luni, 1 februarie 2010

Exerciţiu de logică despre O.U.G. 1/2010 şi O.U.G. 41/2009

Exerciţiu de logică despre O.U.G. 1/2010 şi O.U.G. 41/2009

Ceva nu-i în regulă sau mi se pare mie?


Art. 5(6) din Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar prevede că reîncadrarea personalului didactic din învăţământ la data de 1 ianuarie 2010 se face luând în calcul salariile de bază la data de 31 decembrie 2009, stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, aprobată prin Legea nr. 300/2009.


Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 stabileşte, la rândul său, că:
Art. 2
Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 personalului din învaţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifică dupa cum urmează:


1.La articolul 1 indice 1 alineatul (1), litera a) indice 1 va avea urmatorul cuprins:


"a indice 1) pentru perioada 1 mai - 31 decembrie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevazuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a si 3a;"


Numai că articolul 1 indice 1 a fost introdus în Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 151/2008 care, în art. I, dispune:
3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1 indice 1, cu următorul cuprins: "Art. 1 indice 1 (1) În cursul anului 2009 salariile de bază ale personalului didactic din învăţământ, stabilite potrivit anexelor nr. 1.1, 1.2, 2 şi 3, se majorează după cum urmează: (...).


Poate că totul ar putea părea că este în regulă dacă, între timp, Ordonanţa de Urgenţă nr. 151/2008 nu ar fi fost declarată neconstituţională în ceea ce priveşte tocmai art. I punctul 3, adică exact punctul prin care se introduce articolul 1 indice 1.
Astfel, Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 842/2009, constată că dispoziţiile art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ sunt neconstituţionale.


În aceste condiţii, înseamnă că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 ( la care face trimite noua Ordonanţă de urgenţă nr. 1/2010), se referă, la rândul său, la un articol (1 indice 1) care nu mai există, tocmai pentru că, repet, reglementarea care l-a introdus (O.U.G. nr. 151/2008) nu mai există, fiind declarată neconstituţională.


E un exerciţiu de logică. Aştept să fiu contrazis, poate îmi scapă mie ceva !
Publicat de Emilian Avrămescu

COMUNICAT

„Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ îşi exprimă nemulţumirea faţă de răspunsul primit de la Avocatul Poporului la petiţia prin care am solicitat să sesizeze Curtea Constituţională a României cu privire la neconstituţionalitatea prevederilor O.U.G. 114/2009 conform cărora, începând cu data de 1 septmbrie 2010 se reduc 15000 de posturi în învăţământ. Suntem surprinşi de acest răspuns având în vedere că elaborarea acestei ordonanţe s-a făcut cu încălcarea normelor procedurale legale referitoare la obligativitatea consultării partenerilor de dialog social atunci când se emit astfel de acte normative” a declarat preşedintele F.S.L.I, Aurel CORNEA.

În răspunsul său, Avocatul Poporului apreciază că nu există temeiuri care să justifice sesizarea C.C.R. pe această speţă şi că acestă problemă poate fi rezolvată de către Parlamentul României, în momentul în care O.U.G. 114/2009 va fi pusă în dezbaterea acestuia.Bucureşti, DEPARTAMENTUL COMUNICARE
01.02.2010