duminică, 20 septembrie 2009

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT BUCUREŞTI
Liga Sindicatelor din Învăţământ
Judeţul Botoşani
Bd.ul Mihai Eminescu nr.40, telefax:0231531667
e-mail:lsibt@yahoo.com


Unitatea_________________
Sindicatul________________REFERENDUM
Privind declanşarea acţiunii de protest din data de 5 octombrie 2009

Având în vedere faptul că:
În proiectul Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, învăţământul este situat la periferia grilei de salarizare, iar aplicarea Legii va avea drept efecte: diminuarea veniturilor de natură salarială ale personalului din sistem, crearea de inechităţi prin pierderea unor drepturi câştigate ale salariaţilor din educaţie, îngheţarea salariilor pe perioadă nedeterminată indiferent de rata inflaţiei, concedieri masive în sectorul bugetar;
potrivit art.49 din Legea de salarizare unitară, la trei zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României nu se mai acordă sporurile, indemnizaţiile şi premiile care li se cuveneau tuturor categoriilor de personal din învăţământ potrivit Statutului personalului didactic şi legislaţiei în vigoare;
Guvernul României refuză aplicarea Legii nr. 221/2008 – de majorare a salariilor personalului didactic;
În ultima perioadă, în învăţământul preuniversitar de stat, s-a procedat la desfiinţarea a aproximativ 20.000 de posturi, ceea ce a dus la disponibilizări masive de personal;
Executivul intenţionează să îi forţeze pe cei peste 400.000 de salariaţi din învăţământ să accepte concediu fără plată pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare, ceea ce va implica trimiterea acasă a celor peste 3,5 milioane de elevi, vă rugăm să vă exprimaţi opţiunea pentru declanşarea acţiunii de protest.
Nr.
Crt.
Nume, prenume
CNP

Grevă generală de o zi – 5 octombrie 2009
SEMNĂTURA
DA
NUNOTĂ: CONFORM LEGII NR. 168/1999 ŞI A CODULUI MUNCII, PE PERIOADA GREVEI, NU SE PLĂTESC DREPTURILE SALARIALE!

Data, Lider de sindicat
C ă t r e,
Conducerea________________________


Organizaţia sindicală de la unitatea şcolară___________________
intră în grevă generală de o zi _______________ora___ Menţionăm că
s-au parcurs procedurile de conciliere prevăzute de Legea 168/1999, de către Liga Sindicatelor din Învăţământ Botoşani, la care suntem afiliaţi.
Comitetul de grevă este constituit din:
1.____________________________

2.____________________________

3.____________________________


Lider sindical,
Liga Sindicatelor din Învăţământ
Judeţul Botoşani
Bd.ul Mihai Eminescu nr.40
Telefax:0231531667
Nr.___din 17 septembrie 2009

În atenţia liderului de sindicat,

Vă transmitem alăturat formularul pentru REFERENDUM, în vederea consultării tuturor membrilor de sindicat, privind opţiunea de participare la greva generală de o zi din data de 5 octombrie 2009.
Opţiunea se va exprima prin „DA” sau „NU” , sub semnătură.
La REFERENDUM vor fi consultaţi toţi membrii de sindicat din organizaţie: personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.
Termenul pentru transmiterea acestei situaţii este 25 septembrie 2009.


PREŞEDINTE,
Prof. Liviu AXINTE
FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro


Diversionistul Cătălin Croitoru recidivează!


Printre invitaţii care au participat la emisiunea „Realitatea zilei” din data de 18.09.2009, s-a numărat şi preşedintele din umbră al Federaţiei Educaţiei Naţionale, deputatul PD-L Cătălin Croitoru.
După ce moderatorul emisiunii, Răzvan Dumitrescu, a dat citire unui comunicat al F.S.L.I., în care s-a semnalat, printre altele, că odata cu intrarea în vigoare a Legii cadru privind salarizarea unitară, veniturile salariale ale personalului din învăţământ se diminuează în perioada următoare cu peste 45%, Cătălin Croitoru pus să comenteze acest comunicat, a făcut afirmaţii scabroase şi diversioniste la adresa federaţiei noastre. „Atunci când la Ministerul Educaţiei s-a discutat problema celor 10 zile libere neplătite, reprezentanţii F.S.L.I. au fost de acord cu diminuarea sau reducerea unor sporuri”, a afirmat halucinant Cătălin Croitoru.
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ reaminteşte membrilor săi de sindicat că, la începutul lunii septembrie, Federaţia Educaţiei Naţionale, prin vocea secretarului general Constantin Ciosu, pentru a-şi demonstra obedienţa faţă de Guvernul Boc, a acceptat acordarea a 10 zile libere fără plată pentru salariaţii din învăţământ, propunând amânarea începerii anului şcolar cu două săptămâni.
De asemena, federaţia noastră reaminteşte salariaţiilor din învăţământ că, atunci când ministrul educaţiei a propus diminuarea cheltuielilor de personal cu 15,5% lunar, pentru perioada septembrie- noiembrie 2009, prin reducerea cu 50% a sporurilor prevăzute de lege, reprezentanţii federaţiilor sindicale au respins categoric această soluţie, argumentând ca o astfel de măsură ar fi ilegală.
Este suspect şi surprinzător faptul că domnul deputat Cătălin Croitoru, vicepreşedinte al Comisiei de Învăţământ din Camera Deputaţilor, un „profesionist” şi un „vehement” apărător al drepturilor membrilor de sindicat , cel care în campania electorală pentru alegerile parlamentare din anul 2008 clama: „dacă ajung parlamentar, nu voi accepta ca Parlamentul să elaboreze legi proaste şi interpretabile pentru educaţie”, a analizat atât de superficial proiectele legilor pentru care Guvernul Boc şi-a angajat răspunderea în Parlamentul României. Dacă studia interesat proiectele acestor legi, ar fi constatat,printre alte nedreptaţi, lacune şi inadvertenţe, că la 3 zile de la publicarea in Monitorul Oficial a Legii cadru privind salarizarea unitară, toate sporurile prevăzute de Legea nr. 128/1997, se anulează.
Ghinionul domnului Cătălin Croitoru este că membrii F.S.L.I. sunt oameni inteligenţi, care nu pot fi manipulaţi uşor.
Este surprinzător faptul că mai există oameni, puţini ce-i drept, care mai au încredere într-un pesonaj cu un comportament atât de abject.

BIROUL OPERATIV AL F.S.L.I.

Bucureşti,
20 septembrie 2009
FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro


Guvernul Boc îşi bate joc de salariaţii din învăţământ!

După ce ministrul muncii, Marian Sârbu, ministrul finanţelor Gheorghe Pogea şi Primul – Ministru Emil Boc au clamat permanent, în ultimele luni de zile, că „odată cu intrarea în vigoare a Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice niciun venit salarial nu va fi diminuat”, iată că forma finală a legii, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlamentul României, le infirmă afirmaţiile. Astfel, potrivit art. 49 din Legea de salarizare unitară, la trei zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României nu se mai acordă sporurile, indemnizaţiile şi premiile care li se cuveneau tuturor categoriilor de personal din învăţământ potrivit Statutului personalului didactic şi legislaţiei în vigoare.
Prin această măsură, veniturile salariale ale personalului din învăţământ se diminuează în perioada următoare cu peste 45%.
„Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ consideră că această decizie luată de Guvernul Boc este de neacceptat şi vom recurge la orice formă de protest prin care să determinăm clasa politică să elimine din textul legii de salarizare prevederile prin care sunt grav afectate veniturile personalului din învăţământ. Este o măsură aberantă care vine în completarea celei de poziţionare jignitoare a funcţiilor din învăţământ în partea inferioară a grilei de salarizare ” a declarat Aurel Cornea, Preşedintele F.S.L.I.
DEPARTAMENTUL COMUNICAREBucureşti,
18 septembrie 2009