luni, 14 decembrie 2009

Ordin 6054 - acordarea gradatiei de merit / Ordin 6052 - centralizatorul privind disciplinele de invatamant

ORDIN nr.6054 privind aprobarea Metodologiei şi a criteriilor de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar
**** Metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar
ORDIN nr. 6052 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010
*** Centralizatorul privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs, valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar 2010