luni, 22 octombrie 2012

Personalul didactic auxiliar de gradaţie de merit incepand cu anul scolar 2013-2014

Personalul didactic auxiliar cu performanţe la locul de muncă va beneficia, la fel ca şi colegii lor profesori, de gradaţie de merit. Proiectul de lege urmează să fie adoptat de Parlament şi să intre în vigoare începând cu anul şcolar 2013 – 2014. Comisia de învăţământ a Senatului a dat aviz favorabil unui proiect de lege care prevede ca şi personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar să beneficieze de gradaţie de merit, acordată prin concurs. Potrivit proiectului, această gradaţie se va acorda pentru 16% din posturile didactice şi didactice auxiliare existente la nivelul inspectoratului şcolar şi va reprezenta 25% din salariul de bază. Conform noii legi a învăţământului, adoptată de fostul ministru Daniel Funeriu, cadrelor didactice auxiliare li s-a retras dreptul de a se înscrie la concurs în vederea obţinerii gradaţiei de merit. În această categorie sunt incluşi bibliotecari, laboranţi, secretari, informaticieni, corepetitori, instructori de educaţie extra-şcolară, pedagogi şcolari şi tehnicieni. Gradaţia de merit reprezintă 25% din salariul de bază, iar odată obţinută este valabilă timp de cinci ani.