joi, 28 ianuarie 2010


Comunicat ALIANTA BUGETARILOR 28.01.2010

ALIANŢA BUGETARILOR alcătuită din:

Federaţia Naţională a Sindicatelor „ALMA MATER”,
Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET”,
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ,
Federaţia „SANITAS” din România,
Alianţa Sindicatelor „SED-LEX”,
Federaţia Sindicatelor din Administraţia Publică „PUBLISIND”,
Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor,
Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual,
Federaţia Sindicatelor din Administraţia Locală şi Centrală din România „COLUMNA”,
Federaţia Naţională a Sindicatelor Libere Tehnic-Economic-Administrativ din unităţile sanitare şi balneare din România,
Federaţia Naţională a Ziariştilor de la AGERPRES,
Federaţia „UNITESA” a personalului fără normă didactică din învăţământul superior,
Federația Sindicatelor din Casele de Asigurări de Sănătate,

întrunită în şedinţă în data de 28 ianuarie 2010, analizând prevederile OUG nr.1/2010 referitoare la normele metodologice de aplicare a Legii nr. 330/2009 a hotărât:

1. Înaintarea unei scrisori deschise către parlamentari și partidele politice pentru a contesta la Curtea Constituţională a României prevederile OUG nr.1/2010 care încalcă dreptul la negociere colectivă;
2. Solicitarea unei întâlniri a președinților de federații reprezentative componente ale Alianței Bugetarilor, cu prim-ministrul Emil Boc, pentru clarificarea problemelor care apar în urma aplicarii Legii nr.330/2009.
Secretariatul Tehnic Central al Alianţei Bugetarilor
Bucureşti, 28.01.2010

Ordonanţa 1 privind aplicarea Legii 330/2009




miercuri, 27 ianuarie 2010

MODEL CERERE BILET TRATAMENT

Catre,
CASA JUDETEANA DE PENSII


Subsemnatul/a

domiciliat in localitatea

strada : , nr.:

bl.: , sc.: , ap.: , judetul (sector):

posesor act de identitate seria: nr.:

CNP

De la: Pana la
zi luna an zi luna an
solicit un bilet de tratament in perioada: -

intr-una din statiunile: 1.

2.

3. impreuna cu:

Dl./Dna.

CNP in calitate de:

Dl./Dna.

CNP in calitate de:

Dl./Dna.

CNP in calitate de:

Solicit eliberarea unui bilet de tratament :
□ Doar gratuit;
□ Gratuit, in limita locurilor disponibile, sau cu suportarea unei contriubutii;
□ Cu suportarea unei contributii.

Solicit ca rezulatul solicitarii sa-mi fie comunicat:


□ Prin Fax □ Prin SMS □ Telefonic la numarul:

□Prin mail la adresa:

□ Prin posta la adresa de domiciliu □ Prin posta la adresa de mai jos:

Localitatea

strada : , nr.:

bl.: , sc.: , ap.: , judetul (sector):

Am luat la cunostinta ca primesc raspuns numai in cazul in care solicitarea mea este solutionata favorabil si ca am obligatia sa sa ma prezint la casa teritoriala de pensii la data si cu actele comunicate.

Data: Semnatura,




Depun prezenta avand calitatea de:
 pensionar de invaliditate, în conformitate cu prevederile programului individual de recuperare, întocmit de către medicul expert al asigurărilor sociale, Dosar nr.______________;
 pensionar al sistemului public de pensii, Dosar nr.______________;
 asigurat al sistemului public de pensii;
 asigurat din zonele I şi II de expunere la radiaţii;
 beneficiar al Decretului-lege nr.118/1990, Dosar nr.__________;
 beneficiar al Legii nr.189/2000;
 veteran de razboi, Dosar nr.__________;
 persoana cu handicap;
 persoana care însoţeşte pensionarul de invaliditate gradul I şi însoţitorul persoanei cu handicap grav;
 personal didactic şi didactic auxiliar din invatamant;
 copil minor ai pensionarilor sau ai asiguratilor sistemului public de pensii
 parinte al copilului minor beneficiar de pensie de urmaş, sau, dupa caz, persoana care a fost numita tutore, careia i-a fost încredinţat sau dat în plasament copilul beneficiar de pensie de urmaş, Dosar nr.__________;
 soţ/soţie al/a asiguratului sau pensionarului sistemului public, care nu are dreptul la bilet de tratament in nume propriu;
 personalul aflat in raport de serviciu sau raport de munca cu CNPAS.


PRECIZARI:

 Biletele de tratament balnear se acorda individual. În cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. Refuzul nejustificat al unui bilet de tratament balnear repartizat potrivit prezentelor criterii, conduce la pierderea dreptului la un alt bilet de tratament balnear in cursul anului calendaristic respectiv.

 Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicita bilete de tratament balnear este data de ordinea descrescatoare a punctajelor aferente fiecarei cereri.

 Punctajul aferent fiecarei cereri este obtinut prin insumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu in parte raportat la numarul de criterii prevazut pentru categoria respectiva.

 In cazul cererilor cu punctaj egal, are prioritate beneficiarul care realizeza un numar mai mare de puncte la criteriul 1. Daca se mentine egalitatea, se aplica criteriul 2. Daca se mentine egalitatea si dupa aplicarea criteriului 2, departajarea se face in favoarea persoanei cu pensia/salariul/ venitul brut mai mici.

 In cazul cererilor depuse de sot si sotie care doresc sa mearga impreuna la tratament balnear, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii se stabileste ca medie a punctajelor individuale.

 In cazul cererilor depuse de parinti si copii care doresc sa mearga impreuna la tratament balnear, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii se stabileste ca medie a punctajelor individuale ale parintilor, care se atribuie si copiilor.

 In cazul cererilor depuse de un parinte si copii care doresc sa mearga impreuna la tratament balnear, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii este punctajul parintelui, care se atribuie si copiilor.

 In cazul cererilor depuse de doua persoane care doresc sa mearga impreuna la tratament balnear, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii se stabileste ca medie a punctajelor individuale.

 Repartitia biletelor de tratament balnear in ordinea de ierarhizare a cererilor, se intocmeste pe baza optiunilor facute de solicitant si in ordinea mentionata pe cerere.

 Raspunderea privind modul de completare si corectitudinea datelor din cerere revine in totalitate solicitantului.

Data: Semnatura,

GUVERNUL BOC ANULEAZĂ SPORUL DE DOCTORAT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ respinge proiectul de ordonanţă care prevede anularea sporului de doctorat în învăţământul preuniversitar şi universitar.

DETALII AICI

Sedinta de dialog social va avea loc in data de 28 ianuarie 2010, ora 14.00, sala 205 la Ministerul Municii.


În proiectul de „Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora precum şi alte măsuri în domeniul bugetar”, Guvernul României intentionează sa abroge de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, art.50 alin. (10) şi art.90 alin. (5) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel personalul didactic din învăţământul preuniversitar şi universitar, care are titlul stiinţific de doctor, nu mai este remunerat cu 15% în plus la salariul de bază.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ susţine că acest spor trebuie să se păstreze în continuare pentru a avea personal bine pregatit pentru un învăţământ de calitate.


Preşedinte,Aurel CORNEA
Bucureşti, 27.01.2010
Pe ultima sută de metri, guvernul, alături de Banca Mondială şi celelate instituţii financiare vor decide soarta legii unice a salarizării, balanţa înclinându-se în direcţia neaplicării acesteia. La guvern sunt programate azi dimineaţă consultări cu reprezentanţii sindicatelor privind aplicarea legii, iar până seara guvernul trebuie să emită un act normativ prin care fie suspendă aplicarea legii, fie prevede clar modul de implementare.

Tipic românesc

Restructurarea sectorului bugetar este una din condiţiile impuse de acordul cu Fondul Monetar Internaţional, în condiţiile în care angajaţii plătiţi din bani de la stat au o pondere anormal de mare în totalul economiei, iar remuneraţiile acestora sunt stabilile în mod netransparent. Teoretic, legea salarizării ar trebui să facă bine economiei româneşti, reducând povara fiscală.

„Cheltuielile cu salariile în sectorul public au crescut de peste două ori între 2005 şi 2008 din cauza majorărilor salariale şi a numărului de salariaţi din sectorul bugetar”, se arată în prima scrisoare de intenţie din cadrul acordului cu FMI.

Datele INS indică un număr de peste 1,1 milioane de salariaţi în sectorul bugetar în noiembrie 2009, dintr-un total de numai 4,3 milioane de salariaţi care muncesc în România. Cifra nu include însă toţi angajaţii din companiile de stat şi nici pe cei ai sutelor de institute sau agenţii de stat, astfel încât, probabil, un nivel de 1,5 milioane de bugetari ar fi unul mult mai realist.

„În prezent, ne confruntǎm cu probleme majore în sistemul de salarizare a personalului din sectorul public. Sporurile reprezintǎ prea mult din remuneraţia totalǎ, nu avem o grilǎ unitarǎ de salarizare şi existǎ un numǎr mare de acte normative ce reglementeazǎ salariile în diferite segmente ale sistemului”, se arată în angajamentul faţă de FMI.

De aici a pornit şi ideea legii unice a salarizării: mulţi dintre angajaţii de la stat au trecute în cărţile de muncă salarii modice – de 800-900 de lei brut, însă, prin sistemul sporurilor şi stimulentelor, unii ajung la salarii mai mari decât ale managerilor de top din multinaţionale.
Prin urmare, legea salarizării unice ar fi trebuit să facă sistemul de salarizare mai transparent – prin includerea sporurilor în salarii şi prin eliminarea devianţele: salariile „nesimţite” ale anumitor categorii de bugetari.

Însă, din cauză că elaborarea legii a avut loc în an electoral şi executivul a încercat să împace şi capra şi varza (şi FMI-ul, şi sindicaliştii), rezultatul este o struţo-cămilă imposibil de aplicat.

Paradoxuri matematice

Legea unică a salarizării (Legea 330/2009) a fost adoptată prin asumarea răspunderii guvernului la mijlocul lunii septembrie, însă a fost publicată în „Monitorul Oficial„ abia pe 9 noiembrie, din cauza întârzierilor la judecarea unei excepţii de neconstituţionalitate.

Mai multe articole din lege se bat cap în cap, făcând legea inaplicabilă.

Cheltuielile salariale scad, dar niciun salariu nu se reduce

Legea 330/2009 prevede, la articolul 5, că ponderea în Produsul Intern Brut (PIB) a cheltuielilor salariale suportate de la buget se va reduce de la 9,4%, în 2009, la 8,7%, în 2010. Potrivit ministerului de Finanţe, cheltuielile de personal prevăzute în bugetul pe anul acesta vor fi cu 1,4 miliarde de lei mai mici decât cele din 2009.

Toate bune şi frumoase, dacă într-un alt articol din aceeaşi lege n-ar fi scris negru pe alb că salariile nu vor scădea: „Realizarea trecerii de la actualul sistem de salarizare la noul sistem de salarizare se efectuează în mod etapizat, astfel încât, în perioada de implementare a prezentei legi, nici o persoană să nu înregistreze o diminuare a salariului brut de care beneficiază potrivit actualelor reglementări”.

Legea era lacunară în ceea ce priveşte modul în care vor fi plătite diferenţele de bani dintre salariile din 2009 şi cele rezultate din aplicarea noii grile de salarizare, aşa că guvernul a elaborat un proiect de hotărâre de guvern care prevede că „în toate cazurile în care drepturile salariale determinate în conformitate cu prevederile din Legea Cadru nr. 330/2009 (...) sunt mai mici decât cele stabilite prin legi sau hotărâri ale Guvernului pentru funcţia respectivă pentru luna decembrie 2009 se acordă o sumă compensatorie cu caracter tranzitoriu care să compenseze diferenţa”. Deci se iau sporurile, se mută în salariu şi se acordă alt spor – numit sumă compensatorie, până la diferenţă. Problemele identificate la început rămân nerezolvate.

Salariile mai mari din grilă nu compensează eliminarea sporurilor

Mulţi bugetari – în special cei din învăţământ şi sănătate, unde nivelul mic al salariilor este o problemă – se plâng că vor pleca acasă cu mai puţini bani după aplicarea legii. Iar contabilii care ar trebui să facă încadrarea angajaţilor în noua grilă se plâng că nu ştiu care e metodologia.

În învăţământ, reprezentanţii sindicatelor susţin că noua grilă va diminua salariile cu 10%.

De exemplu, un profesor de liceu (cu studii superioare, fără masterat), gradul I şi vechime de 26 de ani avea un salariu de încadrare brut de circa 1.854 de lei înainte de legea unică, care urca, după aplicarea sporurilor, la 2.800 de lei - 3.200 de lei.

După noua lege a salarizării, salariul brut va ajunge la 2.394 lei, aplicând un multiplu de 3,4 salariului minim de 705 lei. În condiţiile în care sporurile cele mai consistente - de vechime şi de merit, câte 15% fiecare, - sunt incluse în salariu, iar pentru dirigenţie se va da un spor de 176 lei în loc de 15%, rezultă că salariul brut se va reduce cu cel puţin 500 de lei.

Un alt exemplu: un învăţător cu gradul I şi 25 de ani vechime avea, potrivit vechii grile, un salariu brut de 1.918 lei şi lua în mână aproape 1.400 de lei. După noua grilă, salariul brut este tot de circa 1.900 de lei, însă, prin includerea în salariu a sporurilor neimpozabile, netul scade de la 1.400 de lei la sub 1.100 de lei.

În sănătate, un asistent medical de spital încasa un venit net de 1.000 de lei, iar unul principal – 1.500 de lei. În cazul asistenţilor de ambulanţă, salariile urcau şi la 2.900 de lei net pentru un asistent principal licenţiat. După noua lege a salarizării, venitul brut maxim al unui asistent ajunge la 2.750 lei (coeficient de 3,15 şi sporuri maxime de 30%), ceea ce înseamnă un venit net maxim de 1.930 lei.

Potrivit sindicaliştilor, adoptarea Hotărârii de Guvern privind aplicarea Legii unice de salarizare ar avea ca efect reducerea veniturilor salariaţilor din sănătate cu 20-50%, potrivit reprezentanţilor Federaţiei „Solidaritatea Sanitară”.

Sindicaliştii se tem că ecuaţia va fi echilibrată de concedieri

„Fondul de salarii trebuie să scadă cu 0,7 miliarde lei, şi acest lucru trebuie să se refelecte în bugetele cumulate pe 2010, dar păstrând aceleaşi salarii pentru bugetari. Pentru a reduce cheltuielile, trebuie să să fie eliminate 80.000-100.000 de posturi. Noi credem că există în jur de 115.000-120.000 de posturi vacante, dar nu există o distribuţie proporţională a acestora în sistemul bugetar. Vrem să se facă o reamplasare a personalului de pe anumite posturi pe altele, astfel încât să fie eliminate cât mai multe posturi bugetate, dar neocupate, şi să fie cât mai puţini oameni daţi afară. Problema este că guvernanţii au aruncat deja pe piaţă diverse cifre, fără a se face însă o analiză prealabilă”, a declarat pentru capital.ro liderul „Cartel Alfa”, Bogdan Hossu.

Luni: ziua deznodământului

Luni dimineaţă, la ora 9:30, reprezentanţii ministerelor Finanţelor şi Muncii se vor întâlni cu partenerii sociali pentru a le prezenta ultima variantă a actului normative care trebuie aprobat de Guvern în şedinţa de luni seara, de la ora 18:00. „Ni s-a spus că ni se va prezenta un proiect de Ordonanţă de Urgenţă în care sunt prevăzute măsurile necesare aplicării Legii salarizării unice”, a mai spus liderul „Cartel Alfa”.

În condiţiile în care reprezentanţii guvernului au declarat că se discută cu FMI „modificarea unor măsuri din acord”, nu este exclus ca aplicarea legii unice de salarizare să fie amânată. De altfel, aceasta este şi revendicarea sindicaliştilor. Reprezentanţii Federaţiei „Solidaritatea Sanitară” cer eliminarea articolului 12 din proiectul de Hotărâre de Guvern privind implementarea Legii Salarizării. Acesta se referă tocmai la aplicarea legii în 2010!

marți, 26 ianuarie 2010

Ordonanţă de urgenţă pentru punerea în aplicare a legii salarizării unitare

Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă care include unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, ca urmare a aplicării Legii unice de salarizare, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Muntean.

Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Mihail Şeitan, a precizat că reîncadrarea personalului din sectorul bugetar, potrivit articolul 30 din Legea salarizării unice în sistemul bugetar, se va face corespunzător tranşelor de vechime în muncă şi pe funcţiile corespunzătoare categoriei, gradului şi treptei profesionale pe care le-au avut la finalul lunii decembrie 2009. „Câştigurile salariale care se înregistrau la sfârşitul anului 2009 se păstrează anul acesta, urmând ca personalul bugetar să fie încadrat pe trepte şi gradaţii pe structura nouă a legii 330/2009”, a afirmat ministrul Muncii.

Prin actul normativ adoptat de Guvern s-au introdus modalităţile concrete de acordare a sporului de vechime, a indemnizaţiei de conducere, precum şi celelalte sporuri în cuantumul avut în luna decembrie 2009, a mai precizat ministrul Mihail Şeitan. În ceea ce priveşte salariile de merit acordate anul trecut, aceste drepturi vor continua să fie plătite şi în 2010, astfel încât să fie aplicate pentru perioada de un an pentru care au fost acordate. “De exemplu, dacă au fost acordate în aprilie anul trecut, ele merg până în aprilie anul acesta. De anul acesta nu se mai acordă salarii de merit, urmând să vedem în anul 2011, pe noua grilă a legii, cum va funcţiona”, a explicat ministrul Muncii.

În ceea ce priveşte majorarea salarială pentru 2010, ministrul Muncii a precizat că se va aplica pentru salariile, soldele sau indemnizaţiile lunare care au un nivel mai mic de 705 lei/lună.

Totodată, ministrul Muncii, Mihail Şeitan, a arătat că actul normativ adoptat de Guvern recunoaşte caracterul obligatoriu al contractelor colective de muncă legal încheiate anul trecut şi care expiră pe parcursul acestui an. „Toate aceste contracte colective îşi fac efectele din punct de vedere al salarizării, sporurilor, până la momentul în care încetează de drept”, a afirmat ministrul Muncii, arătând că în această situaţie se regăsesc aproximativ 30 de entităţi publice.

Potrivit actului normativ, salarizarea personalului autorităţilor şi instituţiilor publice care şi-au schimbat regimul de finanţare conform Legii 329/2009, se realizează potrivit prevederilor contractelor colective de muncă legal încheiate, în limita cheltuielilor de personal aprobate. Pentru încadrarea în cheltuielile de personal aprobate, până la împlinirea termenelor contractelor colective de muncă, conducătorul autorităţilor şi instituţiilor va proceda după caz la renegocierea drepturilor salariale sau la reorganizarea ori restructurarea activităţii prin reducerea numărului de posturi, în condiţiile legii.

După împlinirea termenului pentru care au fost încheiate contractele colective de muncă, personalul păstrat va fi reîncadrat pe noile funcţii, stabilite de ordonatorul principal de credite, corespunzător atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor specifice postului, prin asimilare cu funcţiile din instituţia care îl preia în structură, subordine sau în finanţare, după caz.

În situaţia în care se renegociază sau se încheie noi contracte colective de muncă, în cazul instituţiilor din sistemul bugetar care au venituri proprii, precum şi în cazul contractelor individuale de muncă, nu vor putea fi stabilite salarii sau alte drepturi de natură salarială care exced prevederilor Legii salarizării unice în sistemul bugetar, a mai precizat ministrul Muncii, Mihail Şeitan.

sursa: Guvernul României

Presedintele Traian Basescu a promulgat luni Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010, informeaza Presedin

Cele doua legi au trecut de Parlament pe 14 ianuarie.

Presedintele Traian Basescu s-a aratat saptamana trecuta nemultumit de "cifrele" din buget si mai ales de situatia absorbtiei fondurilor europene. "Aici avem o problema uriasa, probabil ati vazut deja bugetul pe anul acesta", i-a spus Basescu reprezentantului BEI, intr-o discutie avuta joi, care a precizat la randu-i ca nu a vazut proiectul de buget pe 2010 in forma sa finala. "Este inca pe biroul meu, la promulgare, dar inca ma uit la cifre. Nu sunt foarte satisfacut uitandu-ma la cifre, sincer vorbind. Exact in ce priveste capacitatea noastra de a absorbi fondurile europene, mai ales in sectorul transporturilor, exista o lipsa de fonduri pentru a indeplini obligatia de a cumpara pamant, de a ne indeplini obligatia privind contributia nationala. Aici trebuie sa gasim o solutie chiar cu FMI", a spus seful statului roman

duminică, 24 ianuarie 2010

INSTRUCTIUNI pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea retelei unitătilor de învătământ preuniversitar de stat pentru anul scolar 2010
INSTRUCTIUNI pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea retelei unitătilor
de învătământ preuniversitar de stat pentru anul scolar 2010-2011 click AICI pentru intreg documentul

Constituirea formatiunilor de studiu se face astfel:
1. grupa de început din învătământul prescolar va fi constituită la limita maximă de 20 de copii, în mediul urban si spre limita maximă de 20 de copii, în mediul rural;
2. clasa de început din învătământul primar va fi constituită la limita maximă de 25 de elevi, în mediul urban si spre limita maximă de 25 de elevi, în mediul rural;
3. clasa de început din învătământul gimnazial si din învătământul postliceal de stat va fi constituită la limita maximă de 30 de elevi, în mediul urban si spre limita maximă de 30 de elevi, în mediul rural;
4. clasa de început din învătământul liceal va fi constituită din 30 de elevi;
5. clasa de început din învătământul profesional – anul de completare va fi constituită spre limita maximă de 30 de elevi.

Proiectul planului de scolarizare va fi prezentat în două exemplare la Ministerul EducaTiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Directia Generală Educatie Timpurie, Scoli, Performantă si Programe până la data de 05 februarie 2010.

Pentru anul scolar 2010-2011, propunerile pentru proiectul planului de scolarizare si al retelei unitătilor de învătământ preuniversitar se vor elabora de inspectoratele scolare. Fiecare inspectorat scolar va realiza un studiu de specialitate prin care va fundamenta planul de scolarizare din perspectiva argumentelor pedagogice, psihologice, sociologice si economice. La
elaborarea acestuia vor fi implicati profesorii consilieri din centrele si cabinetele scolare, specialisti din centrele judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistentă educatională, din cadrul centrului judetean/al municipiului Bucuresti de asistentă psihopedagogică, cadre didactice de la toate nivelurile de învătământ, sindicatele din învătământ, reprezentantii
organizatiilor judetene/ al municipiului Bucuresti ale părintilor, autoritătile locale (prefecturi, consilii judetene, consilii locale etc.) si Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social.

O R D I N

PROIECT
R O M Â N I A
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
C A B I N E T M I N I S T R U


O R D I N
privind aprobarea specializărilor de nivel universitar care conferă dreptul absolvenţilor liceelor pedagogice de a ocupa funcţiile didactice de profesor în învăţământul preşcolar şi profesor în învăţământul primar

În baza prevederilor art. 141 lit. p) din Legea învăţământului nr. 84/1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) şi lit. b) şi art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Parlamentului României pentru acordarea încrederii Guvernului nr. 39/2009 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,

Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
emite prezentul ordin:


Art. 1. (1) Condiţiile de ocupare a funcţiilor didactice de profesor în învăţământul preşcolar şi profesor pentru învăţământul primar sunt îndeplinite de absolvenţii cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”.
(2) Condiţiile de ocupare a funcţiei didactice de profesor în învăţământul preşcolar sunt îndeplinite şi de absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic cu una din specializările „Educatoare”, „Educatoare - Învăţător” sau „Învăţător - Educatoare” care au finalizat cu diplomă de absolvire/licenţă şi studii universitare de scurtă sau lungă durată ori ciclul I de studii universitare de licenţă sau ciclul II de studii universitare de masterat, având înscrisă pe diploma de absolvire/licenţă una din specializările cuprinse în Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 6052/2009, la:
a) aria curriculară „Limbă şi comunicare”, disciplinele: limba şi literatura română, limbi clasice, limbi străine/materne şi literatura universală;
b) aria curriculară „Matematică şi ştiinţe”, disciplinele: matematică, fizică, chimie, biologie şi ştiinţe, cu excepţia specializărilor cuprinse în anexa nr. 1 parte integrantă a prezentului ordin;
c) aria curriculară „Tehnologii”, disciplinele: informatică; tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, specializările universitare de lungă şi scurtă durată „Informatică” din profilul „Informatică”, specializările universitare de lungă şi scurtă durată din profilul „Matematică”: „Informatică”, „Matematică – informatică”, „Maşini de calcul” şi „Cercetări operaţionale”, specializările universitare de lungă durată din profilul „Fizică”: „Fizică - Informatică”, „Fizică informatică”, specializările pentru ciclul I de studii universitare de licenţă din domeniul ştiinţe exacte, incluse în domeniile pentru studiile universitare de licenţă: „Matematică”, „Informatică”, „Fizică” şi „Chimie”: „Matematică informatică”, „Informatică”, „Informatică aplicată”, „Fizică informatică” şi „Chimie informatică”, precum şi programele de studiu de master acreditate corespunzătoare domeniilor de licenţă: „Matematică”, „Informatică” şi „Fizică”;
d) aria curriculară „Om şi societate”, disciplinele: cultură civică; filozofie; logică, argumentare şi comunicare; sociologie; studii sociale; psihologie; pedagogie; istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare; istorie; geografie; religie; discipline teologice de specialitate, posturile de: profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică şi profesor logoped, învăţământul special, postul de profesor psihopedagog, cu excepţia specializărilor cuprinse în anexa nr. 2 parte integrantă a prezentului ordin;
e) aria curriculară „Arte”, disciplinele: arte vizuale, muzică, teatru, coregrafie;
f) aria curriculară „Educaţie fizică şi sport”, disciplinele: educaţie fizică şi sport, kinetoterapie, cu excepţia specializărilor cuprinse în anexa nr. 3 parte integrantă a prezentului ordin.
(3) Condiţiile de ocupare a funcţiei didactice de profesor în învăţământul primar sunt îndeplinite şi de absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic cu una din specializările „Învăţător”, „Educatoare - Învăţător” sau „Învăţător - Educatoare” care au finalizat cu diplomă de absolvire/licenţă şi studii universitare de scurtă sau lungă durată ori ciclul I de studii universitare de licenţă sau ciclul II de studii universitare de masterat, având înscrisă pe diploma de absolvire/licenţă una din specializările cuprinse în Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 6052/2009, la:
a) aria curriculară „Limbă şi comunicare”, disciplinele: limba şi literatura română, limbi clasice, limbi străine/materne şi literatura universală;
b) aria curriculară „Matematică şi ştiinţe”, disciplinele: matematică, fizică, chimie, biologie şi ştiinţe, cu excepţia specializărilor cuprinse în anexa nr. 1 parte integrantă a prezentului ordin;
c) aria curriculară „Tehnologii”, disciplinele: informatică; tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, specializările universitare de lungă şi scurtă durată „Informatică” din profilul „Informatică”, specializările universitare de lungă şi scurtă durată din profilul „Matematică”: „Informatică”, „Matematică – informatică”, „Maşini de calcul” şi „Cercetări operaţionale”, specializările universitare de lungă durată din profilul „Fizică”: „Fizică - Informatică”, „Fizică informatică”, specializările pentru ciclul I de studii universitare de licenţă din domeniul ştiinţe exacte, incluse în domeniile pentru studiile universitare de licenţă: „Matematică”, „Informatică”, „Fizică” şi „Chimie”: „Matematică informatică”, „Informatică”, „Informatică aplicată”, „Fizică informatică” şi „Chimie informatică”, precum şi programele de studiu de master acreditate corespunzătoare domeniilor de licenţă: „Matematică”, „Informatică” şi „Fizică”;
d) aria curriculară „Om şi societate”, disciplinele: cultură civică; filozofie; logică, argumentare şi comunicare; sociologie; studii sociale; psihologie; pedagogie; istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare; istorie; geografie; religie; discipline teologice de specialitate, posturile de: profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică şi profesor logoped, învăţământul special, postul de profesor psihopedagog, cu excepţia specializărilor cuprinse în anexa nr. 2 parte integrantă a prezentului ordin;
e) aria curriculară „Arte”, disciplinele: arte vizuale, muzică, teatru, coregrafie;
f) aria curriculară „Educaţie fizică şi sport”, disciplinele: educaţie fizică şi sport, kinetoterapie, cu excepţia specializărilor cuprinse în anexa nr. 3 parte integrantă a prezentului ordin.
Art.2. Direcţia Acreditarea, Evaluarea și Performanța în Cariera Didactică din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art.3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

























ANEXA NR. 1

Lista specializărilor de nivel universitar din Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 6052/2009, aria curriculară „Matematică şi ştiinţe”, disciplinele: matematică, fizică, chimie, biologie, ştiinţe, care nu sunt cuprinse în profilul pedagogic


PROFILUL / DOMENIUL SPECIALIZAREA STUDII UNIVERSITARE DE LUNGĂ DURATĂ STUDII UNIVERSITARE DE SCURTĂ DURATĂ
ŞTIINŢE APLICATE Inginerie matematică x
Inginerie fizică x
CHIMIE Chimie - Fizică (+ militar) x
Inginerie chimică x
Inginerie chimică (în limbi străine) x
Tehnologie chimică x x
Tehnologie chimică organică x x
Tehnologie chimică anorganică x x
Tehnologia substanţelor anorganice x x
Tehnologia substanţelor organice x x
Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice x
Tehnologia silicaţilor şi compuşilor oxidici x
Chimie militară (militar) x
Tehnici de laborator x
CHIMIE¬ INDUSTRIALĂ/ INGINERIE CHIMICĂ Tehnologia celulozei, hârtiei şi fibrelor artificiale x
Tehnologia compuşilor macromoleculari x
Inginerie chimică x
Inginerie chimică (în limbi străine) x
Tehnologie chimică x x
Tehnologie chimică organică x x
Tehnologie chimică anorganică x x
Tehnologia substanţelor anorganice x x
Tehnologia substanţelor organice x x
Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice x
Tehnologia silicaţilor şi compuşilor oxidici x
Tehnici de laborator x
Tehnologia materialelor de construcţii x




DOMENIUL FUNDAMENTAL DOMENIUL PENTRU STUDIILE
UNIVERSITARE DE LICENŢĂ SPECIALIZAREA DIN CADRUL DOMENIULUI PENTRU STUDIILE
UNIVERSITARE DE LICENŢĂ STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ (CICLUL I BOLOGNA)
ŞTIINŢE INGINEREŞTI ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE Matematică şi informatică aplicată în inginerie x
ŞTIINŢE INGINEREŞTI ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE Inginerie fizică x
Fizică tehnologică x
ŞTIINŢE INGINEREŞTI INGINERIE CHIMICĂ Chimie militară x










ANEXA NR. 2

Lista specializărilor de nivel universitar din Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 6052/2009, aria curriculară „Om şi societate”, disciplinele: cultură civică; filozofie; logică, argumentare şi comunicare; sociologie; studii sociale; psihologie; pedagogie; istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare; istorie; geografie; religie; discipline teologice de specialitate, posturile de: profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică şi profesor logoped, învăţământul special, postul de profesor psihopedagog, care nu sunt cuprinse în profilul pedagogic


PROFILUL / DOMENIUL SPECIALIZAREA STUDII UNIVERSITARE DE LUNGĂ DURATĂ STUDII UNIVERSITARE DE SCURTĂ DURATĂ
SOCIOPSIHO-PEDAGOGIE Psihosociologie (+ militar) x
Psihosociologie - Informaţii (militar) x
Asistenţă socială x
ŞTIINŢE
POLITICE Ştiinţe politice x
Ştiinţe politice (în limbi străine) x
Ştiinţe politice şi administrative x
Ştiinţe politice - Filosofie x
Studii europene x
Relaţii internaţionale şi studii europene x
ŞTIINŢE SOCIAL POLITICE Ştiinţe politico - economice x
ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE Administraţie publică x
Administraţie europeană x
Ştiinţe administrative x
FILOLOGIE Comunicare şi relaţii publice x
Comunicare socială şi relaţii publice x
Relaţii internaţionale şi studii europene x
ECONOMIC Relaţii internaţionale şi studii europene x
RELAŢII INTERNAŢIONALE Relaţii internaţionale şi studii europene x
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE COMUNICĂRII Psihosociologie - informaţii x
Psihosociologie – informaţii (militar) x
Comunicare şi relaţii publice x
Comunicare socială şi relaţii publice x
Comunicare şi relaţii publice - informaţii x
COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE Comunicare şi relaţii publice x
Comunicare socială şi relaţii publice x
DREPT Drept x
Drept comunitar x
Ştiinţe juridice x
Ştiinţe juridice şi administrative x
ŞTIINŢE JURIDICE Drept x
Drept comunitar x
Drept şi relaţii internaţionale x
Ştiinţe juridice x
Ştiinţe juridice şi administrative x
ASISTENŢĂ SOCIALĂ Asistenţă socială x x

DOMENIUL FUNDAMENTAL DOMENIUL PENTRU STUDIILE
UNIVERSITARE DE LICENŢĂ SPECIALIZAREA DIN CADRUL DOMENIULUI PENTRU STUDIILE
UNIVERSITARE DE LICENŢĂ STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ (CICLUL I BOLOGNA)
ŞTIINŢE JURIDICE DREPT Drept x
Drept comunitar x
ŞTIINŢE SOCIALE ŞI POLITICE ŞTIINŢE POLITICE Ştiinţe politice x
RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE Relaţii internaţionale şi studii europene x
ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE Administraţie publică x
Administraţie europeană x
ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII Comunicare şi relaţii publice x
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ Asistenţă socială x
ŞTIINŢE MILITARE ŞI INFORMAŢII ŞTIINŢE MILITARE ŞI INFORMAŢII Comunicare şi relaţii publice - informaţii x
Psihologie - informaţii x

Domeniul de licenţă Programul de studii de master acreditat STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (CICLUL II BOLOGNA)
DREPT 1. Administraţie publică
2. Asistenţa juridică a întreprinderii
3. Conducere şi organizare judiciară
4. Combaterea traficului ilicit de droguri
5. Combaterea criminalităţii organizate
6. Comunicare socială proactivă a poliţiei
7. Criminalistică
8. Carieră judiciară
9. Devianţă şi delincvenţă
10. Drept administrativ
11. Drept civil aprofundat
12. Drept comunitar
13. Drept comunitar şi politici de integrare europeană
14. Drept european
15. Drept financiar bancar şi al asigurărilor
16. Drept privat
17. Drept şi administraţie publică europeană
18. Drept şi politici publice europene
19. Drept internaţional comunitar
20. Drept internaţional şi comunitar
21. Drept internaţional public
22. Drept internaţional şi drept comunitar
23. Drept internaţional şi european
24. Drept judiciar privat
25. Drept maritim
26. Drept privat aprofundat
27. Drept privat comunitar
28. Drept privat comparat
29. Droit prive compare
30. Drept public
31. Drept penal şi ştiinţe penale
32. Drept social român si european
33. Dreptul afacerilor
34. Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor
35. Dreptul informaţiilor şi al securităţii private
36. Drept intern şi internaţional al mediului
37. Dreptul muncii. Relaţii de muncă şi industriale
38. Drepturile omului
39. Economia şi dreptul afacerilor
40. Integrare europeană
41. Instituţii şi proceduri de drept public
42. Instituţii juridice comunitare şi internaţionale
43. Instituţii de drept administrativ
44. Instituţii de drept privat român
45. Instituţii de drept civil şi procesual civil
46. Instituţii de drept penal şi procesual penal
47. Investigarea criminalistică a infracţiunilor
48. Investigarea fraudelor
49. Legislaţie comunitară şi carieră judiciară
50. Legislaţia privind siguranţa transporturilor
51. Master profesional de drept european şi internaţional al afacerilor
52. Managementul resurselor umane în sistemul autorităţilor de ordine publică
53. Managementul cooperării poliţieneşti internaţionale
54. Managementul activităţilor de ordine publică şi siguranţă naţională
55. Managementul investigaţiei penale
56. Managementul cooperării la frontiera Schengen
57. Managementul pregătirii operaţionale de jandarmi
58. Mecanismele juridice ale economiei de piaţă
59. Medierea – Procedura necontencioasă de soluţionare a conflictelor
60. Medierea conflictelor în drept
61. Ocrotirea familiei si asistenţă socială
62. Poliţie judiciară
63. Proceduri judiciare şi profesii liberale
64. Statul de drept şi societatea civilă
65. Etat de droit et societe civile
66. Sisteme şi instituţii de drept internaţional şi comunitar
67. Studii europene
68. Ştiinţe penale
69. Ştiinţe penale aprofundate
70. Ştiinţe penale şi criminalistică
71. Ştiinţe penale – criminologie şi criminalistică
72. Tehnică criminalistică x

Domeniul de licenţă Programul de studii de master acreditat STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (CICLUL II BOLOGNA)
ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 1. Administraţie europeană. Instituţii şi politici publice
2. Administraţie publică
3. Administraţie publică europeană
4. Administraţie publică europeană -BRIE
5. Administraţie publică şi integrare europeană
6. Administraţie publică şi dezvoltarea comunitară
7. Administraţie publică în contextul integrării europene
8. Administraţie şi finanţe publice europene
9. Administraţie şi management public
10. Administrarea resurselor instituţiilor culturale
11. Administraţie publică şi eficienţa sistemului administrativ
12. Administrarea relaţiilor publice şi asistenţă managerială
13. Administraţie şi politici publice în Uniunea Europeană
14. Administrarea şi dezvoltarea resurselor umane
15. Dezvoltare regională
16. Guvernare şi administraţie publică europeană
17. Guvernare modernă şi dezvoltare locală
18. Management şi administraţie europeană
19. Management şi audit în administraţie şi afaceri
20. Managementul administraţiei publice şi cariere publice
21. Managementul crizelor şi conflictelor
22. Managementul instituţiilor publice
23. Managementul organizaţiilor şi serviciilor publice
24. Managementul sectorului public
25. Managementul poliţiei locale
26. Politici de sănătate şi management sanitar
27. Politici administrative europene
28. Puterea executivă şi administraţia publică
29. Sisteme administrative şi relaţii internaţionale
30. Spaţiul public european
31. Studii administrative europene
32. Ştiinţe administrative x
ŞTIINŢE MILITARE ŞI INFORMAŢII Psihologie - informaţii x
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ 1. Asistenţa socială a vârstnicilor
2. Asistenţă socială pentru sănătate mentală
3. Asistenţă socială şi consiliere în şcoală
4. Asistenţă socială şi economie socială
5. Asistenţă socială bazată pe dovezi
6. Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere
7. Asistenţă socială privind reintegrarea socială în domeniul justiţiei penale
8. Asistenţă şi incluziune socială a vârstnicilor şi persoanelor cu dezabilităţi
9. Cercetare în sociologie
10. Research in sociology
11. Consiliere în asistenţa socială
12. Evaluarea programelor şi analiză de impact
13. Evaluare şi supervizare în asistenţă socială
14. Familia – Resurse şi asistenţă socială
15. Familia şi managementul resurselor familiale
16. Gerontologie socială
17. Grupuri de risc şi servicii sociale de suport
18. Masterat european în drepturile copiilor
19. Masterat european de protecţie a drepturilor copiilor
20. Management în asistenţă socială
21. Management de caz şi metode de intervenţie în asistenţa socială
22. Managementul servicilor de asistenţă socială
23. Managementul serviciilor sociale şi de sănătate
24. Politici publice în asistenţa socială
25. Politici sociale europene
26. Politici sociale în cotext european
27. Politici şi servicii sociale
28. Practica asistenţei sociale centrată pe valori
29. Prevenirea şi combaterea consumului ilicit de droguri
30. Prevenirea violenţei împotriva copilului în familie şi societate
31. Probaţiune
32. Probaţiune, mediere şi asistenţa socială a victimelor infracţiunilor
33. Programe si proiecte comunitare în asistenţă socială
34. Psihologie socială aplicată
35. Supervizare şi planificare socială
36. Supervizare în serviciile sociale şi de sănătate mintală x
ANEXA NR. 3

Lista specializărilor de nivel universitar din Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 6052/2009, aria curriculară „Educaţie fizică şi sport”, disciplinele: educaţie fizică şi sport, kinetoterapie, care nu sunt incluse în profilul pedagogic


PROFILUL / DOMENIUL SPECIALIZAREA STUDII UNIVERSITARE DE LUNGĂ DURATĂ STUDII UNIVERSITARE DE SCURTĂ DURATĂ
MEDICINĂ Fiziokinetoterapie x
Balneo – fiziokinetoterapie şi recuperare x

DOMENIUL PENTRU STUDIILE
UNIVERSITARE DE LICENŢĂ SPECIALIZAREA DIN CADRUL DOMENIULUI PENTRU STUDIILE
UNIVERSITARE DE LICENŢĂ STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ (CICLUL I BOLOGNA)
SĂNĂTATE Balneofiziokinetoterapie şi recuperare x

joi, 21 ianuarie 2010

INFORMARE

Astăzi, 20.01.2010, la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului, a avut loc şedinţa Comisiei de Dialog Social la care, din partea Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, au participat domnii Aurel Cornea, Simion Hancescu şi Liviu Marian Pop.
Ordinea de zi propusă de către M.E.C.T.S. a fost următoarea:
1. Proiect privind fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2010-2011;
2. Proiect de ordin de ministru cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a liceu, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral;
3. Proiectul metodologiei de organizare şi desfăşurare a stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2;
4. Aplicarea O.U.G. nr. 114/2009;
5. Diverse.

1. La solicitarea F.S.L.I., s-a acceptat ca planul de şcolarizare să fie prezentat până la data de 5 februarie 2010, în loc de 22 ianuarie 2010, aşa cum a propus M.E.C.T.S.
2. S-a acceptat modificarea art. 4. alin. (1) din Proiectul de ordin de ministru cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a liceu, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral în sensul că: „Absolvenţii clasei a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, care doresc să dobândească certificatul de calificare profesională de nivel 2 trebuie să parcurgă un stagiu de pregătire practică cu durata de 720 de ore”. De asemenea, la solicitarea F.S.L.I., în planurile-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a liceu, filiera tehnologică, învăţământ de zi, s-a introdus o ora în plus faţă de propunerea M.E.C.T.S. la aria curriculară „Tehnologii - Cultură de specialitate”, urmând ca ora de „consiliere şi orientare” să se desfăşoare în afara orelor din planurile cadru.
3. La propunerea M.E.C.T.S., „Proiectul metodologiei de organizare şi desfăşurare a stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2” se va discuta într-o viitoare şedinţă a Comisiei de Dialog Social, acest proiect fiind în continuare în dezbatere publică.
4. Referitor la modalităţile de aplicare a O.U.G. 114 din 2009, reprezentanţii F.S.L.I. au avut o poziţie fermă, reamintind faptul că federaţia noastră nu este de acord cu prevederile acestei ordonanţe, argumentând că transpunerea acestora în practică va conduce la scăderea calităţii procesului instructiv-educativ. La cererea noastră expresă, s-a acceptat scoaterea de pe ordinea de zi a acestui punct.
5. Având în vedere că în data de 12 decembrie 2009 a fost publicată în Monitorul Oficial, Legea nr.387/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, am solicitat reprezentanţilor M.E.C.T.S. să clarifice modul în care vor fi salarizate cadrele didactice încadrate ca profesor pentru învăţământul preşcolar/primar. Reprezentanţii M.E.C.T.S. ne-au cerut un răgaz de două-trei zile pentru a clarifica această problemă, motivul invocat punându-ne pe gânduri şi fiind revoltător. Ministerul Finanţelor cere M.E.C.T.S.-lui ca profesorii pentru învăţământul preşcolar/primar să fie încadraţi şi plătiţi conform art.43 lit.(b) şi art. 45 alin.(1) din Legea nr. 128/1997. Aceasta ar însemna ca personalul didactic din această categorie care are mai puţin de 18 ore săptămânal, respectiv 16 ore (pentru cei cu gradul I şi 25 de ani vechime în învăţământ), să fie plătiţi proporţional cu numărul de ore efectuate, ceea ce ar conduce la diminuarea salariului. A fost abordată şi problema premiului anual aferent anului 2009, dar nu am primit nicio garanţie privind acordarea acestuia.

Prim-vicepreşedinte,

Simion HANCESCU

Salariul al 13-lea şi prima de vacanţă aferente anului 2009

Conform art. 14 alin. 1 din HG nr. 281/1993 “Pentru activitatea desfăşurată, personalul din unităţile bugetare beneficiază, după caz, la sfârşitul anului calendaristic, anului şcolar, stagiunii etc., de un premiu anual de până la un salariu mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face plata”.
În ce priveşte modul de stabilire a premiului anul, acesta se regăseşte în dispoziţiile HG nr. 829/1994. Potrivit, art. 2 din acest act normativ, „salariul mediu lunar de bază realizat, până la nivelul căruia se poate stabili premiul anual, se determină prin raportarea la 12 luni a sumelor încasate pe întregul an, ca: salariul de bază, potrivit încadrării, indemnizaţia de conducere, salariul de merit, alte drepturi salariale care, potrivit reglementărilor în vigoare, fac parte din salariul de bază, precum şi sumele de natura salariului de bază încasate pentru perioada concediului de odihnă”. Raportat la dispoziţiile Statutului personalului didactic şi ale metodologiilor de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic, rezultă că, la calculul premiului anual pentru personalul didactic de predare urmează a se avea în vedere următoarele: salariul de bază al funcţiei didactice conform grilei de salarizare, indemnizaţia de conducere, indemnizaţia pentru învăţământul special, gradaţia/salariul de merit şi indemnizaţia pentru personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de diriginte, pentru învăţători, institutori şi educatoare. Pentru personalul didactic auxiliar la calculul premiului anual se are în vedere salariul de bază al funcţiei didactice auxiliare, indemnizaţia de conducere, indemnizaţia pentru învăţământul special, gardaţia/salariul de merit şi sporul de stabilitate, după caz.
Potrivit art. 3 din HG 829/1994 la stabilirea premiului anual „nu vor fi luate în calcul elementele de salarizare care nu sunt de natura salariului de bază: sporul de vechime, sporul pentru condiţii deosebite de muncă, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă”. Raportându-ne la prevederile Statutului personalului didactic nu se pot lua în calcul acele sporuri şi indemnizaţii care nu fac parte din salariul de bază, respectiv: sporul pentru vechime în muncă, sporul pentru mediu rural sau localităţi izolate, sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, sporul pentru practica pedagogică, sporul pentru titlul ştiinţific de doctor, sporul pentru predare simultană, sporul pentru condiţii grele de muncă.
În art. 1 al HG 829/1994 se specifică faptul că acest premiu anual se acordă la sfârşitul anului calendaristic, dar atât prin Legea bugetului de stat pe anul 2007, cât şi prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 s-a interzis acordarea premiului anul la sfârşitul anului calendaristic impunându-se plata acestuia în luna ianuarie a anului următor.
Potrivit art.25 din Legea nr. 330/2009 "Pentru activitatea desfăşurată, personalul beneficiază de un premiu anual egal cu media salariilor de bază sau a indemnizaţiilor de încadrare, după caz, realizate în anul pentru care se face premierea”. „Plata premiului anual se va face pentru întregul personal salarizat potrivit prezentei legi, începând cu luna ianuarie a anului următor perioadei pentru care se acordă premiul”.
În ceea ce priveşte prima de vacanţă aferentă anului 2009, Legea nr. 329/2009 prevede în art.16 că „Prima de care beneficiază angajaţii la plecarea în concediu, aferentă anului 2009, poate fi plătită de ordonatorii de credite ai autorităţilor şi instituţiilor publice până la data de 31 ianuarie 2010, indiferent de data la care aceasta a fost solicitată”. Prin urmare, prima de vacanţă aferentă anului 2009 poate fi plătită până la 31 ianuarie 2010 fără a exista o hotărâre judecătorească

luni, 18 ianuarie 2010

ORDINUL MINISTERULUI MUNCII SI AL MINISTERULUI FINANTELOR
A fost publicat în MO nr. 31 din 15.01.2010 Ordinul comun al Ministerului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 32/11.01.2010 şi Ministerului finanţelor publice nr. 42/08.01.2010 pentru monitorizarea şi controlul aplicării prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice la nivelul instituţiilor şi autorităţilor publice ale administraţiei locale.
Conform acestuia, pana in 3 feb, ordonatorii de credite trebuie sa transmita trezoreriilor situatia privind modul de reincadrare a personalului conform statului de personal pe luna ianuarie 2010
Potrivit Notei la acest ordin ,,pentru anul 2010 nu vor fi luate in considerare drepturi salariale stabilite prin contracte colective de munca sau alte acte, decat legi sau hotarari ale Guvernului,,.

sâmbătă, 16 ianuarie 2010

Nota de Fundamentare - OUG nr.114/23.12.2009

Secţiunea 1
Titlul prezentului act normativ
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri financiar-bugetare
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale
Evoluţia economiei reale din primele 9 luni 2009 a fost puternic afectată de criza economică şi financiară care a început să se manifeste uşor în România încă din trimestrul III 2008, pentru ca în trimestrul IV să acţioneze mai vizibil. Astfel, după ce în trimestrul IV 2008 creşterea PIB a fost de doar 2,9% faţă de trimestrul IV 2007, în trimestrul I 2009 produsul intern brut – în termeni reali, seria brută – s-a redus cu 6,2% faţă de trimestrul I 2008, iar în trimestrul II cu 8,7%. În trimestrul III reducerea s-a mai diminuat, fiind de 7,1%. Inflaţia anuală şi-a continuat creşterea manifestată încă din anul 2008, până în luna februarie a.c. ajungând la un nivel maxim de 6,89%. Începând cu luna martie 2009 s-a remarcat, însă, o schimbare de trend în evoluţie, astfel încât inflaţia anuală a ajuns la 4,65% la sfârşitul lunii noiembrie.
Deşi implementarea programului anti-criză susţinut de Fondul Monetar Internaţional, Uniunea Europeană şi Banca Mondială a reuşit să ducă la normalizarea condiţiilor financiare, contracţia activităţii economice a fost mai gravă decât proiecţiile iniţiale. Se anticipează că mediul economic va continua să fie dificil şi prima parte a anului 2010.
Pentru anul 2010, în vederea respectării angajamentelor asumate prin Acordul încheiat cu Fondul Monetar Internaţional, în ceea ce priveşte reducerea deficitului bugetar la 5,9% din produsul intern brut, precum şi implementarea în continuare a măsurilor de reducere a cheltuielilor de personal, este necesară adoptarea de măsuri suplimentare.
Aceste măsuri trebuie avute în vedere la fundamentarea proiectului de buget pentru anul următor, în vederea atingerii ţintei stabilite referitoare la nivelul deficitului bugetar, precum şi la reducerea ponderii în produsul intern brut a cheltuielilor de personal aferente bugetului general consolidat, de la 9.2% cât se estimează pentru anul 2009 la 8,7% în anul 2010.
Neadoptarea acestor măsuri în regim de urgenţă ar duce la pierderea acordurilor cu instituţiile financiare internaţionale, cu consecinţa creerii unor dezechilibre macroeconomice de natură să ducă la imposibilitatea relansării economice.
Potrivit art.136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „începând cu data de 1 ianuarie 2008, atribuţiile Ministerului Justiţiei referitoare la gestionarea bugetului curţilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate şi al judecătoriilor vor fi preluate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.” Termenul prevăzut pentru intrarea în vigoare a acestei prevederi, s-a datorat necesităţii de a acorda Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei posibilitatea de a-şi organiza un compartiment economico – administrativ care să asigure gestionarea resurselor financiare ale tuturor instanţelor. Având în vedere, imposibilitatea finalizării acestor proceduri, prin art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr.97/2008, termenul prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004, republicată, a fost prorogat până la data de 1 ianuarie 2009, ulterior, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.137/2008, termenul a fost prorogat la 1 ianuarie 2010.
Având în vedere situaţia existentă, este evident că transferul efectiv al atribuţiilor nu poate avea loc până la data de 31 decembrie 2009, până la acest moment, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie neavând organizat un aparat administrativ care să poată asigura desfăşurarea în condiţii de normalitate a atribuţiilor ce decurg din calitatea de ordonator principal de credite pentru bugetul instanţelor judecătoreşti.
Trebuie avut în vedere, de asemenea, şi faptul că până la această dat nu au fost finalizate dezbaterile din cadrul comisiilor speciale şi al celor de specialitate ale Parlamentului legate de oportunitatea transferului atribuţiilor de ordonator principal de credite de la ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti la preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie Justiţie, precum şi de modalitatea efectivă în care acest transfer ar putea să se efectueze.
Prin urmare, în acest context, este necesară asigurarea continuităţii derulării contractelor în care Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti este parte şi care au ca obiect realizarea unor investiţii, repararea sediilor instanţelor, informatizarea.
Or, această continuitate poate fi realizată de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, luând în considerare rolul acestuia de a asigura, potrivit legii, buna organizare şi administrare a justiţiei ca serviciu public, precum şi realitatea că acesta dispune atât de experienţa, cât şi de capacitatea tehnică necesară gestionării bugetului instanţelor, ceea ce, la acest moment, Instanţa Supremă nu poate oferi.
Faţă de cele prezentate şi de perioada scurtă rămasă până la 1 ianuarie 2010, se impune urgent reglementarea problemei referitoare la gestionarea bugetului instanţelor.
Având în vedere faptul că, în lipsa asigurării unui cadru eficient pentru administrarea bugetului instanţelor, intrarea în vigoare a dispoziţiilor art.136 din Legea nr.304/2004 poate crea consecinţe grave în ceea ce priveşte buna funcţionare a instanţelor judecătoreşti şi, implicit, îndeplinirii justiţiei, ca serviciu public, prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă pe care îl supunem spre aprobare propune prorogarea termenului pentru dobândirea de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a atribuţiilor decurgând din calitatea de ordonator principal de credite la data de 1 ianuarie 2011.

Potrivit art.13 alin.(1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „şedinţele de judecată se înregistrează prin mijloace tehnice video sau audio ori se consemnează prin stenografiere. Înregistrările sau stenogramele se transcriu de îndată.” Având în vedere, imposibilitatea finalizării procedurilor de achiziţionare a echipamentelor audio-video până la data de 1 iulie 2006, dată care a fost stabilită iniţial, prin art. III din Titlul XVI al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, acest termen a fost prorogat până la 1 ianuarie 2009, iar, ulterior, până la 1 ianuarie 2010.
La începutul anului 2009, a debutat procedura pentru achiziţia sistemelor de înregistrare însă, datorită formulării unor contestaţii ce au fost admise de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (în continuare CNSC) a fost necesară reevaluarea ofertelor.
Rezultatul reevaluării a fost din nou contestat, CNSC a respins contestaţiile, însă procedura a fost anulată întrucât toate ofertele au fost declarate neconforme.
La acest moment este în curs de desfăşurare, litigiul având ca obiect contestaţia depusă de unul dintre ofertanţi împotriva soluţiei CNSC de respingere a contestaţiei împotriva anulării procedurii de achiziţie dispusă de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.
Având în vedere situaţia extraordinară determinată de imposibilitatea finalizării procedurii de achiziţie a echipamentelor pentru efectuarea înregistrarea audio video a şedinţelor de judecată şi ţinând seama de gravele consecinţe de ordin procedural care ar putea apărea în activitatea de judecată datorită inexistenţei suportului tehnic necesar, şi care ar putea fi invocată în cadrul proceselor aflate pe rolul instanţelor de judecată, este necesară adoptarea măsurii prorogării termenului de intrare in vigoare a dispoziţiei menţionate.

În baza Hotărârii Guvernului nr. 484/2002 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în Programul „Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava”, Consiliul Judeţean Suceava împreună cu unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava au încheiat la data de 26.03.2004 contractul de împrumut în sumă de 86,3 milioane euro cu Deutsche Bank AG Londra, care ulterior în luna iunie 2004 a transferat contractul la Deutsche Bank Luxembourg. Împrumutul este garantat de statul român prin Ministerul Finanţelor Publice.
Programul prevede două componente: componenta de transport gaze naturale şi componenta de termoficare.
a) Pe componenta de transport gaze naturale au fost prevăzuţi a se executa 232,7 km de conducte pentru transportul gazelor de înaltă presiune, din care s-au realizat 101,65 km.
b) Pe componenta de termoficare s-a realizat reabilitarea sistemului de alimentare cu căldură în municipiile Vatra Dornei, Câmpulung Modovenesc, Rădăuţi şi parţial Suceava precum şi în oraşele Gura Humorului şi Siret. De asemenea, în cadrul componentei de termoficare s-au realizat 4 centre de cogenerare, respectiv municipiile Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Rădăuţi şi Gura Humorului.
Potrivit clauzelor contractuale, în luna ianuarie 2010 trebuie achitată în cadrul Programului „Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava” dobânda pentru împrumut, aferentă semestrului II al anului 2009. Din analiza efectuată cu privire la plata dobânzii a rezultat faptul că cele 62 de unităţi administrativ-teritoriale care au calitatea de împrumutaţi nu dispun de resursele financiare necesare rambursării datoriei.
Având în vedere că potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1216/2009 Consiliul Judeţean Suceava va preda Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. Mediaş în vederea continuării obiectivului de investiţii şi punerii acestuia în exploatare, iar în contul împrumutaţilor au rămas sume disponibile, sume ce nu pot fi utilizate pentru achitarea obligaţiilor de plată a unităţilor administrativ teritoriale asociate în cadrul Programului „Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava”, a fost necesară elaborarea unor prevederi legale prin care să se reglementeze unele aspecte financiare ale acestui Program.
La momentul aprobării acestui act normativ au fost consultate autorităţile administrativ-teritoriale implicate, obţinându-se acordul acestora.
Potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 484/2002 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în Programul "Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava", finanţat din împrumuturi externe contractate de Consiliul Judeţean Suceava sau de către acesta împreună cu consiliile locale asociate, cu garanţia statului, acoperirea serviciului datoriei publice se asigura din resursele financiare ale Consiliului Judeţean Suceava şi ale consiliilor locale asociate, precum şi din încasările de la beneficiarii serviciilor prestate.

2. Schimbări preconizate
Obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie aprobarea unor măsuri financiar-bugetare menite să asigure diminuarea cheltuielilor publice în perioada 2009 – 2010 prin:
- Amânarea până în anul 2011 a aplicării prevederilor Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, pentru personalul din instituţiile şi autorităţile publice cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii.
- Amânarea până în anul 2011 a aplicării prevederilor Legii nr.193/2006 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 referitoare la acordarea de tichete cadou şi respectiv de tichete de vacanţă pentru personalul din instituţiile şi autorităţile publice .
- Abrogarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2004 referitoare la compensarea în bani a tichetelor de călătorie pe calea ferată neutilizate de către pensionari.
- Prorogarea până la data de 1 ianuarie 2011 a prevederilor art.259 alin.(3) şi ale art.260 alin.(1) lit.a) din Legea privind reforma în domeniul sănătăţii, nr.95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la suportarea de la bugetul de stat a contribuţiei de asigurări de sănătate pentru pensionarii cu venituri din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii.
- Amânarea până în anul 2011 a aplicării prevederilor art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale referitor la acordarea diferenţei de punctaj pentru grupele I şi II de muncă.
- Amânarea până în anul 2011 a aplicării prevederilor Legii nr.263/2008 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, prin care se prevede un cuantum al contribuţiei mutuale a statului, achitată în numele asiguratului, ce reprezintă dublul contribuţiei individuale lunare achitate de asigurat.
- Neaplicarea in anul 2010 a prevederilor art.80 alin. (1) şi (3) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, privind valoarea punctului de pensie.
-Aplicarea prevederilor Legii-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi pentru persnalul din cadrul unităţilor de management de proiect, organizate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001.
-Neaplicarea în anul 2010 a prevederilor art. 49 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, referitoare la creşterea alocaţiilor bugetare.
-Amânarea pâna în anul 2011 a aplicării prevederilor Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte preluarea de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a atribuţiilor Ministerului Justiţiei referitoare la gestionarea bugetului curţilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate şi al judecătoriilor.
- Prorogarea până la data de 31 ianuarie 2011 Termenul prevăzut la art. III din Titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, de la care se aplică dispoziţiile art. 13 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la înregistrarea şedinţelor de judecată.
- Modificarea anexei nr. I la Ordonanţa de urganţă nr. 38/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 28 mai 2004, privind numărul maxim de posturi finanţat pentru învăţământul preuniversitar de stat.

Se creează premisele ca în situaţiile de maximă necesitate, respectiv când împrumutaţii nu dispun de venituri proprii care să fie folosite ca surse pentru achitarea obligaţiilor financiare aferente contractului de credit încheiat cu Deutsche Bank, să poată fi alocate sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale cu această destinaţie.
Reglementarea propusă este urmare a solicitării autorităţilor administrativ-teritoriale în calitate de împrumutaţi, care se confruntă în actualul context cu dificultăţi majore în asigurarea plăţii serviciului datoriei publice.
Prevederile legale propuse nu sunt de natură a modifica clauzele contractului de împrumut, motiv pentru care nu se impune obţinerea acordului finanţatorului.

Se instituie cadrul legal ca sumele pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru finanţarea de proiecte şi programe interetnice şi de combatere a intoleranţei prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului, rămase necheltuite la sfârşitul anului să se reporteze în anul următor pentru a fi utilizate cu aceeaşi destinaţie. Această posibilitate se crează şi pentru sumele acordate organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în anul 2009 şi necheltuite până la sfârşitul acestui an.

Având în vedere situaţia economică existentă, precum şi previziunile pentru anul 2010, se impune menţinerea până la data de 30 iunie 2010 a restricţiilor cu privire la cheltuielile operatorilor economici cu capital majoritar de stat, reglementate prin O.U.G. nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelulunor operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare.

Întrucât prevederile Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, referitoare la elaborarea certificatelor de performanţă energetică a clădirii şi punerea acestora la dispoziţie potenţialilor cumpărători sau chiriaşi de către proprietari, în cazul vânzării sau închirierii locuinţelor unifamiliale şi a apartamentelor din blocurile de locuinţe, nu pot fi implementate începând cu 1 ianuarie 2010 se impune prorogarea acestui termen până la data de 1 ianuarie 2011.

3. Alte informaţii
Măsurile propuse pentru anul 2010 au un impact financiar de cca. 13,5 miliarde lei şi reprezintă cca. 2,5% din produsul intern brut estimat pentru anul 2010, iar în cazul neadoptării lor deficitul bugetar s-ar majora cu acest procent şi ar putea ajunge la 8,4% din produsul intern brut ceea ce ar conduce la neîncadrarea în ţinta de deficit stabilită pentru anul 2010 prin Acordul încheiat cu Fondul Monetar Internaţional, în care România s-a angajat să ia măsuri suplimentare pentru reducerea deficitului bugetar până la sub 6% din produsul intern brut.
Totodată conform celor stabilite prin Acordul mai sus menţionat, România s-a angajat să nu introducă sporuri nemonetare în salarizarea personalului bugetar, cum sunt: tichetele de masă, tichetele de vacanţă şi tichetele cadou, iar acordarea unor astfel de drepturi ar conduce la majorarea ponderii cheltuielilor cu personalul bugetar în produsul intern brut cu cca.1,6% depăşindu-se astfel ţinta propusă de 8,7% în anul 2010 .

marți, 12 ianuarie 2010

INFORMARE

Astăzi, 12 ianuarie 2010 a avut loc la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului o întâlnire informală, în cadrul căreia au fost prezentate propunerile inspectorilor şcolari generali privind măsurile de aplicare a OUG 114/2009.
Aceste măsuri sunt următoarele:
- la nivel de comună să existe o singură unitate cu personalitate juridică;
- regruparea claselor parelele sub media prevăzută de lege;
- predarea educaţiei fizice la învăţământul primar să se realizeze de către învăţători, institutori fără a afecta norma titularilor;
- regândirea centrelor bugetare la nivelul comunităţilor locale;
- încadrarea în numărul minim de ore al planurilor cadru în vigoare;
- efectuarea orelor de laborator tehnologic cu întreaga clasă;
- efectuarea orelor de cultură generală la învăţământ vocaţional, separarea doar la disciplinele de specialitate;
- reducerea numărului de clase la învăţământul seral prin compensare prin învăţământ fără frecvenţă;

Din cele patru propuneri iniţiale ale MECTS ar produce efecte utile următoarele două:
- reorganizarea unităţilor şcolare cu cel puţin 300 de elevi, 300 de elevi şi preşcolari, 150 de preşcolari
- încadrarea la clasele de debut (I,V,IX) din zona urbană cu limita maximă a numărului de elevi prevăzut de lege

Deşi întâlnirea a fost informală, reprezentanţii FSLI au înaintat ministerului analiza celor două variante ale anexei I la OUG 114/2009 şi statistica posturilor/numărului de salariaţi din învăţământ, pe care vi le prezentăm în continuare:

Analiza comparativă a celor două variante ale anexei I la OUG 114/2009

Judeţul OUG 114/2009 Anexa I
( varianta 1) OUG 114/2009 Anexa I
( varianta 2) Diferenţă
variante
ian-august sept-dec diferenţă ian-august sept-dec diferenţă

ALBA 6151 5904 247 6151 5904 247 0
ARAD 6426 6104 322 6426 6104 322 0
ARGEŞ 10089 9584 505 10089 9584 505 0
BACĂU 10542 10120 422 10542 10120 422 0
BIHOR 10005 9454 551 10005 9454 551 0
BISTRIŢA - NĂSĂUD 5544 5266 278 5544 5266 278 0
BOTOŞANI 7166 6843 323 7166 6843 323 0
BRAŞOV 9013 8771 242 9013 8607 406 -164
BRĂILA 5359 4953 406 5359 5117 242 164
BUZĂU 7195 6086 1109 7195 6871 324 785
CARAŞ - SEVERIN 5215 4891 324 5215 4954 261 63
CĂLĂRAŞI 4223 4054 169 4223 4054 169 0
CLUJ 10975 10714 261 10975 10426 549 -288
CONSTANŢA 9658 9109 549 9658 9271 387 162
COVASNA 4413 4026 387 4413 4192 221 166
DÂMBOVIŢA 7453 7232 221 7453 7154 299 -78
DOLJ 10073 9774 299 10073 9569 504 -205
GALAŢI 8409 7905 504 8409 8072 337 167
GIURGIU 3128 2791 337 3128 3002 126 211
GORJ 5916 5790 126 5916 5649 267 -141
HARGHITA 6547 6280 267 6547 6219 328 -61
HUNEDOARA 6976 6648 328 6976 6696 280 48
IALOMIŢA 3825 3545 280 3825 3672 153 127
IAŞI 12851 12698 153 12851 12272 579 -426
ILFOV 3202 2623 579 3202 3089 113 466
MARAMUREŞ 8506 8393 113 8506 8123 383 -270
MEHEDINŢI 4553 4170 383 4553 4348 205 178
Mun. BUCUREŞTI 24641 24365 276 24641 23532 1109 -833
MUREŞ 9789 9584 205 9789 9201 588 -383
NEAMŢ 8256 7668 588 8256 7884 372 216
OLT 7009 6637 372 7009 6693 316 56
PRAHOVA 10283 9967 316 10283 9717 566 -250
SATU MARE 6539 5973 566 6539 6078 461 105
SĂLAJ 4670 4436 234 4670 4436 234 0
SIBIU 6911 6450 461 6911 6600 311 150
SUCEAVA 11191 10880 311 11191 10687 504 -193
TELEORMAN 5454 4950 504 5454 5235 219 285
TIMIŞ 10355 10136 219 10355 9889 466 -247
TULCEA 4102 3636 466 4102 3958 144 322
VÂLCEA 6174 5927 247 6174 5927 247 0
VASLUI 7379 7235 144 7379 6973 406 -262
VRANCEA 5511 5105 406 5511 5235 276 130
0




Statistica posturilor/numărului de salariaţi

1.Surse MECTS
An şcolar Nr. posturi Observaţii
2007-2008 346563
2008-2009 345863 -700
2009-2010 328519 -17344
Ianuarie 2010 321677

2. Surse INS
Data Nr. salariaţi Observaţii
30 sept. 2007 399200
31 oct. 2007 401000
30 sept. 2008 404800 + 5600 / 30 sept. 2007
31 oct. 2008 405000 +4000 /31 oct. 2007
30 sept. 2009 396800 -8000 / 30 sept. 2008
31 oct. 2009 394900 -10100 / 31 oct. 2008

Fiecare inspectorat va analiza aceste măsuri.


DEPARTAMENT COMUNICARE
Bucureşti, 12.01.2010

luni, 11 ianuarie 2010

În atenţia membrilor de sindicat afiliaţi la Liga Sindicatelor din Învăţământ Botoşani

Învăţătorii şi educatorii care au absolvit o instituţie de învăţământ superior de scurtă sau de lungă durată în profil pedagogic trebuie să depună la secretariatul şcolii o cerere în dublu exemplar ( adresată conducerii unităţii), prin care să solicite:
1. încadrarea conform art. I, pct.2 şi 4 lit.d din Legea 387/2009 – „ pentru funcţia de profesor pentru învăţământul preşcolar şi profesor pentru învăţământul primar – absolvirea cu diploma a ciclului I de studii universitare de licenţă sau a ciclului II de studii universitare de masterat în profilul postului sau absolvirea liceului pedagogic, urmată de absolvirea unei instituţii de învăţământ superior de scurtă sau de lungă durată în profilul pedagogic;
2. salarizarea ca profesor învăţământ preşcolar şi profesor învăţământ primar, conform – art. II din Legea 387/2009, care prevede: „Începând cu data de 1 ianuarie 2010, salarizarea cadrelor didactice încadrate ca profesor pentru învăţământul preşcolar, respectiv profesor pentru învăţământul primar se va face la nivelul încadrării pentru un profesor cu studii superioare din învăţământul preuniversitar”.

PREEŞDINTE,
PROF. Liviu AXINTE

duminică, 10 ianuarie 2010

PROPUNERILE MECTS DE MASURI IN VEDEREA APLICARII IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT A PREVEDERILOR OUG NR. 114/2009

.Masuri fara interventii legislative- la nivelul ISJ -optimizare retea- pana la sfarsitul saptamanii viitoare,
Sa nu avem efective mai mare decat este cazul- legal
Sa nu avem cazuri de localitati izolate fara scoala.
2. Ajustari legislative- 4 masuri
a. stabilirea obligatiei de catedra ptr toti directorii si directorii adjuncti 6-12 ore sapt in functie de marimea scolii (in medie 9 ore pe sapt)
b. renuntarea la reducerea normei didactice de predare cu 2 ore/sapt ptr pers didactic cu gr I cu o vechime in invatamant de 25 de ani.
c. majorarea efectivelor minime de prescolari/elevi care permit dobandirea personalitatii juridice a unit de invatamant
d. organizarea claselor I,V, si IX din unitatile de invatamant din mediul urban, la limita maxima prevazuta de Legea invatamantului (nu se are in vedere depasirea numarului legal de elevi la clasa)


Reintalnire marti 12 ianuarie 2010, ora 10.00, pentru o noua discutie

Intrebarile si precizarile reprezentantilor sindicali:
A. Corelarea intre Anexa 5 a bugetului de stat, Oug 114, HG privind finantare per elev, L 330 privind salarizarea unitara.
B. Daca ministerul are si alte masuri daca nu suntem de acord cu cele 4?
C. Cu cat s-a suplimentat sistemul de invatamant in ultimii 4 ani din punct de vedere a personalului?
D. Consultarea inainte de aparitia ordonantei si a altor acte normative de ce nu s-a facut?
E. Daca se intentioneza cresterea normei didactice?
F. Viziunea ministerului in privinta resursei umane?
G. Impactul finantarii per student in invatamantul superior?
H. Daca este un plan de reforma a curriculumului in sensul numarului de ore si discipline?
I. Care este numarul de posturi redus in sistemul universitar?

vineri, 8 ianuarie 2010

NOTA

Cuantumul indemnizatiilor aferente localitatilor din judetul Botosani se regasesc la paginile 25-29 din M.O. 923 bis/30.12.2009
HOTĂRÂRE nr. 1613 din 23 decembrie 2009 privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare, potrivit prevederilor pct. 4 din anexa nr. II/1.4 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice Nota: Cuantumul indemnizatiilor se regasesc iin MO 923 bis/30.12.2009. http://www.monitoruloficial.ro/RO/article--e-Monitor--339.html

S-au modificat valorile indemnizaţiei pentru mediul rural şi diferenţierea pe zone geografice şi localităţi

HOTĂRÂRE nr. 1613 din 23 decembrie 2009 privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare, potrivit prevederilor pct. 4 din anexa nr. II/1.4 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al pct. 4 din anexa nr. 11/1.4 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă diferenţierea pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare, în conformitate cu prevederile pct. 4 din anexa nr. 11/1.4 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010. Pe aceeaşi dată se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 167/2002 privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 1 martie 2002.

miercuri, 6 ianuarie 2010

Mulţi profesori vor intra în şomaj! „Ne aşteptăm la măsuri în plus faţă de cele 323 de posturi”, spune Liviu Axinte

Cel puţin 323 de posturi din învăţământul preuniversitar vor fi reduse la Botoşani. Asta susţin sindicaliştii din educaţia botoşăneană, care nu exclud ca ministerul să ia pe parcursul anului şi alte măsuri care să conducă la şomaj în rândul cadrelor didactice. „Nu ştim dacă aceste propuneri avansate de Ministerul Educaţiei vor fi singurele măsuri luate în cursul acestui an şi dacă ele nu vor fi însoţite şi de altele care să ducă la o reducere mai mare de posturi în învăţământ sau şomaj în rândul cadrelor didactice. Ne aşteptăm să ia măsuri în plus faţă de cele 323 de posturi ce urmează să fie reduse la Botoşani”, a declarat Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din Învăţământ Botoşani, care a adăugat că e posibil ca disponibilizările în învăţământ să fie mult mai mari decât cifrele date de minister. Sindicalistul a precizat că promisiunile şi angajamentele luate de guvernanţi în ultima perioadă, dar nerespectate, îi duc la pierderea încrederii în cuvântul dat de aceştia. În plus, Liviu Axinte a spus că toate aceste disponibilizări vor fi lăsate în sarcina directorilor şcolari, care astfel vor fi într-o situaţie nu prea plăcută. Sindicatele din învăţământ nu acceptă propunerile de măsuri în vederea aplicării prevederilor Ordonanţei 114/2009, şi asta având în vedere faptul că, în decursul anului 2009, în sistemul educaţional au avut loc reduceri de aproximativ 19.000 de posturi, fiind singurul domeniu în care anul trecut s-au redus posturi.

H.G. nr. 1618/2009 privind finanţarea pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2010

Etichete: legislaţie utilă
H.G. nr. 1618/2009 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2010

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. (1) şi (3) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006 şi al art. 33 alin. (8) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, se face pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar.
(2)Standardele de cost pe elev/preşcolar se determină, pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcţie de numărul de elevi, de limba de predare, de alţi indicatori specifici de învăţământ şi de mediul urban/rural.
(3)Finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură prin bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată.
Art. 2
(1)Standardele de cost pe elev/preşcolar/an pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)Standardele de cost pe elev/preşcolar au fost determinate prin aplicarea coeficienţilor de diferenţiere, prevăzuţi în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la standardul de cost/elev din învăţământul gimnazial, mediul urban, care are coeficientul 1. Standardul de cost/elev pentru coeficientul 1 este 2.857 lei.
(3)Pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale standardul de cost/elev a fost determinat prin aplicarea coeficienţilor de suplimentare aferenţi, prezentaţi în anexa nr. 2, la standardul de cost/elev pentru nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu.
Art. 3
(1)Unităţile din învăţământul preuniversitar de stat cu personalitate juridică transmit primarilor şi inspectoratelor şcolare numărul de elevi/preşcolari pe nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu pentru întreaga unitate cu personalitate juridică. Directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică răspund de corectitudinea datelor transmise.
(2)Primarii transmit Direcţiei generale a finanţelor publice judeţene numărul de elevi pe nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu pentru întreaga unitate administrativ-teritorială.
(3)Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin legea bugetului de stat pentru anul 2010, pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti se face prin decizie a directorului Direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare.
(4)Calculul sumelor aferente unei unităţi administrativ-teritoriale se face prin ponderarea numărului de elevi/preşcolari cu standardele de cost prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 4
(1)Consiliile locale răspund de repartizarea sumelor şi aprobarea bugetelor pentru fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică.
(2)Consiliile locale, inspectoratele şcolare şi consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică răspund de reorganizarea unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, în condiţiile legii, cu încadrarea în standardele de cost/elev/preşcolar/an.
(3)Directorul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, în calitate de angajator, răspunde de încadrarea în bugetul aprobat pe baza standardelor de cost/elev/preşcolar/an, transmis de către primar, pe baza hotărârii consiliului local de aprobare a bugetului anual.
Art. 5
Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională.
-****-
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 920 din data de 29 decembrie 2009






ANEXA Nr. 1: Standardele de cost/elev/preşcolar/an
Nr. crt.
Nivel/filieră/profil
Forma de învăţământ
Număr mediu de elevi pe clasă
Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe nivele
(lei)
Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe nivele (pentru învăţământul în limbile minorităţilor)
(lei)

Urban
Rural
Urban
Rural
Urban
Rural

1
Învăţământ preşcolar cu program normal
ZI
20
18
1.895
2.071
1.895
2.071

2
Învăţământ preşcolar cu program prelungit/ săptămânal
ZI
20
20
3.474
3.474
3.474
3.474

3
Învăţământ primar
ZI
22
18
2.180
2.597
2.616
3.116

4
Învăţământ primar "A doua şansă"
-
15
12
1.679
2.023
2.015
2.428

5
Învăţământ primar vocaţional
ZI
22
18
2.555
3.056
3.066
3.667

6
Învăţământ gimnazial
ZI
25
20
2.857
3.494
3.257
3.983

7
Învăţământ gimnazial "A doua şansă"
-
20
20
1.902
1.902
2.168
2.168

8
Învăţământ gimnazial vocaţional
ZI
25
20
3.196
3.918
3.643
4.467

9
Învăţământ gimnazial
FR
25
20
1.158
1.371
1.320
1.563

10
Învăţământ liceal teoretic
ZI
28*)
28
2.713
2.713
3.066
3.066

11
Învăţământ liceal tehnologic, sportiv, militar, pedagogic şi teologic
ZI
28*)
28
2.953
2.952
3.337
3.336

12
Învăţământ liceal de artă şi muzică
ZI
28*)
28
3.272
3.272
3.697
3.697

13
Învăţământ liceal
FR
28*)
28
1.114
1.114
1.259
1.259

14
Învăţământ Şcoli de arte şi meserii, an completare
ZI
24
22
3.129
3.403
3.442
3.743

15
Învăţământ postliceal/maiştri
ZI
30
30
3.129
3.129
3.442
3.442


*) Începând cu anul şcolar 2010-2011, pentru clasele de intrare vor fi 30 de elevi/clasă.




ANEXA Nr. 2: Coeficienţii de diferenţiere pentru standardele de cost/elev/preşcolar/an şi coeficienţii suplimentari pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale
Nr. crt.
Nivel/filieră/profil
Forma de învăţământ
Coeficienţi de diferenţiere ai standardelor de cost pe medii şi pe niveluri, faţă de coeficient "1" (urban gimnazial)
Coeficienţi suplimentari pentru învăţământul în limbile minorităţilor

Urban
Rural
Urban
Rural

1
Învăţământ preşcolar cu program normal
ZI
0,663
0,725
0,000
0,000

2
Învăţământ preşcolar cu program prelungit / săptămânal
ZI
1,216
1,216
0,000
0,000

3
Învăţământ primar
ZI
0,763
0,909
0,200
0,200

4
Învăţământ primar "A doua şansă"
-
0,588
0,708
0,200
0,200

5
Învăţământ primar vocaţional
ZI
0,894
1,070
0,200
0,200

6
Învăţământ gimnazial
ZI
1,000
1,223
0,143
0,143

7
Învăţământ gimnazial "A doua şansă"
-
0,666
0,666
0,143
0,143

8
Învăţământ gimnazial vocaţional
ZI
1,119
1,371
0,143
0,143

9
Învăţământ gimnazial
FR
0,405
0,480
0,143
0,143

10
Învăţământ liceal teoretic
ZI
0,950
0,950
0,133
0,133

11
Învăţământ liceal tehnologic, sportiv, militar, pedagogic şi teologic
ZI
1,034
1,033
0,133
0,133

12
Învăţământ liceal de artă şi muzică
ZI
1,145
1,145
0,133
0,133

13
Învăţământ liceal
FR
0,390
0,390
0,133
0,133

14
Învăţământ Şcoli de arte şi meserii, an completare
ZI
1,095
1,191
0,100
0,100

15
Învăţământ postliceal/maiştri
ZI
1,095
1,095
0,100
0,100



Publicat de Emilian Avrămescu

Ministerul Educatiei a propus, ieri, dupa intalnirea cu liderii sindicali, patru masuri prin care s-ar putea pune in aplicare Ordonanta 114, prin care

"Avem patru propuneri de masuri in principal de ordin aministrativ, prin care s-ar putea economisi cateva mii de norme didactice. Prima ar fi sa renuntam la grevarea de ore la clasa pentru directorii de scoala si directorii adjuncti. Acesta masura ar acoperi circa 2.200 de norme. A doua propunere ar fi renuntarea la reducerea normei didactice de la 18 la 16 ore pentru profesorii si invatatorii de gradul I cu peste 25 de ani vechime. Vorbim despre 480.000 de cadre didactice pentru care s-ar face o economie de 8.000 de norme. O alta propunere ar fi cresterea numarului maxim de elevi pentru care o scoala poate primi personalitate juridica. Este o masura strict administrativa cu care salvam 1.000 de norme. De asemenea, ne-am gandit ca inca o solutie ar fi ca in momentul in care se calculeaza cifrele de scoliazare pentru anul 2010 - 2011 sa organizam clasele din mediul urban la efectivele maxime de elevi admise prin lege. Toate acestea sunt doar propuneri de masuri, iar pana la 1 septembrie vom avea timp suficient sa analizam impactul lor. Ne-am propus sa nu mai rezolvam problemele in criza de timp, ci ne dorim sa avem timp sa discutam temeinic orice solutie pe care o vom pune in aplicare", a precizat dupa discutia cu sindicatele ministrul Educatiei, Daniel Funeriu.

De asemenea, ministrul a precizat ca discutiile pe tema restructurarilor din invatamant vor continua, miercuri, cu o teleconferinta la care vor participa reprezentantii Ministerului si Inspectoratele Scolare Judetene si cu o noua discutie cu sindicatele, programata pentru 12 ianuarie. "Deciziile nu vor fi luate numai la nivel central, ci le vom discuta si cu Inspectoratele Scolare Judetene. De asemenea, reprezentantii sindicatelor ne-au asigurat de ajutorul lor. Federatia Educatiei Nationale ne-a promis ca la urmatoarea intalnire va pregati o simulare proprie a masurilor de reducere de personal pentru a discuta pe cifre", a mai spus Funeriu.

Sindicalistii prezenti la intalnire au tinut sa mentioneze ca nu sunt de acord cu reducerile de personal, insa au promis ca vor colabora la discutiile pe aceasta tema. "Ordonanta 114 nu are nici un fel de fundamentare si nu este de natura sa imbunatateasca actul instructiv-educativ, ci a fost elaborata numai din ratiuni economice. Pentru a avea o adevarata reforma ar fi trebuit ca reducerile de personal sa vina dupa modificarea programei scolare, a planurilor cadru si stabilirea cifrei de scolarizare. Nu vom sustine reducerile de personal, mai ales dupa ce anul trecut au ramas fara locuri de munca peste 19000 de angajati din invatamant", a precizat liderul Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant, Aurel Cornea. Alaturi de acesta au participat la intalnirea de marti presedintii tuturor sindicatelor reprezentative din educatie, Federatia Educatiei Nationale, Federatia Spiru Haret si Federatia Alma Mater.

sâmbătă, 2 ianuarie 2010

Ordonanţa de urgenţă care va desfiinţa 15.000 de posturi în învăţământ

Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu: "Cele 15.000 de posturi din învăţământ nu se vor desfiinţa până la data de 31 august 2010. Sindicatele din educaţie sunt invitate la discuţii pe 5 ianuarie"

Potrivit O.U.G. nr. 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare, Anexa nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38/2004 privind unele masuri in domeniul invatamantului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 481 din 28 mai 2004, aprobata prin Legea nr. 568/2004, cu modificarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
Anexa (anexa nr. I la OUG 38/2004) - Numarul maxim de posturi finantat pentru invatamantul preuniversitat de stat in 2010



măreşte imaginea



O.U.G. nr. 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare

Avandu-se in vedere evolutia crizei economice in anul 2009, precum si extinderea acesteia in cursul anului 2010, se impune luarea de urgenta a unor masuri pentru a se putea asigura respectarea angajamentelor asumate de Romania prin semnarea acordurilor de imprumut cu organismele financiare internationale, acorduri absolut necesare pentru stabilitatea economica a Romaniei, pentru atingerea tintelor de deficit ale bugetului general consolidat in anul 2010.
Luandu-se in considerare faptul ca diminuarea dezechilibrelor existente si mentinerea deficitului bugetar in limite sustenabile creeaza premisele relansarii economice, se impune adoptarea in regim de urgenta a unor masuri cu caracter exceptional, prin care sa se continue eforturile de reducere a cheltuielilor bugetare si in anul 2010.
Luarea acestor masuri in regim de urgenta se impune avandu-se in vedere necesitatea adoptarii in cel mai scurt timp a legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat, conditie sine qua non pentru mentinerea acordurilor cu organismele financiare internationale.
Neadoptarea acestor masuri in regim de urgenta ar duce la pierderea acordurilor cu institutiile financiare internationale, cu consecinta crearii unor dezechilibre macroeconomice de natura sa duca la imposibilitatea relansarii economice.
Intrucat aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
(1) Institutiile publice centrale si locale, asa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii, nu acorda tichete de masa personalului din cadrul acestora.
(2) In bugetele pe anul 2010 ale institutiilor publice centrale si locale, asa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, nu se prevad sume pentru acordarea de tichete cadou si tichete de vacanta personalului din cadrul acestora.

Art. II
Articolul 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 897 din 1 octombrie 2004, aprobata prin Legea nr. 565/2004, cu modificarile ulterioare, se abroga.

Art. III
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 259, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Contributia pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii, prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se datoreaza si se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie 2011."

2. La articolul 260 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) de catre bugetul de stat, pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. c), d), f), i) si j), iar pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. h) incepand cu 1 ianuarie 2011;".

Art. IV
Prevederile art. 80 alin. (1) si (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica in anul 2010.

Art. V
Articolul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 826 din 9 decembrie 2008, aprobata prin Legea nr. 155/2009, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. II
(1) Prevederile art. 165^1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2011, prin acordarea diferentei dintre punctajul mediu anual rezultat in urma majorarii efectuate conform prevederilor Legii nr. 218/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile ulterioare, si cel acordat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, aprobata prin Legea nr. 154/2009.
(2) Punctajul mediu anual calculat conform prevederilor alin. (1) se adauga la punctajul mediu anual cuvenit sau aflat in plata in luna decembrie 2010.
(3) In situatia in care cuantumul pensiei aferent punctajului mediu anual rezultat in urma aplicarii prevederilor alin. (2) este mai mic decat cel cuvenit sau aflat in plata, se mentine cuantumul cuvenit ori aflat in plata pana la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevazute de lege, se va obtine un cuantum al pensiei mai mare.
(4) Drepturile de pensie rezultate in urma aplicarii prevederilor alin. (1) si (2) se acorda beneficiarilor incepand cu luna ianuarie 2011."

Art. VI
Legea nr. 263/2008 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 775 din 19 noiembrie 2008, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 74 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 74
Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, CNPAS va lua masurile necesare in vederea infiintarii si functionarii Departamentului de pensii pentru agricultori, prevazut la art. 3 alin. (1), si a structurilor teritoriale."

2. Articolul 102 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 102
Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011."

3. La articolul 103, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pana in anul 2013, cheltuielile necesare implementarii si administrarii sistemului de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, precum si cele cu personalul se suporta de la bugetul de stat."

Art. VII
Prevederile art. 47 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007, nu se aplica in anul 2010.

Art. VIII
Articolul 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin imprumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialistilor romani care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de management de proiect, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 186 din 29 aprilie 1999, aprobata prin Legea nr. 172/2001, se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 5. — Salarizarea personalului prevazut la art. 4 se stabileste prin asimilare cu salarizarea personalului din institutiile publice la nivelul carora functioneaza."

Art. IX
Prevederile art. 49 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la cresterea alocatiilor bugetare, nu se aplica in anul 2010.

Art. X
Termenul prevazut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga la data de 1 ianuarie 2011.

Art. XI
Termenul prevazut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, de la care se aplica dispozitiile art. 13 din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la inregistrarea sedintelor de judecata, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2011.

Art. XII
(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2010, achitarea obligatiilor financiare aferente contractului de credit incheiat intre judetul Suceava si ceilalti 61 de imprumutati din acelasi judet cu Deutsche Bank AG Londra, in anul 2004, finantator care ulterior, in luna iulie 2004, a transferat contractul la Deutsche Bank Luxembourg pentru finantarea Programului "Utilitati si mediu la standarde europene in judetul Suceava", se efectueaza din urmatoarele surse, in ordinea de mai jos: a) soldul contului de disponibilitati deschis in numele si pe seama Consiliului Judetean Suceava la Banca Comerciala Romana — Sucursala Suceava — pentru scopurile Programului; b) veniturile proprii ale unitatilor administrativ-teritoriale imprumutate; c) sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu aceasta destinatie. (2) Achitarea obligatiilor financiare prevazute la alin. (1) se efectueaza de Consiliul Judetean Suceava, in calitate de mandatar, conform imputernicirilor acordate de catre unitatile administrativ-teritoriale imprumutate si contractului de credit.

Art. XIII
(1) Sumele pentru sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, precum si pentru finantarea de proiecte si programe interetnice si de combatere a intolerantei sunt prevazute in bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare si utilizare a acestora se aproba prin hotarare a Guvernului. (2) Sumele ramase necheltuite la sfarsitul anului la organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale se reporteaza in anul urmator, putand fi utilizate cu aceeasi destinatie. (3) Dispozitiile alin. (2) se aplica si pentru sumele ramase necheltuite la sfarsitul anului 2009.

Art. XIV
Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economicofinanciare la nivelul unor operatori economici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 389 din 9 iunie 2009, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul II va avea urmatorul cuprins: "Art. II. — (1) Prevederile alin. (1) al art. 3^1 se aplica pana la data de 30 iunie 2010, contractele de mandat incheiate pana la data de 31 decembrie 2009 inclusiv modificandu-se in mod corespunzator. (2) Pana la data de 30 iunie 2010 reprezentantii statului sau ai unitatilor administrativ-teritoriale in organele de conducere sau de control ale regiilor autonome, companiilor nationale si societatilor la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritoriala, inclusiv filialele acestora, care se supun prevederilor art. 3^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de o indemnizatie de 1% din remuneratia directorului/directorului general sau a presedintelui consiliului de administratie, respectiv al consiliului de supraveghere."

2. Articolul III se abroga.

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 919 din 29 decembrie 2009