joi, 26 mai 2011

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind modalitatea de plată a unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

Luând în considerare dificultăţile întâmpinate până în prezent în ceea ce priveşte executarea hotărârilor judecătoreşti având ca obiect drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, având în vedere influenţa negativă asupra bugetului de stat pe anul 2011 pe care o are executarea, în condiţiile dreptului comun, a titlurilor executorii emise anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, având în atenţie necesitatea instituirii unor reglementări speciale, cu aplicabilitate limitată în timp, privind executarea silită a hotărârilor judecătoreşti prin care au fost acordate anumite drepturi salariale pentru personalul din sectorul bugetar, ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea drept consecinţă imposibilitatea menţinerii echilibrelor bugetare şi în mod implicit nerespectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetar, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articol unic – Dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 18 iunie
2009, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
PRIM – MINISTRU
EMIL BOC

joi, 12 mai 2011

Salariații din învățământ, cei mai săraci angajați din România

Datele oficiale ale Institutului Național de Statistică indică o scădere a salariilor din învățământ cu 28,49% în luna martie 2011, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
Prin urmare, un profesor debutant are un salariu net de 660 lei, un profesor cu grad didactic II şi o vechime de 10 ani are un salariu de 805 lei, iar un profesor cu grad didactic I şi 25 de ani vechime are un salariu de 1.100 lei.
Aplicarea Legii de salarizare în 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar loveşte până şi în mamele din învăţământ. Cadrului didactic cu o vechime de 9 ani, care intră în concediu pentru creşterea copilului, nu i se mai consideră vechime efectivă în învăţământ, aşa cum prevedea vechea legislaţie, perioada din timpul concediului de maternitate. Consecinţa este aceea că nu mai poate beneficia de sporul de stabilitate, de 10%, pe care ar fi trebuit să îl primească la o vechime efectivă de 10 ani. Până acum şi concediul de maternitate era considerat vechime efectivă în învăţământ, care îi permitea acordarea acestui spor.

“Guvernul României a reușit, prin toate măsurile aplicate în ultimii ani, să transforme angajații din învățământ în cerșetori. Este inadmisibil ca un cadru didactic să fie cel mai prost plătit angajat din țară, în condițiile în care responsabilitățile pe care le are sunt extreme de mari. Vă întrebăm, domnilor guvernanți, cum poate un profesor să mai impună respect în fața elevilor și a societății, dacă nu are cu ce se hrăni, nu are bani de cărți sau de haine și nu își poate achita cheltuielile lunare de întreținere? Nivelul salariilor arată, încă o dată, disprețul guvernanţilor față de salariaţii din sistemul de învățământ”, a declarat președintele FSLI, Simion Hancescu.

marți, 10 mai 2011

M. Of. nr. 0323 din 10 Mai 2011
Act nr. 461/06 Mai 2011
Decret pentru promulgarea Legii privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţămât
Basescu a promulgat Legea salarizarii unitare in invatamnt, vineri 06.05.2011.

joi, 5 mai 2011

CCR- Legea privind salarizarea profesorilor şi Legea dialogului social sunt constituţionale

CCR- Legea privind salarizarea profesorilor şi Legea dialogului social sunt constituţionale

Curtea Constituţională a României(CCR) a decis miercuri, cu unanimitate de voturi, că legile dialogului social şi salarizării profesorilor, asupra cărora Guvernul şi-a angajat răspunderea, sunt constituţionale.
Astfel, judecătorii CCR au respins sesizările formulate de grupurile parlamentare ale Partidului Social Democrat şi Partidului Naţional Liberal privind neconstituţionalitatea Codului de dialog social şi a Legii salarizării profesorilor.

Deciziile CCR sunt definitive şi general obligatorii, urmând să fie înaintate preşedintelui României în vederea promulgării celor două acte normative.

Legea dialogului social şi Legea privind încadrarea şi salarizarea în 2011 a personalului didactic au fost contestate în 21 aprilie la CCR de 110 deputaţi PSD şi PNL.

Social-democraţii şi liberalii au contestat atât procedura de adoptare a celor două acte normative, cât şi aspecte de fond.

"Criticăm procedura, deoarece din nou se trec abuziv prin Parlament două proiecte importante prin angajarea răspunderii. Deşi Constituţia prevede ca angajarea răspunderii să aibă loc în condiţii deosebite, noi nu considerăm că acestea reprezentau o urgenţă. În plus, Guvernul şi-a angajat răspunderea pe cele două proiecte fără a avea avizul CES", a precizat atunci liderul deputaţilor social-democraţi, Mircea Duşa.

În ceea ce priveşte aspectele pe fond la Legea salarizării profesorilor, PNL şi PSD critică evitarea principiului constituţional al negocierii colective, reducerea salariilor în cursul execuţiei bugetare şi faptul că, în decurs de un an, "s-a bulversat complet sistemul de salarizare a bugetarilor prin adoptarea a cinci legi în acest sens".

"La Legea Codului de dialog social, pe fond, criticăm încălcarea libertăţii de asociere şi limitarea drepturilor sindicale, de negociere, reducerea rolului CES şi înlocuirea sa cu un alt organism, cât şi îngrădirea dreptului la grevă", a adăugat social-democratul.