miercuri, 25 noiembrie 2009

Legea Educaţiei Naţionale intră în hibernare

În zarva electorală ajunsă la paroxism s-a pierdut, nebăgată în seamă, una dintre cele mai importante ştiri: Curtea Constituţională a declarat neconstituţională Legea Educaţiei Naţionale.

Când mintea înfierbântată se va răcori, vom constata că ne aflăm în aer, cu şcoală cu tot. Asta nu doar fiindcă de la 1 ianuarie 2010 învăţământul nu va mai avea bani să subziste, ci şi pentru că tot ceea ce urmează să se întâmple în clasele din România din septembrie 2010 rămâne o mare necunoscută.

Motivele Curţii nu au fost încă publicate. Surse diverse, credibile, avansează ideea că principalul motiv nu l-ar reprezenta povestea cu directorii, care nu mai au voie să fie membri ai unui partid politic, ci prevederile draconice legate de învăţământul superior particular. Mai direct spus, se pretinde că lobbyul extrem de tenace, vivace şi vorace al învăţământului particular ar fi ajuns şi în anticamera Curţii. E greu de spus şi de dovedit o astfel de legătură, chiar dacă s-ar putea găsi multe argumente în favoarea ei. Privită din această perspectivă, Legea Educaţiei - cel puţin în litera ei - nu mai acceptă segregarea învăţământului superior în două sisteme - privat şi public - care practic se ghidează fiecare după reguli diferite. Conform acesteia, învăţământul particular se va supune aceloraşi reguli academice şi de organizare, ca şi învăţământul public. Aşa se întâmplă peste tot în lume.

Mi-aş dori cu toată puterea să mai pot crede în statutul de "zei" apărători ai Constituţiei, luminaţi şi drepţi, al membrilor Curţii. Asta pentru că atunci aş putea scrie: ghinion!, acea lege, fie ea şi cea mai modernă şi completă din aceşti 20 de ani, n-a respectat Constituţia şi trebuie să se întoarcă la Parlament. Adică să se întâmple cu ea exact ceea ce dorea astă-vară dna Andronescu, PSD-ul şi sindicatele şi nu voiau cei care au gândit-o şi au muncit-o, conştienţi fiind că ciopârţită de nepriceperea, reaua-voinţă, lipsa de viziune a deputaţilor şi senatorilor, legea va deveni doar o variantă edulcorată a prezentei legislaţii. Sigur, democratic este ca orice cetăţean să-şi dea cu părerea. Cred însă că, în privinţa legii învăţământului, cei care-şi dau cu părerea ar trebui să şi ştie despre ce vorbesc.

Examenele naţionale croite după noua lege, curricula pliată pe noile prevederi, ca şi alte măsuri care deja au fost introduse tocmai pentru a mai uşura aplicarea din 2010 a noii legi, toţi aceşti paşi înainte riscă să rămână fără acoperire legală, ba chiar să devină ilegali, în condiţiile în care Parlamentul va forfeca cum îl va tăia capul textul.

Asta, evident, în cazul fericit, în care, până în vară, legea va fi votată.

Tare mi-e teamă însă, că va veni vara lui 2010, iar Legea Educaţiei va intra în cel de-al 10-lea an al tentativelor eşuate. Fiindcă de zece ani încoace doar asta facem: trăncănim că vrem o lege nouă şi luăm tot felul de decizii, care mai de care mai năstruşnice pentru şcoală

Precizări privind premiul de 2%

Având în vedere unele discuţii privind acordarea/neacordarea premiului lunar de 2% pe lunile noiembrie şi decembrie 2009, fac următoarele precizări:
Consider că premiul lunar în limita a 2% asupra fondului de salarii poate fi acordat în continuare, până la 01 ianuarie 2010, pentru toate categoriile de personal din învăţământ, întrucât, deşi în momentul de faţă art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 este abrogat, conform Art.49 alin (2) din Legea 330/2009, rămâne în vigoare (până la 01 ianuarie 2010) art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, care este cadrul general pentru acordarea acestui premiu.
În ceea ce priveşte acordarea acestui premiu pentru anul 2010 acesta nu se acordă deoarce, deşi art.24 din L330/2009 prevede (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare in limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevazut in statul de functii, cu incadrare in fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda in cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite in activitatea institutiei. Sumele neconsumate pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar.
(2) Premiile individuale se stabilesc de catre ordonatorii de credite in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, cu consultarea reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale. Art. 30 alin (7) spune Prevederile art. 19 alin. (2), art. 20 si 24 nu se aplica in anul 2010.
Astfel, din punctul meu de vedere premiu de 2% intră în calculul diminuării de 15,5% pe luna decembrie şi 9,81% pe noiembrie.
Publicat de LIVIU MARIAN POP