miercuri, 6 ianuarie 2010

Mulţi profesori vor intra în şomaj! „Ne aşteptăm la măsuri în plus faţă de cele 323 de posturi”, spune Liviu Axinte

Cel puţin 323 de posturi din învăţământul preuniversitar vor fi reduse la Botoşani. Asta susţin sindicaliştii din educaţia botoşăneană, care nu exclud ca ministerul să ia pe parcursul anului şi alte măsuri care să conducă la şomaj în rândul cadrelor didactice. „Nu ştim dacă aceste propuneri avansate de Ministerul Educaţiei vor fi singurele măsuri luate în cursul acestui an şi dacă ele nu vor fi însoţite şi de altele care să ducă la o reducere mai mare de posturi în învăţământ sau şomaj în rândul cadrelor didactice. Ne aşteptăm să ia măsuri în plus faţă de cele 323 de posturi ce urmează să fie reduse la Botoşani”, a declarat Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din Învăţământ Botoşani, care a adăugat că e posibil ca disponibilizările în învăţământ să fie mult mai mari decât cifrele date de minister. Sindicalistul a precizat că promisiunile şi angajamentele luate de guvernanţi în ultima perioadă, dar nerespectate, îi duc la pierderea încrederii în cuvântul dat de aceştia. În plus, Liviu Axinte a spus că toate aceste disponibilizări vor fi lăsate în sarcina directorilor şcolari, care astfel vor fi într-o situaţie nu prea plăcută. Sindicatele din învăţământ nu acceptă propunerile de măsuri în vederea aplicării prevederilor Ordonanţei 114/2009, şi asta având în vedere faptul că, în decursul anului 2009, în sistemul educaţional au avut loc reduceri de aproximativ 19.000 de posturi, fiind singurul domeniu în care anul trecut s-au redus posturi.

H.G. nr. 1618/2009 privind finanţarea pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2010

Etichete: legislaţie utilă
H.G. nr. 1618/2009 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2010

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. (1) şi (3) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006 şi al art. 33 alin. (8) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, se face pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar.
(2)Standardele de cost pe elev/preşcolar se determină, pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcţie de numărul de elevi, de limba de predare, de alţi indicatori specifici de învăţământ şi de mediul urban/rural.
(3)Finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură prin bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată.
Art. 2
(1)Standardele de cost pe elev/preşcolar/an pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)Standardele de cost pe elev/preşcolar au fost determinate prin aplicarea coeficienţilor de diferenţiere, prevăzuţi în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la standardul de cost/elev din învăţământul gimnazial, mediul urban, care are coeficientul 1. Standardul de cost/elev pentru coeficientul 1 este 2.857 lei.
(3)Pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale standardul de cost/elev a fost determinat prin aplicarea coeficienţilor de suplimentare aferenţi, prezentaţi în anexa nr. 2, la standardul de cost/elev pentru nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu.
Art. 3
(1)Unităţile din învăţământul preuniversitar de stat cu personalitate juridică transmit primarilor şi inspectoratelor şcolare numărul de elevi/preşcolari pe nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu pentru întreaga unitate cu personalitate juridică. Directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică răspund de corectitudinea datelor transmise.
(2)Primarii transmit Direcţiei generale a finanţelor publice judeţene numărul de elevi pe nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu pentru întreaga unitate administrativ-teritorială.
(3)Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin legea bugetului de stat pentru anul 2010, pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti se face prin decizie a directorului Direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare.
(4)Calculul sumelor aferente unei unităţi administrativ-teritoriale se face prin ponderarea numărului de elevi/preşcolari cu standardele de cost prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 4
(1)Consiliile locale răspund de repartizarea sumelor şi aprobarea bugetelor pentru fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică.
(2)Consiliile locale, inspectoratele şcolare şi consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică răspund de reorganizarea unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, în condiţiile legii, cu încadrarea în standardele de cost/elev/preşcolar/an.
(3)Directorul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, în calitate de angajator, răspunde de încadrarea în bugetul aprobat pe baza standardelor de cost/elev/preşcolar/an, transmis de către primar, pe baza hotărârii consiliului local de aprobare a bugetului anual.
Art. 5
Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională.
-****-
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 920 din data de 29 decembrie 2009


ANEXA Nr. 1: Standardele de cost/elev/preşcolar/an
Nr. crt.
Nivel/filieră/profil
Forma de învăţământ
Număr mediu de elevi pe clasă
Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe nivele
(lei)
Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe nivele (pentru învăţământul în limbile minorităţilor)
(lei)

Urban
Rural
Urban
Rural
Urban
Rural

1
Învăţământ preşcolar cu program normal
ZI
20
18
1.895
2.071
1.895
2.071

2
Învăţământ preşcolar cu program prelungit/ săptămânal
ZI
20
20
3.474
3.474
3.474
3.474

3
Învăţământ primar
ZI
22
18
2.180
2.597
2.616
3.116

4
Învăţământ primar "A doua şansă"
-
15
12
1.679
2.023
2.015
2.428

5
Învăţământ primar vocaţional
ZI
22
18
2.555
3.056
3.066
3.667

6
Învăţământ gimnazial
ZI
25
20
2.857
3.494
3.257
3.983

7
Învăţământ gimnazial "A doua şansă"
-
20
20
1.902
1.902
2.168
2.168

8
Învăţământ gimnazial vocaţional
ZI
25
20
3.196
3.918
3.643
4.467

9
Învăţământ gimnazial
FR
25
20
1.158
1.371
1.320
1.563

10
Învăţământ liceal teoretic
ZI
28*)
28
2.713
2.713
3.066
3.066

11
Învăţământ liceal tehnologic, sportiv, militar, pedagogic şi teologic
ZI
28*)
28
2.953
2.952
3.337
3.336

12
Învăţământ liceal de artă şi muzică
ZI
28*)
28
3.272
3.272
3.697
3.697

13
Învăţământ liceal
FR
28*)
28
1.114
1.114
1.259
1.259

14
Învăţământ Şcoli de arte şi meserii, an completare
ZI
24
22
3.129
3.403
3.442
3.743

15
Învăţământ postliceal/maiştri
ZI
30
30
3.129
3.129
3.442
3.442


*) Începând cu anul şcolar 2010-2011, pentru clasele de intrare vor fi 30 de elevi/clasă.
ANEXA Nr. 2: Coeficienţii de diferenţiere pentru standardele de cost/elev/preşcolar/an şi coeficienţii suplimentari pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale
Nr. crt.
Nivel/filieră/profil
Forma de învăţământ
Coeficienţi de diferenţiere ai standardelor de cost pe medii şi pe niveluri, faţă de coeficient "1" (urban gimnazial)
Coeficienţi suplimentari pentru învăţământul în limbile minorităţilor

Urban
Rural
Urban
Rural

1
Învăţământ preşcolar cu program normal
ZI
0,663
0,725
0,000
0,000

2
Învăţământ preşcolar cu program prelungit / săptămânal
ZI
1,216
1,216
0,000
0,000

3
Învăţământ primar
ZI
0,763
0,909
0,200
0,200

4
Învăţământ primar "A doua şansă"
-
0,588
0,708
0,200
0,200

5
Învăţământ primar vocaţional
ZI
0,894
1,070
0,200
0,200

6
Învăţământ gimnazial
ZI
1,000
1,223
0,143
0,143

7
Învăţământ gimnazial "A doua şansă"
-
0,666
0,666
0,143
0,143

8
Învăţământ gimnazial vocaţional
ZI
1,119
1,371
0,143
0,143

9
Învăţământ gimnazial
FR
0,405
0,480
0,143
0,143

10
Învăţământ liceal teoretic
ZI
0,950
0,950
0,133
0,133

11
Învăţământ liceal tehnologic, sportiv, militar, pedagogic şi teologic
ZI
1,034
1,033
0,133
0,133

12
Învăţământ liceal de artă şi muzică
ZI
1,145
1,145
0,133
0,133

13
Învăţământ liceal
FR
0,390
0,390
0,133
0,133

14
Învăţământ Şcoli de arte şi meserii, an completare
ZI
1,095
1,191
0,100
0,100

15
Învăţământ postliceal/maiştri
ZI
1,095
1,095
0,100
0,100Publicat de Emilian Avrămescu

Ministerul Educatiei a propus, ieri, dupa intalnirea cu liderii sindicali, patru masuri prin care s-ar putea pune in aplicare Ordonanta 114, prin care

"Avem patru propuneri de masuri in principal de ordin aministrativ, prin care s-ar putea economisi cateva mii de norme didactice. Prima ar fi sa renuntam la grevarea de ore la clasa pentru directorii de scoala si directorii adjuncti. Acesta masura ar acoperi circa 2.200 de norme. A doua propunere ar fi renuntarea la reducerea normei didactice de la 18 la 16 ore pentru profesorii si invatatorii de gradul I cu peste 25 de ani vechime. Vorbim despre 480.000 de cadre didactice pentru care s-ar face o economie de 8.000 de norme. O alta propunere ar fi cresterea numarului maxim de elevi pentru care o scoala poate primi personalitate juridica. Este o masura strict administrativa cu care salvam 1.000 de norme. De asemenea, ne-am gandit ca inca o solutie ar fi ca in momentul in care se calculeaza cifrele de scoliazare pentru anul 2010 - 2011 sa organizam clasele din mediul urban la efectivele maxime de elevi admise prin lege. Toate acestea sunt doar propuneri de masuri, iar pana la 1 septembrie vom avea timp suficient sa analizam impactul lor. Ne-am propus sa nu mai rezolvam problemele in criza de timp, ci ne dorim sa avem timp sa discutam temeinic orice solutie pe care o vom pune in aplicare", a precizat dupa discutia cu sindicatele ministrul Educatiei, Daniel Funeriu.

De asemenea, ministrul a precizat ca discutiile pe tema restructurarilor din invatamant vor continua, miercuri, cu o teleconferinta la care vor participa reprezentantii Ministerului si Inspectoratele Scolare Judetene si cu o noua discutie cu sindicatele, programata pentru 12 ianuarie. "Deciziile nu vor fi luate numai la nivel central, ci le vom discuta si cu Inspectoratele Scolare Judetene. De asemenea, reprezentantii sindicatelor ne-au asigurat de ajutorul lor. Federatia Educatiei Nationale ne-a promis ca la urmatoarea intalnire va pregati o simulare proprie a masurilor de reducere de personal pentru a discuta pe cifre", a mai spus Funeriu.

Sindicalistii prezenti la intalnire au tinut sa mentioneze ca nu sunt de acord cu reducerile de personal, insa au promis ca vor colabora la discutiile pe aceasta tema. "Ordonanta 114 nu are nici un fel de fundamentare si nu este de natura sa imbunatateasca actul instructiv-educativ, ci a fost elaborata numai din ratiuni economice. Pentru a avea o adevarata reforma ar fi trebuit ca reducerile de personal sa vina dupa modificarea programei scolare, a planurilor cadru si stabilirea cifrei de scolarizare. Nu vom sustine reducerile de personal, mai ales dupa ce anul trecut au ramas fara locuri de munca peste 19000 de angajati din invatamant", a precizat liderul Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant, Aurel Cornea. Alaturi de acesta au participat la intalnirea de marti presedintii tuturor sindicatelor reprezentative din educatie, Federatia Educatiei Nationale, Federatia Spiru Haret si Federatia Alma Mater.