde este posibil ca acest tip de serviciu să aibă loc. Copiii de la clasa pregătitoare vor fi învăţaţi de personal didactic calificat, după aceeaşi programă şcolară ca şi în anul şcolar 2012/2013. Tot miercuri, sindicatele din învăţământ, Ministerul Educaţiei şi asociaţiile de părinţi vor semna un acord de principiu cu privire la organizarea clasei pregătitoare. Ministerul Educaţiei va prezenta raportul de evaluare al clasei pregătitoare, realizat în şcolile din toată ţara. Citeşte şi La sfârşitul săptămânii trecute, Remus Pricopie, ministrul Educaţiei, a declarat în cadrul unei conferinţe naţionale care a avut loc la Slobozia, că : "Soluţia pe care am discutat-o cu premierul, cu inspectorii şcolari, cu cei din minister, cu domnul Vasile Molan, cu Ministerul Dezvoltării, cu reprezentanţii administraţei publice va fi o soluţie, după parerea mea, echilibrată, în care nu se va întoarce căruţa în mijlocul drumului, se va merge înainte, dar în acelaşi timp se va încerca acomodarea diferitelor puncte de vedere în condiţiile în care va exista o unitate din punctul de vedere al curriculumului".

marți, 8 ianuarie 2013

OMECTS nr. 6370 / 6 decembrie 2012 - obligatia didactica de predare a personalului de conducere

ORDIN nr. 6370 din 6 decembrie 2012 privind modificarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.865/2011 În baza prevederilor art. 263 alin. (10) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin. Art. I Normele metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.865/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 25 august 2011, se modifică după cum urmează: 1.Articolul 5 va avea următorul cuprins: "Art. 5 (1) Directorii grădiniţelor cu program prelungit/săptămânal, cu personalitate juridică, profesori pentru învăţământul preşcolar, sunt degrevaţi parţial de norma didactică şi efectuează 2-4 ore/săptămână în cadrul obligaţiei didactice de predare în specialitate, în alte unităţi de învăţământ, conform specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de studii. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), directorii grădiniţelor cu program prelungit/săptămânal, cu personalitate juridică, absolvenţi ai liceelor pedagogice/şcolilor postliceale sau absolvenţi ai specializării «Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar», efectuează 2-4 ore/săptămână, în cadrul obligaţiei didactice de predare, activităţi specifice funcţiei de metodist al inspectoratului şcolar sau activităţi specifice funcţiei de profesor-metodist, respectiv formator în casele corpului didactic." Art. II Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. -****- Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, Ecaterina Andronescu Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 889 din data de 27 decembrie 2012