luni, 23 noiembrie 2009

MECI propune 14-18 decembrie concediu fara plata cand se fac inscrierile pentru BAC 2010

Saptamana trecuta vineri, MECI a emis o noua nota in care "se acorda zile libere in perioada 14-18 decembrie 2009". Se pare ca cei din minister uita ca au un ordin de ministru care aproba calendarul examenului de bacalaureat pentru anul 2010

În perioada 14 – 18 decembrie 2009 are loc înscrierea la examenul de bacalaureat 2009 - 2010.

La examenul de bacalaureat se pot înscrie atât candidaţii din seria curentă, cât şi cei din seriile anterioare, care nu au promovat examenul de bacalaureat.

Înscrierea candidaţilor pentru examenul de bacalaureat se face, prin:

-fişă-tip informatizată (cerere individuală de înscriere la examen, în format electronic, care cuprinde datele de identificare a candidatului şi lista disciplinelor de examen pentru care acesta a optat), la secretariatele liceelor pe care aceştia le-au absolvit, în perioada 14 – 18 decembrie 2009

Deci domnule ministru, secretar de stat, Ce fac elevii din clasele a XII?
Nu mai dau Bacalaureat?
Sau unii dintre consilierii dumneavoastra incearca sa va dezinformeze???
Mai mult MECI sustine ca a consultat sindicatele


reamintesc ca in conf cu art 35 alin
(4) Înscrierea candidaţilor pentru examenul de bacalaureat se face, prin fişă-tip informatizată, la secretariatele liceelor pe care aceştia le-au absolvit, numai în perioada prevăzută în calendarul examenului, după cum urmează:
a) pentru candidaţii din seria curentă, profesorii diriginţi întocmesc tabele de înscriere la prima sesiune de bacalaureat, în conformitate cu evidenţele din licee. Tabelele cuprind opţiunile pentru probele de examen şi semnătura elevilor. Odată cu tabelele, profesorii diriginţi depun şi fişa-tip informatizată, tipărită şi semnată de fiecare candidat, în care acesta îşi asumă opţiunile pentru obiectele de studiu prevăzute pentru probele la alegere, la care doresc să susţină examenul de bacalaureat.
deci fara seceretar si diriginte nu se poate face inscrierea

Adresă FSLI către MECI

Către,
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
În atenţia domnului secretar de stat Cătălin Ovidiu BABA


Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, analizând conţinutul Notelor emise de M.E.C.I. referitoare la modul de aplicare a Legii Nr. 329/2009, constată că acestea, pe lângă faptul că sunt contradictorii, sunt şi ilegale din următoarele motive:
1. Încalcă prevederile articolului 78 din Constituţia României având în vedere că reducerea cheltuielilor de personal se face începând cu data de 1.11.2009, în condiţiile în care Legea 329 a intrat în vigoare în data de 12.11.a.c. Menţionăm că aceeaşi poziţie o are şi Consiliul Superior al Magistraturii care, prin Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr.34769/1154/2009, consideră că , „pentru luna noiembrie, procentul de 15,5% lunar, în medie, de reducere a cheltuielilor de personal, trebuie aplicat proporţional cu perioada din această lună în care legea se aplică şi nu raportat la înteaga lună”. În consecinţă, trebuie operată o reducere de 9.81% pentru această lună.
2. Nu respectă ansamblul dispoziţiilor art. 10 din Legea 329/2009, deoarece M.E.C.I. se substituie conducătorului instituţiei publice, adică directorului şi inspectorului şcolar general;
3. Nu s-a obţinut acordul salariaţilor;
4. Nu au fost consultate organizaţiile sindicale ;
5. Încalcă dispoziţiile art. 10 alin. 4 din Legea 329/2009, în sensul că nu pot fi acordate mai mult de 4 zile libere, neplătite, într-o luna.
6. Nu respectă dispoziţiile Pactului Internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale.
Este de neacceptat şi faptul că aplicarea Legii 329/2009, care înseamnă diminuarea cu 2,58% a bugetului educaţiei, la capitolul cheltuieli de personal, se face după ce, în acest an, s-au luat măsuri de austeritate bugetară în învăţământ, la acelaşi capitol de cheltuieli, prin:
- reduceri efective de posturi si personal;
- neaplicarea Legii nr. 315 din 12 iulie 2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar;
- anularea premiului de 2 % şi neplata orelor suplimentare pentru lunile noiembrie şi decembrie 2009;
- rectificări bugetare negative dispuse de Guvernul României,
- neplata orelor de educaţie fizică în învăţământul primar efectuate de învăţătorul/institutorul clasei;
- nerespectarea art 45 alin. 1 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic;
- nerespectarea art 50 alin 1 şi 2 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic;
- neaplicarea Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din invatamant ;
- nepunerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile având ca obiect drepturi salariale neacordate, etc.

Având în vedere argumentele prezentate mai sus, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ solicită M.E.C.I. să recunoască faptul că este realizată diminuarea cheltuielilor prevăzute la art.10 din Legea 329 şi somează conducerea acestuia să informeze conducătorii unităţilor de învăţământ că această lege este deja aplicată, nefiind necesară dispunerea altor măsuri.
PREŞEDINTE,


Aurel CORNEA


Bucureşti, 23 noiembrie 2009