joi, 24 octombrie 2013

LISTA DE REVENDICĂRI A MEMBRILOR F.S.L.I. - OCTOMBRIE 2013

1. Alocarea, începând cu anul 2014, a minimum 6% din P.I.B. pentru educație și creșterea ponderii cheltuielilor de personal pentru învățământ, pentru micșorarea decalajului dintre România și celelalte țări membre ale Uniunii Europene care alocă, în medie 5,2% din P.I.B. educației; 2. Modificarea Legii educației naționale.Solicităm: - modificarea componenței consiliului de administrație al unităților de învățământ, astfel încât ponderea personalului didactic și a personalului de conducere din unitate să constituie o majoritate simplă; -reintroducerea normei de predare de 16 ore/ săptămână pentru personalul didactic care are peste 25 de ani vechime în învăţământ și gradul didactic I; - decontarea cheltuielilor cu naveta personalului didactic, de la bugetul de stat, prin Ministerul Educației Naționale; - reintroducerea ajutorului de 100 euro/an, pentru achiziționarea de cărți sau programe educaționale pe suport electronic; - reintroducerea sporului de doctorat; - pensionarea anticipată, cu cel puțin 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, fără diminuarea cuantumului pensiei; - acordarea gradației de merit și pentru personalul didactic auxiliar; - dobândirea de către cadrele didactice a celei de-a doua specializări, prin programe de conversie profesională, cu finanțare de la bugetul de stat; 3. Adoptarea unei LEGI DE SALARIZARE, prin care: a) salariile profesorilor debutanți să crească cu 50 %, pentru ca profesia de dascăl să devină motivantă pentru tinerii performanți; b) reîntregirea veniturilor personalului din învățământ la nivelul celor din anul 2009,ceea ce ar determina creșterea salariilor personalului din învățământ cu aproximativ 15%; c) majorarea salariilor personalului nedidactic, prin reintroducerea sporului de vechime în muncă; 4. Depolitizarea învățământului, prin acordarea rolului determinant colectivului școlii în alegerea directorului, in sensul obtinerii avizului consiliului profesoral de catre cei care doresc sa participe la concurs. 5. Debirocratizarea sistemului de învățământ, prin reducerea semnificativă a situațiilor și evidențelor pe care le întocmesc cadrele didactice; 6. Regândirea programelor școlare și a sistemului de evaluare a elevilor, în sensul de a se pune accent pe latura formativă și nu pe cea informativă.

vineri, 18 octombrie 2013

COMUNICAT FSLI

Membrii Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (F.S.L.I.) ies în stradă de la sfârșitul lunii octombrie, începând cu pichetarea Guvernului și a sediului USL, urmând ca în noiembrie să organizeze în Capitală un miting de amploare urmat de un marș. Astfel, în datele de 28, 29 și 30 octombrie vor avea loc, concomitent, pichetări la sediul Guvernului României și la sediul Uniunii Social Democrate, iar în aceeași perioadă, în toate unitățile de învățâmânt, din țară, unde F.S.L.I. are membri, dascălii vor fi în grevă japoneză, purtând o banderolă albă pe braț. În data de 6 noiembrie, F.S.L.I. va organiza în București un miting de amploare urmat de un marș. La acest protest vom avea sprijinul studenților și facem apel și la părinți și la întreaga societate civilă să ni se alăture, pentru că revendicările noastre nu sunt numai pentru profesori, sunt pentru un viitor mai bun al tuturor românilor, a precizat președintele FSLI, Simion Hancescu. Revendicările FSLI sunt: · Alocarea, începând cu anul 2014, a minimum 6% din P.I.B. pentru educație, conform art.8 din Legea Educației Naționale și creșterea ponderii cheltuielilor de personal pentru învățământ, din totalul cheltuielilor de personal din sectorul public; · Modificarea Legii educației naționale, inclusiv în ceea ce privește statutul personalului didactic, astfel încât să se elimine discriminările existente în prezent și să conducă la creșterea calității actului de instrucție și educație, dar și la creșterea gradului de implicare a cadrelor didactice în luarea deciziilor. Principalele modificări care se impun sunt: - Reintroducerea normei de predare de 16 ore pe săptămână pentru personalul didactic care are peste 25 de ani vechime în învăţământ și gradul didactic I; - Decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice să se facă de la bugetul de stat, prin Ministerul Educației Naționale; - Introducerea prevederilor Legii nr. 315/2006 privind stimularea achiziționării de cărți sau programe educaționale pe suport electronic; - Reintroducerea sporului de doctorat; - Posibilitatea pensionării anticipate, cu cel puțin 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, fără diminuarea cuantumului pensiei; - Acordarea gradației de merit și pentru personalul didactic auxiliar; - Introducerea posibilității dobândirii de către cadrele didactice a celei de-a doua specializări, prin programe de conversie profesională, cu finanțare de la bugetul de stat; · Adoptarea unei legi de salarizare, prin care salariile profesorilor debutanți să crească cu 50 %, iar raportul dintre salariul de bază maxim al funcției didactice și cel minim să fie de 2:1. Aceasta este singura soluție pentru ca meseria de dascăl să devină motivantă și tinerii performanți să fie atrași către cariera didactică. De asemenea, se impune majorarea salariilor personalului nedidactic, având în vedere faptul că actualele venituri ale acestei categorii de salariați, le permit un trai sub limita de subzistență; · Depolitizarea învățământului în sensul că, în dobândirea funcției de director al unității de învățământ, rolul determinant să revină colectivului unității și nu factorilor politici; · Regândirea programelor școlare și a sistemului de evaluare a elevilor, în sensul de a se pune accent pe latura formativă și nu pe cea informativă, iar prin evaluare să se verifice capacitatea elevilor de a aplica practic cunoștințele dobândite, pentru a face față cerințelor în schimbare și competiției de pe piața forței de muncă;

miercuri, 16 octombrie 2013

PREMIERĂ în războiul debitori-bănci privind CLAUZELE ABUZIVE. Un bucureştean a obţinut în instanţă reducerea dobânzii la jumătate

Curtea Supremă a emis, miercuri, 9 octombrie, o decizie definitivă prin care obligă o bancă să reducă dobânda unui bucureştean la jumătate. Este prima decizie definitivă prin care judecătorii dau câştig de cauză debiitorilor în disputa cu băncile privind clauzele abuzive. Pe scurt, în 2008, bucureşteanul a luat un credit de 100.000 de franci elveţieni, iar banca a decis să ii crească dobânda de la 5,7% la 6,99%, deşi indicatorul de referinţă a scăzut constant. Instanţa a decis că banca nu poate modifica marja care a fost convenită în contractul de creditare. Altfel spus, judecătorii au decis că băncile nu îşi pot mări profitul prin majorarea discreţionară a dobânzilor la credite.

Ordin 5211/ 2013 -privind echivalare IP3 a doua specializare

OMEN 5211 -08.10. 2013 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea studiilor ECTS/SECT a învăţământului de scurtă durată realizat prin colegiu cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5553/2011, sesiunea 2013-2014