marți, 1 noiembrie 2011

In atentia educatorilor, invatatorilor si institutorilor absolventi ai liceului pedagogic sau a scolilor postliceale pedagogice acreditate/autorizate

In Monitorul Oficial nr. 735 din 19/10/2011 a fost publicat Ordinul nr.5484/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobandite formal, nonformal sau informal de catre cadrele didactice care ocupa functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, invatatori/invatatoare, maistru-instructor, antrenor, in vederea ocuparii functiei didiactice de profesor pentru invatamantul prescolar, profesor pentru invatamantul primar, profesor de instruire practica, respectiv profesor-antrenor in cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor.
Toate persoanele care indeplinesc conditiile:
- minimum 100 de credite conform grilei de echivalare……,
- au calificativul “Foarte bine” in ultimii 2 ani,
- nu au fost sanctionati disciplinar
- etc.
depun cerere si dosar, la secretariatul scolii, prin care solicita echivalarea
pentru functia de profesor invatamant prescolar, primar.
Aceste documente trebuie depuse in termen cat mai scurt.

Cu stima,

Presedinte,
Prof. Liviu AXINTE