luni, 18 ianuarie 2010

ORDINUL MINISTERULUI MUNCII SI AL MINISTERULUI FINANTELOR
A fost publicat în MO nr. 31 din 15.01.2010 Ordinul comun al Ministerului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 32/11.01.2010 şi Ministerului finanţelor publice nr. 42/08.01.2010 pentru monitorizarea şi controlul aplicării prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice la nivelul instituţiilor şi autorităţilor publice ale administraţiei locale.
Conform acestuia, pana in 3 feb, ordonatorii de credite trebuie sa transmita trezoreriilor situatia privind modul de reincadrare a personalului conform statului de personal pe luna ianuarie 2010
Potrivit Notei la acest ordin ,,pentru anul 2010 nu vor fi luate in considerare drepturi salariale stabilite prin contracte colective de munca sau alte acte, decat legi sau hotarari ale Guvernului,,.