luni, 11 ianuarie 2010

În atenţia membrilor de sindicat afiliaţi la Liga Sindicatelor din Învăţământ Botoşani

Învăţătorii şi educatorii care au absolvit o instituţie de învăţământ superior de scurtă sau de lungă durată în profil pedagogic trebuie să depună la secretariatul şcolii o cerere în dublu exemplar ( adresată conducerii unităţii), prin care să solicite:
1. încadrarea conform art. I, pct.2 şi 4 lit.d din Legea 387/2009 – „ pentru funcţia de profesor pentru învăţământul preşcolar şi profesor pentru învăţământul primar – absolvirea cu diploma a ciclului I de studii universitare de licenţă sau a ciclului II de studii universitare de masterat în profilul postului sau absolvirea liceului pedagogic, urmată de absolvirea unei instituţii de învăţământ superior de scurtă sau de lungă durată în profilul pedagogic;
2. salarizarea ca profesor învăţământ preşcolar şi profesor învăţământ primar, conform – art. II din Legea 387/2009, care prevede: „Începând cu data de 1 ianuarie 2010, salarizarea cadrelor didactice încadrate ca profesor pentru învăţământul preşcolar, respectiv profesor pentru învăţământul primar se va face la nivelul încadrării pentru un profesor cu studii superioare din învăţământul preuniversitar”.

PREEŞDINTE,
PROF. Liviu AXINTE