miercuri, 3 octombrie 2012

Pretransferul personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar prin consimţământ

Pretransferul personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar prin consimţământ între unităţile de învăţământ se poate realiza şi prin schimb de posturi pe baza consimţământului scris al solicitanţilor, fără a fi condiţionaţi de domiciliu şi cu acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ la care solicitanţii sunt titulari. Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar care au împlinit vârsta standard de pensionare sau care vor împlini vârsta standard de pensionare până la data de 31 august 2013 nu pot fi pretransferate prin schimb de posturi în baza consimţământului scris (Art. 143 ind. 3 alin. 5 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.560/2011, aşa cum a fost modificată prin Ordinul nr. 4472 din 14 iunie 2012) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar îşi desfăşoară activitatea pe durata unui an calendaristic, în conformitate cu prevederile Calendarului, şi este abilitată să ia decizii şi în afara perioadelor prevăzute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situaţiilor care pot să apară: completare de normă pe perioadă determinată, detaşare la cerere pentru cadrele didactice participante la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din iulie 2011 şi/sau 2012 care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci) sau în baza punctajului, detaşare în interesul învăţământului, schimb de posturi între suplinitori, pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ scris, cu excepţia transferării pentru restrângere de activitate, pretransferării, întregirilor de normă didactică şi completărilor de normă pe perioadă nedeterminată, cu informarea şi avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi şedinţe publice de repartizare, monitorizarea concursurilor/testărilor organizate de unităţile de învăţământ în vederea ocupării posturilor didactice vacante/rezervate care apar pe parcursul anului şcolar pe perioadă determinată, refacerea documentelor de numire/transfer/repartizare pentru personalul didactic titular, ca urmare a restructurării reţelei şcolare, a transformării unor unităţi de învăţământ în unităţi de alt nivel şi a schimbării denumirii unităţilor de învăţământ pe parcursul anului şcolar. Toate situaţiile apărute, cu excepţia întregirilor de normă didactică, a completărilor de normă didactică pe perioadă nedeterminată, a pretransferării şi a transferării pentru restrângere de activitate, în afara perioadelor prevăzute în Calendar, vor fi analizate în cadrul comisiilor paritare ce sunt constituite la nivelul inspectoratelor şcolare. (2) Cadrele didactice titulare a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată în etapele prevăzute de Calendar pot fi detaşate în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunzătoare, fiind salarizate ca personal didactic fără studii corespunzătoare postului, cu acordul scris al cadrelor didactice în cauză (art. 162 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.560/2011, aşa cum a fost modificată prin Ordinul nr. 4472 din 14 iunie 2012)

Miting - 3 octombrie 2012, ora 16,30

C ă t r e, 1. PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOŞANI - Domnului Primar Ovidiu Iulian Portariuc - 2. INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI BOTOŞANI - Domnului Prefect Adrian Constantinescu - 3. INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE JANDARMI BOTOŞANI - Domnului Inspector Şef Colonel Constantin Moroşanu - 4. POLIŢIA MUNICIPIULUI BOTOŞANI - Domnului Comisar Şef Cătălin Florentin Radu - Vă facem cunoscut că în ziua de miercuri, 03 octombrie 2012, între orele 16.15-17.45, se va desfăşura o adunare publică organizată de către U.S.T. filiala judeţeană Botoşani din cadrul C.N.S. „Cartel ALFA”, Blocul Naţional Sindical (B.N.S.) filiala Botoşani şi Uniunea Judeţeană a Sindicatelor Democratice Botoşani. Adunarea publică se va desfăşura după urmatorul program: - ora 16.15 - 16.30: adunarea manifestanţilor în Piaţa Revoluţiei Botoşani; - ora 16.30 - 17.30: miting în faţa Prefecturii Botoşani şi a Consiliului Judeţean Botoşani; - ora 17.30 - 17.45: încheierea mitingului, dispersarea participanţilor. La adunare vor participa aproximativ 300 de persoane (câte 100 de persoane din partea fiecărei uniuni sindicale judeţene), iar durata totală a acţiunii va fi de cca. 1,5 ore (durată care include adunarea şi dispersarea participanţilor). Referitor la traseele de acces spre locul adunării, precum şi cele de dispersare vă facem cunoscut că participanţii se vor deplasa individual sau în grupuri mici până la locul manifestării, iar dispersarea acestora la sfârşitul adunării se va face, de asemenea, individual sau în grupuri mici. În ceea ce priveşte măsurile suplimentare de fluidizare a traficului auto sau de persoane în zona de desfăşurare a acţiunii, apreciem că acestea sunt necesare la finalizarea adunări publice (la trecerea de pietoni de pe strada Cuza Vodă, în dreptul Pieţei Revoluţiei). Scopul principal al adunării publice îl constituie necesitatea de a reaminti guvernanţilor că sunt în slujba noastră, a românilor şi NU a grupurilor financiare internaţionale. În anul 2011, la presiunea grupurilor financiare şi minţind că rezolva problema locurilor de muncă şi combate criza, guvernul Boc a modificat radical legislaţia muncii. Efectul se vede astăzi şi este dezastruos. Nu numai că noua legislaţie a muncii nu a dus la crearea mai multor locuri de muncă, dar şi cele existente au dispărut şi continuă să dispară cu rapiditate, mii de români îngroşând zilnic statisticile sărăciei. Cei care mai au încă un loc de muncă se văd cu salariile diminuate (fie salariul nominal, fie cel real, influenţat de creşterea preţurilor la bunuri şi servicii), condiţii de muncă din ce în ce mai precare şi nicio perspectivă a unui viitor mai bun. Modificarea brutală a legii dialogului social a însemnat pierderea drepturilor colective pentru de zeci de mii de salariaţi. Într-un singur an de la aplicarea Legii dialogului social numărul contractelor colective a scăzut cu peste 1.000, iar asta reprezintă diminuarea drepturilor lucrătorilor şi lăsarea lor la cheremul si abuzul nestingherit al şefilor şi patronilor. Când se afla în opoziţie, coaliţia de guvernare a promis modificarea în regim de urgenţă a legislaţiei dialogului social, crearea de locuri de muncă şi privatizări serioase. Observăm că promisiunile se uită repede şi se impune să le reamintim guvernanţilor că sunt în slujba noastră, a românilor şi NU a grupurilor financiare internaţionale! În numele lucrătorilor pe care îi reprezentăm solicităm: - Modificarea de urgenţă a Legii dialogului social; - Abrogarea imediată a actelor normative care eşalonează până în 2016 plata drepturilor salariale câştigate în instanţă; - Deblocarea posturilor vacante şi temporar vacante din sectorul bugetar; - Crearea de locuri de muncă; - Modificarea şi aplicarea legii salarizării unice pentru bugetari; - Privatizări care să asigure păstrarea activităţii şi a locurilor de muncă; - Oprirea privatizării companiilor strategice; - Creşterea valorii salariului minim garantat în plată la cel puţin 850 lei; - Îndeplinirea întocmai de către actualii guvernanţi a promisiunilor făcute atunci cînd erau în opoziţie, iar în situaţia în care nu le pot îndeplini solicităm să îşi prezinte imediat demisia şi să îşi ceară scuze lucrătorilor şi cetăţenilor pentru toate minciunile spuse! Persoanele împuternicite să asigure şi să răspundă de măsurile privind buna desfăşurare a adunării, astfel încât aceasta să se desfăşoare în condiţii paşnice, civilizate şi să nu degenereze în acte de violenţă sunt: Oroşanu Marius Leonardo şi Sadovei Cristian (reprezentanţi Cartel ALFA Botoşani), Chiru Vasile şi Aionesei Mitică (reprezentaţi B.N.S. Botoşani), Lohan Constantin şi Ocu Viorica (reprezentanţi U.J.S.D. Botoşani). Dacă va fi necesar, persoanele desemnate de organizatori să execute măsuri de ordine pe parcursul desfăşurării adunării vor purta ca însemn distinctiv banderola albă. Ne exprimăm disponibilitatea pentru a analiza şi conveni, împreună cu autorităţile şi instituţiile abilitate, eventuale măsuri suplimentare de ordine publică.