duminică, 4 iulie 2010

Precizari legate de aplicarea Legii nr. 118/2010 – reducerea salariilor cu 25%

Precizari legate de aplicarea Legii nr. 118/2010 – reducerea salariilor cu 25%

Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 441/30.06.2010. Conform prevederilor art. 78 din Constituţia României, legea intră în vigoare la 3 zile după publicarea ei în Monitorul Oficial. Astfel, această lege nu intră în vigoare începând cu 1 iulie 2010.
Conform art. 1 al acestei legi, "cuantumul brut la salariilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale, precum şi alte drepturi în lei sau în valută, stabilite în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 şi ale O.U.G. nr. 1/2010,se diminuează cu 25%.
Prin urmare, doar sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale, precum şi alte drepturi în lei sau în valută prevăzute în Legea nr. 330/2009 şi OUG nr. 1/2010 se reduc cu 25%, toate celelalte drepturi prevăzute de alte acte normative nu suferă această reducere, dacă în textul Legii nr. 118/2010 nu se prevede expres diminuarea lor (EXEMPLU: indemnizaţia de concediu nu e prevăzută nici de Legea nr. 330/2009, nici de OUG nr. 1/2010, ci de Codul Muncii, prin urmare nu se reduce cu 25%).
Astfel, se reduc cu 25% şi sumele reprezentând decontarea cheltuielile de naveta conform art. 104 alin. 3 din Legea nr. 128/1997, precum şi sumele reprezentând reducerea pentru 6 călătorii pe an dus-întors, pe mijloacele de transport feroviar, conform art. 107 alin. 4 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
Conform art. 9 din Legea nr. 118/2010, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi nu se mai acordă ajutoare sau, după caz, indemnizaţii la ieşirea la pensie.
De la data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 315/2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar.
Există şi alte prevederi ale acestei legi care reduc o serie de drepturi ale cetăţenilor. Astfel, de la data intrării în vigoare a Legii nr. 118/2010 se reduce cu 15 % cuantumul indemnizaţiei de şomaj. Sintagma „pensie socială minimă garantată” se înlocuieşte cu „indemnizaţie socială pentru pensionari”, iar valoarea acesteia nu va fi mai mică de 350 lei. De asemenea, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale nu mai contractează bilete de odihnă în anul 2010.
Începând cu data intrării în vigoare a legii nu se mai aplică prevederile privind pensia anticipată şi pensia anticipată parţială, dar cererile depuse până la această dată se vor soluţiona conform actelor normative în vigoare la data depunerii.Se diminuează cu 15%, dar să nu fie mai mic de 600 de lei cuantumul indemnizaţiei de creştere a copilului. Tot cu 15% se reduce şi ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor.
Conform art. 16 din Legea nr. 118/2010, prevederile privind reducerea cu 25% a salariilor, reducerea cu 15% a indemnizaţiei de şomaj şi a indemnizaţiei de concediu pentru îngrijire copil, prevederile privind neacordarea indemnizaţiei la pensionare, prevederile privind neaplicarea dispoziţiilor referitoare la pensia anticipată şi anticipată parţială, precum şi prevederile despre neacordarea ajutorului lunar pentru soţul supravieţuitor„începând cu data de 1 ianuarie 2011 se vor aplica politici sociale şi de personal care să asigure încadrarea în nivelul cheltuielilor bugetare rezultate ca urmare a aplicării măsurilor de reducere a acestora adoptate în cursul anului 2010, în condiţiile Legii – cadru nr. 330/2009, precum şi cu respectarea prevederilor legii bugetului de stat şi ale legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2011
Prin urmare, anul acesta aceste reduceri, iar la anul altele?
Consilier juridic S.L.Î. MM
Mariana NUSZER-ŢÎNŢA