vineri, 30 septembrie 2011

In atentia conducerii unitatilor de invatamant

In Monitorul Oficial nr.693/30.09.2011 a fost publicata Instructiunea nr.5/22.09.2011 „ Instrucţiuni privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar 2011-2012 (201100693) Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului” pe care v-am trimiso prin email in data de 26 septembrie 2011.
In consecinta puteti demara organizarea concursurilor de suplinire pentru posturile devenite vacante din orice motiv dupa data de 01.09.2011.

Cu stima,

Presedinte,
Prof. Liviu AXINTE

joi, 22 septembrie 2011

Termenul de plată a drepturilor câştigate în justiţie de bugetari ar putea fi fi extins până în 2016

Termenul de plată a drepturilor câştigate în justiţie de bugetari ar putea fi fi extins până în 2016
Potrivit raportului Comisiei de Buget de la Cameră şi preluat practic fără modificări de la Comisia Juridică, "plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la 31 decembrie 2011, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel: în anul 2012 se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu, în anul 2013 se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu, în anul 2014 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu, în anul 2015 plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu, în 2016 se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu".

În condiţiile în care Comisia de Buget a preluat raportul pe OUG 71/2009 nemodificat de la Comisia Juridică, se consideră că acesta are statul de raport comun şi merge în plen pentru dezbatere şi adoptare. Camera Deputaţilor este for decizional.

miercuri, 21 septembrie 2011

Ministerul Educatiei a publicat modele de teste pentru evaluarea initiala a elevilor in anul scolar 2011-2012.

Ministerul Educatiei a publicat modele de teste pentru evaluarea initiala a elevilor in anul scolar 2011-2012.

Incepand cu anul scolar 2011-2012, in unitatile din invatamantul preuniversitar se vor administra teste de evaluare initiala. Rezultatele testelor vor fi folosite de profesori pentru a putea adapta programa la nevoile elevilor, potrivit MECTS.

Centrul National de Evaluare si Examinare a elaborat modele de teste pentru evaluarea initiala, insotite de baremele de evaluare si de notare, precum si de precizari referitoare la specificul testelor.

Programul evaluarilor


Pentru disciplinele/ modulele de pregatire profesionala la care exista continuitate in planul-cadru, evaluarea initiala se desfasoara la inceputul semestrului intai, fiind precedata de doua saptamani de recapitulare. In cazul celorlalte discipline, care se afla in primul an de studiu pentru elevi, evaluarea initiala se poate desfasura imediat dupa lectiile introductive.

Rezultatele obtinute in urma evaluarii nu se trec in catalog, se comunica elevilor si parintilor/reprezentantului legal si nu se fac publice.
Prin administrarea evaluarii initiale la clasele a II-a - a XII-a/a XIII-a se stabileste un punct de referinta in vederea compararii cu rezultatele Evaluarii Nationale la clasa a VIII-a si a examenului de bacalaureat din anul 2012, precum si cu rezultatele evaluarilor sumative viitoare de la clasele a II-a, a IV-a si a VI-a.

luni, 12 septembrie 2011

PLANIFICARI CALENDARISTICE

În anul şcolar 2011 – 2012, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului oferă pentru prima dată tuturor cadrelor didactice planificările calendaristice, un instrument flexibil de organizare şi structurare a materiei. Acestea sunt disponibile pe site-ul www.edu.ro, la secţiunea învăţământ preuniversitar, începând cu data de 1 septembrie 2011.
Planificările sunt avizate de comisiile naţionale de specialitate pe discipline şi reprezintă munca a peste 2500 de cadre didactice direct de la catedră precum şi a aproximativ 120 de inspectori de specialitate din inspectoratele şcolare şi minister.
Corelarea acestor instrumente ale muncii didactice cu particularităţile individuale, de grup şi de vârstă ale beneficiarilor direcţi ai educaţiei va aparţine fiecărui dascăl în parte.
Esenţa acestei măsuri este, dincolo de orice analiză, pasul spre debirocratizarea muncii didactice. Economisim timp şi energie în favoarea muncii directe cu elevii noştri.

INVATAMANT PRIMAR
INVATAMANT GIMNAZIAL
INVATAMANT SPECIAL
INVATAMANT LICEAL
LIMBA SI LITERATURA ROMANA

Nou!!!

La început de an şcolar 2011-2012, Biroul Operativ al Ligii Sindicatelor din Invatamant Botosani doreşte întregului personal din învăţământ multă sănătate, putere de muncă şi împliniri profesionale!

Toţi învăţătorii şi educatoarele cu studii de licenţă vor fi încadraţi ca profesori începând cu 01.09.2011

Conform art. 248, alin. (4) din L.E.N.-Legea nr 1/2011 şi a art. 14 din Ordinul 3753/09.02.2011 Măsuri tranzitorii , absolvenţii liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor de institutori sau ai altor şcoli echivalente, care au absolvit ciclul de licenţă, vor fi încadraţi ca profesori pentru înv. preşcolar sau profesori pentru înv. primar. Toţi colegii, care îndeplinesc aceste condiţii, trebuie să depună la secretariatul şcolii o cerere de încadrare MODEL AICI pe noua funcţie (profesor pentru înv. preşcolar sau profesor pentru înv. primar), la care anexează actele de studii doveditoare.
Ar fi bine ca în cerere să specificaţi şi temeiul legal de mai sus!