miercuri, 15 decembrie 2010

CCM 2007-2010 ramane valabil cu modificarile actuale

Astazi, 15 decembrie 2010 s-a incheiat negocierea CCM unic la nivel national prin semnarea procesului verbal, pe care il atasam, in care s-au stabilit modificarile aduse CCM 2007-2010.
In consecinta CCM 2007-2010 ramane valabil cu modificarile actuale, negociate si semnate astazi.

Cu stima, si spor in aplicarea acestor prevederi.PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 15.12.2010, cu ocazia finalizării negocierii Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional pe anii 2011-2014


Confederaţiile patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, prezentate în lista anexată, în vederea finalizării negocierilor pentru Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional pe anii 2011-2014, au formulat următoarele propuneri.
Referitor la art.40 din CCMUN 2007-2010.
Confederaţiile patronale UGIR-1903, CONPIROM şi CEPISC propun următoarea redactare:
Art.40. (1) Strict pentru anul 2011, se stabilesc următorii coeficienţi minimi de ierarhizare, pentru următoarele categorii de salariaţi:
a) muncitori:
1. necalificaţi – 1;
2. calificaţi – 1,o5
b) personal administrativ încadrat în funcţii pentru care condiţia de pregătire este:
1. liceală – 1,07;
2. postliceală – 1,07;
c) personal de specialitate încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este:
1. şcoala de maiştri – 1,3;
2. studii superioare de scurtă durată – 1,25.
d) personalul încadrat în funcţii pentru care condiţia de păregătire este cea de studii superioare – 1,72.
(2) Coeficienţii de ierarhizare de la alin.( 1) se aplică la salariul minim negociat pe unitate.
(3) Salarizarea personalului încadrat conform alin. (1), se va stabili ţinând cont şi de standardele ocupaţionale corespunzătoare ocupaţiei respective.
(4) Salariul de bază minim brut pe oră, negociat, va fi de 4,118lei/oră, respectiv 700lei/lună pentru un program complet de lucru de 170 de ore.

Art.40 din CCMUN 2011-2014 va face obiectul negocierii anuale, conform legii.
Confederaţiile patronale CNPR, CoNPR, CNIPMMR, ARACO, UGIR, UNPSPR şi PNR propun:
1. Salariul de bază minim brut negociat pe oră, va fi 4,117lei, pentru un program în medie de 170 ore pe lună. Acesta reprezentând 700 lei/lună pentru un program complet de lucru.
2. Începând cu data de 01.01.2011, pentru negocierea salariilor la nivel de unitate, sunt opţionali şi orientativi coeficienţii de ierarhizare negocieţi la nivelul prezentului CCMUN.

Partea sindicală propune următoarea redactare:
Art.40. (1) Strict pentru anul 2011, se stabilesc următorii coeficienţi minimi de ierarhizare, pentru următoarele categorii de salariaţi:
a) muncitori:
1. necalificaţi – 1;
2. calificaţi – 1,12.
b) personal administrativ încadrat în funcţii pentru care condiţia de pregătire este:
1. liceală – 1,1;
2. postliceală – 1,15;
c) personal de specialitate încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este:
1. şcoala de maiştri – 1,35;
2. studii superioare de scurtă durată – 1,3.
d) personalul încadrat în funcţii pentru care condiţia de păregătire este cea de studii superioare – 1,75.
(2) Coeficienţii de ierarhizare de la alin.( 1) se aplică la salariul minim negociat pe unitate.
(3) Salarizarea personalului încadrat conform alin. (1), se va stabili ţinând cont şi de standardele ocupaţionale corespunzătoare ocupaţiei respective.
(4) Salariul de bază minim brut pe oră, negociat, va fi de 4,118lei/oră, respectiv 700lei/lună pentru un program complet de lucru de 170 de ore.

Analizând propunerile formulate, părţile convin:
I.Modificarea art.40 după cum urmează:
Art.40. (1) Salariul de bază minim brut pe oră, negociat, va fi de 4,118lei/oră, respectiv 700lei pentru un program complet de lucru de 170 de ore pe lună.
(2)Strict pentru anul 2011, se stabilesc următorii coeficienţi minimi de ierarhizare, pentru următoarele categorii de salariaţi:
a) muncitori:
1. necalificaţi – 1;
2. calificaţi – 1,1.
b) personal administrativ încadrat în funcţii pentru care condiţia de pregătire este:
1. liceală – 1,1;
2. postliceală – 1,15;
c) personal de specialitate încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este:
1. şcoala de maiştri – 1,3;
2. studii superioare de scurtă durată – 1,3.
d) personalul încadrat în funcţii pentru care condiţia de păregătire este cea de studii superioare – 1,72.
(3) Coeficienţii de ierarhizare de la alin.( 1) se aplică la salariul minim negociat pe unitate.
(4) Salarizarea personalului încadrat conform alin. (1), se va stabili ţinând cont şi de standardele ocupaţionale corespunzătoare ocupaţiei respective.
II. Art.40 din CCMUN 2011-2014 va face obiectul negocierii anuale, conform legii.

III. Revizuirea Anexei nr. 4 cuprinzând lista ramurilor pentru care se încheie contracte colective de muncă, în concordanţă cu situaţia actuală a economiei româneşti, până la data de 01 martie 2011.
IV. Comisia de Aplicare şi Monitorizare a CCMUN va analiza modificarea şi amendarea CCMUN 2011-2014, în conformitate cu legislaţiaîn vigoare şi propunerile formulate de către părţi.
Comisia de negociere va încheia un act adiţional la CCMUN, în baza negocierii propunerilor formulate de Comisia de Aplicare şi Monitorizarea CCMUN. Actul adiţional va fi depus spre înregistrare până cel târziu la data de 01 mai 2011.
V. Părţile au hotărât ca depunerea spre înregistrare a CCMUN 2011-2014 să se facă cel târziu până în data de 24 decembrie 2010.

1. Partea patronală
1. UGIR-1903
2. CONPIROM
3. CPISC
4. UNPR
5. CoNPR
6. UGIR
7. PNR
8. ARACO
9. CNIPMMR
10. CONCORDIA
11. UNPCPR
12.CNPR
13. UNPR
2. Partea sindicală
1. Blocul Naţional Sindical
2. CNS Cartel Alfa
3. CNSLR-Frăţia
4. CSDR
5. CSN Meridian
Notă: Acronimele participanţilor la negociere au fost înscrise conform documentelor de