miercuri, 21 octombrie 2009

Hotărârile care au dobândit titlul executoriu înainte de intrarea în vigoare a OUG nr. 71/2009, trebuie să se pună în executare

Pentru a clarifica anumite aspecte legate de procesele caştigate de sindicatele din învăţământ, fac câteva precizări legate de aplicarea OUG 71/2009.
Dacă unităţile de învăţământ cu calitatea de ordonator de credite au hotărâri judecătoreaşti definitive, executorii şi irevocabile privind acordarea unor drepturi băneşti, hotărâri care au dobândit titlul executoriu înainte de intrarea în vigoare a OUG nr. 71/2009, acestea trebuie să pună în executare hotărârile pentru considerentele ce urmează a fi enunţate.
Potrivit OUG nr. 71/2009, art. 1. - (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2009, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel:
a) în anul 2010 se plăteşte 34% din valoarea titlului executoriu;
b) în anul 2011 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu;
c) în anul 2012 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu.
(2) În cursul termenului prevăzut la alin. (1) orice cerere de executare silită se suspendă de drept.

Acest articol al OUG nr. 71/2009 poate fi interpretat după cum urmează.
O primă interpretare ar putea consta în aceea că toate hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi executorii în cursul anului 2009 şi care nu au fost puse în executare, pot fi executate doar începând cu 01.01.2010, în trei ani. Mai mult, alin. 2 din articolul 1 al OUG nr. 71/2009 prevede că în termenul stabilit (care poate fi anul 2009 –până la 31 decembrie 2009 – sau poate fie perioada 2010 – 2012) orice cerere de executare silită se suspendă de drept. Prin urmare, se poate considera că toate hotărârile, chiar şi cele rămase neexecutate până la intrarea în vigoare a OUG nr. 71/2009 se pot executa doar începând cu 01.01.2010, în trei ani.
Dar, o a două interpretare, care este şi cea corectă, datorită argumentelor legale care o susţin, este aceea că hotărârile judecătoreşti definitive şi executorii care au dobândit formula executorie înainte de intrarea în vigoare a OUG nr. 71/2009 pot şi trebuie să fie puse în executare conform actelor normative de drept comun, fără a li se aplica prevederile OUG nr. 71/2009 referitoare la plata eşalonată. În susţinerea acestei opinii se invocă prevederile Constituţiei României care prevede în art. 115 faptul că ordonanţele de urgenţă intră în vigoare după publicarea lor în Monitorul Oficial. OUG nr. 71/2009 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 416 din 18/06/2009. În textul ordonanţei nu se regăsesc prevederi care să dispună ca dată a aplicării ei, o altă dată decât cea a publicării în Monitorul Oficial. Prin urmare, nu poate fi aplicată şi cu privire la hotărârile judecătoreşti care au rămas definitive şi executorii înainte de intrarea ei în vigoare. Potrivit dispoziţiilor Codului Muncii, art. 289, hotărârile pronunţate în litigii de muncă sunt definitive şi executorii de drept. Prin urmare, toate hotărârile judecătoreşti rămase defintive şi executorii înainte de intrarea în vigoare a OUG nr. 71/2009 trebuie puse în executare, conform dispozitivului hotărârii judecătoreşti, cu plata într-o singură tranşă.
Astfel, potrivit art. 277 din Codul Muncii hotărârile judecătoreşti definitive privind plata salariilor se execută în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate de către partea interesată. În baza acestor dispoziţii legale şi a calităţii dvs. de ordonator de credite vă solicităm executarea tuturor hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi executorii înainte de intrarea în vigoare a OUG nr. 71/2009.

Salariile angajatilor cu studii superioare, sacrificate pentru cresterea salariului minim

Ministerul Muncii a propus patronatelor scaderea coeficientului minim pentru angajatii cu studii superioare, de la 2 la 1,75, in schimbul acceptarii cresterii salariului minim pe economie la 705 lei, incepand cu 1 ianuarie 2010. "In cazul regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si al societatilor comerciale, indiferent de forma capitalului, prevederile art.1 se aplica pe categorii de salariati, fiind majorate numai salariile stabilite in baza contractelor colective de munca, mai mici de: 705 lei, pentru muncitori calificati; 846 lei, pentru muncitori calificati; 846 lei, pentru personalul administrativ incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este liceala si 1.234 lei, pentru personalul incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este cea de studii superioare", se arata in documentul propus de Ministerul Muncii patronatelor, obtinut de NewsIn. O crestere a salariului minim pentru angajatii cu studii superioare la 1.234 lei, in conditiile majorarii salariului minim pe economie la 705 lei, in 2010, ar insemna de fapt o diminuare a coeficientului minim pentru salariatii incadrati pe functii a caror pregatire este cea de studii superioare de la 2, cat este in prezent, la 1,75, in grila din Contractul Colectiv de munca unic la nivel national. Reprezentantii ministerului au propus totodata mentinerea coeficientilor pentru angajatii cu studii superioare de scurta durata la 1,5, a celor care sunt incadrati pentru functii a caror pregatire necesita terminarea unei scoli de maistri la 1,3 si a salariatilor care au terminat scoli postliceale la 1,25, la fel ca si in grila actuala din Contractului Colectiv de Munca. Astfel, "pentru personalul administrativ incadrat pe functii pentru care conditia este de pregatire postliceala salariul minim propus este de 882 lei, pentru personalul de specialitate incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este cea de scoala de maistri salariul minim propus este de 917 lei, iar pentru angajatii incadrati pe functii pentru care conditia de pregatire este cea de studii superioare de scurta durata salariul minim propus pentru 2010 este de 1.058 lei".
Învăţământul românesc între umilinţă şi respect
Trăim într-o ţară în care oamenii sunt dominaţi în permanenţă de incertitudinea zilei de mâine. Întrebările lor, mai tot timpul rămân fara raspuns sau primesc răspunsuri evazive. Să fie din cauză că cei de la care se aşteaptă luarea unei atitudini sunt mult prea ocupaţi cu interese meschine?
Aranjamente, demisii ,schimbari de Guvern , sunt priorităţile aleşilor neamului ! Educaţia românească este umilită de interesele celor care ne conduc.
În acest context ce se întâmplă cu educaţia românească? Legi promulgate care nu se aplică, emiterea de ordonanţe prin care se anulează drepturile salariaţilor din învăţământ(care în România sunt mai puternice decât o lege) , mişcări sindicale ignorate cu desăvârşire de catre guvernanţi. Toate astea amplifică în continuare scaderea stimei de sine a fiecărui salariat din învăţământul românesc şi nu în ultimul rând afectează calitatea procesul educativ ! Dacă suntem „ajutaţi” să nu mai simţim respectul faţă de noi înşine ce am putea aştepta in viitor?
În condiţiile actuale de pe scena politică a ţării nu se întrezăreşte nicio rază de speranţă pentru noi , aceşti „Domn Trandafir contemporan”. Mă tem să nu ne îndreptăm tot mai mult spre o „gaură neagră” a educaţiei.
Multi dintre noi suntem de părere că procesul instructiv din învăţământul românesc este la un nivel deosebit de ridicat, fapt care se constată prin rezultate deosebite obţinute de elevii care iau parte la olimpiadele internaţionale precum şi prin faptul că mulţi specialişti lucrează în străinătate fiind foarte bine cotaţi în munca lor. Succesele elevilor şi studenţilor noştri sunt motive de mandrie pentru noi dascălii, pentru noi cei care ştim că meritele se datorează în primul rând chiar lor , celor care prin talentul şi inteligenţa specifică poporului român au reuşit să se ridice deasupra condiţiilor nefavorabile ale unui învăţământ deficitar. Cred că tocmai această situaţie nefavorabila din învăţământul românesc a stimulat cel mai mult voinţa acestor tineri de a demonstra lumii întregi performanţele lor excepţionale.
Totusi, prin nesusţinerea învăţământului , în viitorul cel mai apropiat vom deveni o ţară cu un procent ridicat de analfabeţi.Elevii sunt condamnaţi la superficialitate datorita stării actuale a învăţământului românesc. De la an la an creşte tot mai mult situaţia elevilor care abandonează şcoala, elevi care au acasa o situaţia financiară precară.
Ajung să cred ca sloganul după care suntem trataţi este : Respectă dacă vrei să fi umilit!
Învăţământul românesc a fost „programat” să intre în declin de către demolatorii de ţări cu performanţă. Şcoala şi-a pierdut rostul într-o societate fără valori... s-a pus banul şi interesul politic înaintea educaţiei şi culturii. Se oferă pe tavă tuturor greilor ce conduc lumea, învăţământul românesc!
Publicat de LIVIU MARIAN POP