marți, 9 martie 2010

M.E.C.T.S. sfidează Curtea Constituţională !

Este incredibil modul în care M.E.C.T.S., printr-un comunicat de presă, sfidează logica, bunul simţ şi puterea judecătorească, afirmând, cu o seninătate demnă de un de tabloid de mâna a treia, că nu există probleme legate de calculul şi plata salariilor în învăţământ.
Prin intermediul purtătorului său de cuvânt, doamna Melania Vergu, M.E.C.T.S. susţine, în mod surprinzător, că "prin decizii succesive, la începutul lunii februarie, Curtea Constituţională a declarat constituţionale prevederile O.U.G. 31 şi 41/2009, privind salarizarea personalului bugetar ceea ce înseamnă că şcolile care au aprobat o salarizare mai mare decât cea prevăzută în aceste ordonanţe de urgenţă au greşit, au încălcat prevederile legale în vigoare". ACESTA ESTE UN MARE NEADEVĂR !Prin Decizia nr. 106 din 4 februarie 2010, Curtea a constatat că, "ulterior sesizării instanţei de contencios constituţional, O.U.G. 15/2009 (...), aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2009, a fost abrogată în mod expres prin Legea cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. În aceste condiţii, O.U.G. 31/2009 şi O.U.G. 41/2009, ca acte normative modificatoare ale O.U.G. 15/2008, sunt şi ele abrogate (...)."
Ca atare, Curtea Constituţională a respins, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a normelor legale criticate.

În această situaţie este evident că trimiterile pe care Legea nr. 330/2009 şi O.U.G. nr. 1/2010 le fac la O.U.G. 41/2009 nu pot produce efecte, pentru că este un nonsens ca o reglementare să fie abrogată şi reactivată în acelaşi timp.

După ce logică au ajuns doamna Vergu şi M.E.C.T.S. la concluzia că O.U.G. 31/2009 şi O.U.G. 41/2009 sunt constituţionale şi în vigoare, mi-e extrem de greu să înţeleg.

COMUNICAT

F.S.L.I. apreciază comunicatul M.E.C.T.S. din data de 8 martie ca fiind diversionist şi tendenţios!

În mod sfidător, purtătorul de cuvânt al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, d-na Melania Vergu, în comunicatul de presă din data de 8.o3.2010, face afirmaţii neadevărate cu privire la inexistenţa, la nivel naţional, a unor probleme legate de acordarea drepturilor salariale pentru luna februarie, când în fapt fondurile salariale sunt insuficiente pentru plata salariilor calculate cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

De asemenea, doamna consilier, depăşindu-şi atribuţiile stabilite în fişa postului, îşi permite să se identifice cu instanţa de control constituţional, afirmând în respectivul comunicat public că prevederile O.U.G. 31/2009 şi O.U.G. 41/2009 sunt constituţionale, când în realitate Curtea Constituţională nu s-a pronunţat asupra constituţionalităţii acestor acte, pentru simplu motiv că acestea nu mai sunt în vigoare, fiind abrogate prin Legea nr. 330/2009 .Totodată, domnia sa, în dispreţul legii, sugerează că salariile ar trebui calculate, în continuare, în baza acestor acte normative abrogate.
Conducerea M.E.C.T.S. continuă să ignore existenţa şi valabilitatea Legii 221/2008 până în luna decembrie 2009, instigând ordonatorii de credite şi angajatorii la nerespectarea hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, precum şi la nerespectarea prevederilor art.7 alin.2 din Legea 330/2009 conform cărora, salariul brut al salariatului trebuie menţinut la nivelul lunii decembrie 2009.
Faptul că M.E.C.T.S. recunoaşte că în 17 judeţe s-au transferat fonduri din trimestrele III şi IV în trimestrul I, confirmă, încă o dată, că standardele de cost pe elev/preşcolar care au stat la baza stabilirii cheltuielilor de personal nu ţin cont de realităţile legislative din luna decembrie 2009, consecinţa directă fiind aceea că nu există fonduri suficiente pentru acoperirea integrală a salariilor în anul 2010.


DEPARTAMENTUL COMUNICARE.Bucureşti, 9.03.2010