miercuri, 25 noiembrie 2009

Legea Educaţiei Naţionale intră în hibernare

În zarva electorală ajunsă la paroxism s-a pierdut, nebăgată în seamă, una dintre cele mai importante ştiri: Curtea Constituţională a declarat neconstituţională Legea Educaţiei Naţionale.

Când mintea înfierbântată se va răcori, vom constata că ne aflăm în aer, cu şcoală cu tot. Asta nu doar fiindcă de la 1 ianuarie 2010 învăţământul nu va mai avea bani să subziste, ci şi pentru că tot ceea ce urmează să se întâmple în clasele din România din septembrie 2010 rămâne o mare necunoscută.

Motivele Curţii nu au fost încă publicate. Surse diverse, credibile, avansează ideea că principalul motiv nu l-ar reprezenta povestea cu directorii, care nu mai au voie să fie membri ai unui partid politic, ci prevederile draconice legate de învăţământul superior particular. Mai direct spus, se pretinde că lobbyul extrem de tenace, vivace şi vorace al învăţământului particular ar fi ajuns şi în anticamera Curţii. E greu de spus şi de dovedit o astfel de legătură, chiar dacă s-ar putea găsi multe argumente în favoarea ei. Privită din această perspectivă, Legea Educaţiei - cel puţin în litera ei - nu mai acceptă segregarea învăţământului superior în două sisteme - privat şi public - care practic se ghidează fiecare după reguli diferite. Conform acesteia, învăţământul particular se va supune aceloraşi reguli academice şi de organizare, ca şi învăţământul public. Aşa se întâmplă peste tot în lume.

Mi-aş dori cu toată puterea să mai pot crede în statutul de "zei" apărători ai Constituţiei, luminaţi şi drepţi, al membrilor Curţii. Asta pentru că atunci aş putea scrie: ghinion!, acea lege, fie ea şi cea mai modernă şi completă din aceşti 20 de ani, n-a respectat Constituţia şi trebuie să se întoarcă la Parlament. Adică să se întâmple cu ea exact ceea ce dorea astă-vară dna Andronescu, PSD-ul şi sindicatele şi nu voiau cei care au gândit-o şi au muncit-o, conştienţi fiind că ciopârţită de nepriceperea, reaua-voinţă, lipsa de viziune a deputaţilor şi senatorilor, legea va deveni doar o variantă edulcorată a prezentei legislaţii. Sigur, democratic este ca orice cetăţean să-şi dea cu părerea. Cred însă că, în privinţa legii învăţământului, cei care-şi dau cu părerea ar trebui să şi ştie despre ce vorbesc.

Examenele naţionale croite după noua lege, curricula pliată pe noile prevederi, ca şi alte măsuri care deja au fost introduse tocmai pentru a mai uşura aplicarea din 2010 a noii legi, toţi aceşti paşi înainte riscă să rămână fără acoperire legală, ba chiar să devină ilegali, în condiţiile în care Parlamentul va forfeca cum îl va tăia capul textul.

Asta, evident, în cazul fericit, în care, până în vară, legea va fi votată.

Tare mi-e teamă însă, că va veni vara lui 2010, iar Legea Educaţiei va intra în cel de-al 10-lea an al tentativelor eşuate. Fiindcă de zece ani încoace doar asta facem: trăncănim că vrem o lege nouă şi luăm tot felul de decizii, care mai de care mai năstruşnice pentru şcoală

Precizări privind premiul de 2%

Având în vedere unele discuţii privind acordarea/neacordarea premiului lunar de 2% pe lunile noiembrie şi decembrie 2009, fac următoarele precizări:
Consider că premiul lunar în limita a 2% asupra fondului de salarii poate fi acordat în continuare, până la 01 ianuarie 2010, pentru toate categoriile de personal din învăţământ, întrucât, deşi în momentul de faţă art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 este abrogat, conform Art.49 alin (2) din Legea 330/2009, rămâne în vigoare (până la 01 ianuarie 2010) art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, care este cadrul general pentru acordarea acestui premiu.
În ceea ce priveşte acordarea acestui premiu pentru anul 2010 acesta nu se acordă deoarce, deşi art.24 din L330/2009 prevede (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare in limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevazut in statul de functii, cu incadrare in fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda in cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite in activitatea institutiei. Sumele neconsumate pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar.
(2) Premiile individuale se stabilesc de catre ordonatorii de credite in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, cu consultarea reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale. Art. 30 alin (7) spune Prevederile art. 19 alin. (2), art. 20 si 24 nu se aplica in anul 2010.
Astfel, din punctul meu de vedere premiu de 2% intră în calculul diminuării de 15,5% pe luna decembrie şi 9,81% pe noiembrie.
Publicat de LIVIU MARIAN POP

marți, 24 noiembrie 2009

F.S.L.I. solicită vaccinarea de urgenţă a tuturor salariaţilor din învăţământ !Având în vedere creşterea numărului de îmbolnăviri în rândul populaţiei din România cu virusul gripei AH1N1, riscul ridicat determinat de contactul zilnic cu un număr mare de elevi, faptul că personalul din unităţile de învăţământ este obligat să recurgă zilnic la triaje epidemiologice în rândul acestora, Federaţia Sindicatelor din Învăţământ a solicitat Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi Ministerului Sănătăţii:
1. Includerea personalului din învăţământ în rândul categoriilor cu grad ridicat în ceea ce priveşte riscul de îmbolnăvire ;
2. Vaccinarea de urgenţă a tuturor salariaţilor din învăţământ.
PREŞEDINTE,


Aurel CORNEA

Bucureşti,
24.11.2009

luni, 23 noiembrie 2009

MECI propune 14-18 decembrie concediu fara plata cand se fac inscrierile pentru BAC 2010

Saptamana trecuta vineri, MECI a emis o noua nota in care "se acorda zile libere in perioada 14-18 decembrie 2009". Se pare ca cei din minister uita ca au un ordin de ministru care aproba calendarul examenului de bacalaureat pentru anul 2010

În perioada 14 – 18 decembrie 2009 are loc înscrierea la examenul de bacalaureat 2009 - 2010.

La examenul de bacalaureat se pot înscrie atât candidaţii din seria curentă, cât şi cei din seriile anterioare, care nu au promovat examenul de bacalaureat.

Înscrierea candidaţilor pentru examenul de bacalaureat se face, prin:

-fişă-tip informatizată (cerere individuală de înscriere la examen, în format electronic, care cuprinde datele de identificare a candidatului şi lista disciplinelor de examen pentru care acesta a optat), la secretariatele liceelor pe care aceştia le-au absolvit, în perioada 14 – 18 decembrie 2009

Deci domnule ministru, secretar de stat, Ce fac elevii din clasele a XII?
Nu mai dau Bacalaureat?
Sau unii dintre consilierii dumneavoastra incearca sa va dezinformeze???
Mai mult MECI sustine ca a consultat sindicatele


reamintesc ca in conf cu art 35 alin
(4) Înscrierea candidaţilor pentru examenul de bacalaureat se face, prin fişă-tip informatizată, la secretariatele liceelor pe care aceştia le-au absolvit, numai în perioada prevăzută în calendarul examenului, după cum urmează:
a) pentru candidaţii din seria curentă, profesorii diriginţi întocmesc tabele de înscriere la prima sesiune de bacalaureat, în conformitate cu evidenţele din licee. Tabelele cuprind opţiunile pentru probele de examen şi semnătura elevilor. Odată cu tabelele, profesorii diriginţi depun şi fişa-tip informatizată, tipărită şi semnată de fiecare candidat, în care acesta îşi asumă opţiunile pentru obiectele de studiu prevăzute pentru probele la alegere, la care doresc să susţină examenul de bacalaureat.
deci fara seceretar si diriginte nu se poate face inscrierea

Adresă FSLI către MECI

Către,
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
În atenţia domnului secretar de stat Cătălin Ovidiu BABA


Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, analizând conţinutul Notelor emise de M.E.C.I. referitoare la modul de aplicare a Legii Nr. 329/2009, constată că acestea, pe lângă faptul că sunt contradictorii, sunt şi ilegale din următoarele motive:
1. Încalcă prevederile articolului 78 din Constituţia României având în vedere că reducerea cheltuielilor de personal se face începând cu data de 1.11.2009, în condiţiile în care Legea 329 a intrat în vigoare în data de 12.11.a.c. Menţionăm că aceeaşi poziţie o are şi Consiliul Superior al Magistraturii care, prin Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr.34769/1154/2009, consideră că , „pentru luna noiembrie, procentul de 15,5% lunar, în medie, de reducere a cheltuielilor de personal, trebuie aplicat proporţional cu perioada din această lună în care legea se aplică şi nu raportat la înteaga lună”. În consecinţă, trebuie operată o reducere de 9.81% pentru această lună.
2. Nu respectă ansamblul dispoziţiilor art. 10 din Legea 329/2009, deoarece M.E.C.I. se substituie conducătorului instituţiei publice, adică directorului şi inspectorului şcolar general;
3. Nu s-a obţinut acordul salariaţilor;
4. Nu au fost consultate organizaţiile sindicale ;
5. Încalcă dispoziţiile art. 10 alin. 4 din Legea 329/2009, în sensul că nu pot fi acordate mai mult de 4 zile libere, neplătite, într-o luna.
6. Nu respectă dispoziţiile Pactului Internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale.
Este de neacceptat şi faptul că aplicarea Legii 329/2009, care înseamnă diminuarea cu 2,58% a bugetului educaţiei, la capitolul cheltuieli de personal, se face după ce, în acest an, s-au luat măsuri de austeritate bugetară în învăţământ, la acelaşi capitol de cheltuieli, prin:
- reduceri efective de posturi si personal;
- neaplicarea Legii nr. 315 din 12 iulie 2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar;
- anularea premiului de 2 % şi neplata orelor suplimentare pentru lunile noiembrie şi decembrie 2009;
- rectificări bugetare negative dispuse de Guvernul României,
- neplata orelor de educaţie fizică în învăţământul primar efectuate de învăţătorul/institutorul clasei;
- nerespectarea art 45 alin. 1 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic;
- nerespectarea art 50 alin 1 şi 2 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic;
- neaplicarea Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din invatamant ;
- nepunerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile având ca obiect drepturi salariale neacordate, etc.

Având în vedere argumentele prezentate mai sus, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ solicită M.E.C.I. să recunoască faptul că este realizată diminuarea cheltuielilor prevăzute la art.10 din Legea 329 şi somează conducerea acestuia să informeze conducătorii unităţilor de învăţământ că această lege este deja aplicată, nefiind necesară dispunerea altor măsuri.
PREŞEDINTE,


Aurel CORNEA


Bucureşti, 23 noiembrie 2009

duminică, 22 noiembrie 2009

Consiliul Superior al Magistraturii

Consiliul Superior al Magistraturii
35388/1154/2009
DIRECŢIA LEGISLAŢIE, DOCUMENTARE ŞI CONTENCIOS:
Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios, nr. 34769/1154/2009, referitor la sesizarea Curţii de Apel Târgu Mureş în legătură cu modalitatea de punere în aplicare a dispoziţiilor art.10 din Legea nr. 329/2009, privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.

Solutie
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, analizând punctele de vedere formulate, a apreciat următoarele:

1. scopul reglementării cuprinse în Capitolul III al Legii nr. 329/2009 este de „reducere a cheltuielilor de personal în sistemul bugetar” pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a legii (respectiv 12 noiembrie 2009) şi 31 decembrie 2009, în vederea încadrării în constrângerile bugetare determinate de criza economică;

2. sintagma „conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice”, utilizată la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 329/2009, se interpretează în sensul că se referă la ordonatorii de credite, indiferent dacă este vorba de ordonatori principali, secundari sau terţiari;

3. mijloacele de realizare a scopului legii sunt reglementate, cu titlu exemplificativ, la art. 10 alin. (1) din actul normativ menţionat, fără a se institui o ordine de prioritate;

4. noţiunea de „cheltuieli de personal” nu se referă numai la fondul de salarii, ci şi la alte categorii de cheltuieli, cum ar fi: plata chiriilor, a transportului, a diurnelor de deplasare, a primelor, etc.;

5. pentru luna noiembrie, procentul de 15,5% lunar, în medie, de reducere a cheltuielilor de personal, trebuie aplicat proporţional cu perioada din această lună în care legea se aplică şi nu raportat la întreaga lună. În consecinţă, trebuie operată o reducere de 9,81% pentru această lună;

6. măsura de reducere a cheltuielilor de personal se alege după consultarea organizaţiilor sindicale sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, cu acordul salariatului;

7. indiferent de măsura aleasă pentru reducerea cheltuielilor de personal, autorităţile şi instituţiile publice trebuie să asigure continuitatea serviciilor de interes public;

8. cu titlu de excepţie, în cazul în care reducerea cheltuielilor de personal nu se poate face decât prin aplicarea uneia dintre măsurile prevăzute de art. 10 alin. (1) lit. a) - c) din Legea nr. 329/2009, şi lipseşte acordul salariatului ori nu se poate asigura continuitatea serviciului de interes public, intervalul şi numărul de zile libere, precum şi reducerea programului se stabilesc de conducătorul instituţiei publice, astfel încât să nu fie efectuate mai mult de 4 zile libere într-o lună întreagă, iar diminuarea salariului (în această ipoteză) să nu depăşească media de 15,5% lunar;

9. poate fi o „măsură cu efect echivalent”, în sensul art. 10 lit. d) din Legea nr. 329/2009, de exemplu, o eventuală „compensare” parţială cu sumele cuvenite cu titlu de drepturi salariale (sporurile cumulate de 30% aplicabile de la 12 noiembrie 2009, pentru ordonatorii de credite care nu au fondurile necesare pentru plata imediată a acestora ori sumele restante cuvenite în temeiul unor hotărâri judecătoreşti executorii) sau amânarea plăţii unor categorii de cheltuieli de personal, altele decât salariile, după data de 31 decembrie 2009.

35388/1154/2009
DIRECŢIA LEGISLAŢIE, DOCUMENTARE ŞI CONTENCIOS:
Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios, nr. 34769/1154/2009, referitor la sesizarea Curţii de Apel Târgu Mureş în legătură cu modalitatea de punere în aplicare a dispoziţiilor art.10 din Legea nr. 329/2009, privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.

Solutie
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, analizând punctele de vedere formulate, a apreciat următoarele:

1. scopul reglementării cuprinse în Capitolul III al Legii nr. 329/2009 este de „reducere a cheltuielilor de personal în sistemul bugetar” pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a legii (respectiv 12 noiembrie 2009) şi 31 decembrie 2009, în vederea încadrării în constrângerile bugetare determinate de criza economică;

2. sintagma „conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice”, utilizată la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 329/2009, se interpretează în sensul că se referă la ordonatorii de credite, indiferent dacă este vorba de ordonatori principali, secundari sau terţiari;

3. mijloacele de realizare a scopului legii sunt reglementate, cu titlu exemplificativ, la art. 10 alin. (1) din actul normativ menţionat, fără a se institui o ordine de prioritate;

4. noţiunea de „cheltuieli de personal” nu se referă numai la fondul de salarii, ci şi la alte categorii de cheltuieli, cum ar fi: plata chiriilor, a transportului, a diurnelor de deplasare, a primelor, etc.;

5. pentru luna noiembrie, procentul de 15,5% lunar, în medie, de reducere a cheltuielilor de personal, trebuie aplicat proporţional cu perioada din această lună în care legea se aplică şi nu raportat la întreaga lună. În consecinţă, trebuie operată o reducere de 9,81% pentru această lună;

6. măsura de reducere a cheltuielilor de personal se alege după consultarea organizaţiilor sindicale sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, cu acordul salariatului;

7. indiferent de măsura aleasă pentru reducerea cheltuielilor de personal, autorităţile şi instituţiile publice trebuie să asigure continuitatea serviciilor de interes public;

8. cu titlu de excepţie, în cazul în care reducerea cheltuielilor de personal nu se poate face decât prin aplicarea uneia dintre măsurile prevăzute de art. 10 alin. (1) lit. a) - c) din Legea nr. 329/2009, şi lipseşte acordul salariatului ori nu se poate asigura continuitatea serviciului de interes public, intervalul şi numărul de zile libere, precum şi reducerea programului se stabilesc de conducătorul instituţiei publice, astfel încât să nu fie efectuate mai mult de 4 zile libere într-o lună întreagă, iar diminuarea salariului (în această ipoteză) să nu depăşească media de 15,5% lunar;

9. poate fi o „măsură cu efect echivalent”, în sensul art. 10 lit. d) din Legea nr. 329/2009, de exemplu, o eventuală „compensare” parţială cu sumele cuvenite cu titlu de drepturi salariale (sporurile cumulate de 30% aplicabile de la 12 noiembrie 2009, pentru ordonatorii de credite care nu au fondurile necesare pentru plata imediată a acestora ori sumele restante cuvenite în temeiul unor hotărâri judecătoreşti executorii) sau amânarea plăţii unor categorii de cheltuieli de personal, altele decât salariile, după data de 31 decembrie 2009.

vineri, 20 noiembrie 2009

Ultimele m[suri luate de MECI privind aplicarea Legii 329&2009

http://www.edu.ro/index.php/articles/13033
Măsuri luate de Ministerul Educaţiei în vederea aplicării Legii 329/2009
20.11.2009
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a transmis astăzi, 20 noiembrie, inspectoratelor şcolare judeţene (ISJ), o notă în care sunt atenţionate ca au obligaţia de a respecta prevederile articolului 10 din Legea 329/2009. Astfel, urmare a consultărilor formale şi informale avute în ultima perioadă de MECI cu unii membri de sindicat, cadre didactice, părinţi şi autorităţi locale, trebuie respectate următoarele prevederi:
1. Acordarea de zile libere fără plată în data de 30 noiembrie 2009, precum şi în intervalul 14-18 decembrie 2009, în vederea diminuării chetuielilor de personal prevăzute pentru lunile noiembrie şi decembrie 2009.
2. Inspectoratele şcolare judeţene au obligaţia de a informa conducerile unităţilor de învăţământ în legătură cu decizia ministerului şi de o a pune în aplicare. De asemenea, ISJ-urile trebuie să se asigure că în fiecare unitate de învăţământ există un program pentru recuperarea materiei aferente zilelor în care nu se susţin cursuri.

BIROUL DE PRESĂ

joi, 19 noiembrie 2009

Demersurile FSLI, blocheaza abuzurile MECI

Ca urmare a atitudinii ferme adoptate de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ referitoare la Nota MECI nr.78103/16.11.2009, ministerul revine cu “Precizari privind aplicarea prevederilor art.10 din Legea nr.329/2009”.

Vă sugerăm ca soluţiile optime pentru aplicarea acestei legi să fie în conformitate cu prevedrile Codului Muncii şi clauzele Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Învăţământ.

Profesorii pusi sa-si ia concediu in... vacanta

Sindicatele din Educatie nu vor accepta ca profesorii sa recupereze materia in zilele de sambata si duminica, pentru zilele in care vor fi in concediu fara plata. Decizia privind concediul fara plata fortat al cadrelor didactice va fi luata azi, in cadrul unei comisii paritare sindicate – Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ).Marti, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii (MECI) a trimis o adresa la ISJ si unitatilor scolare cu variantele posibile pentru diminuarea cheltuielilor cu salariile. Liderii celor doua sindicate din invatamant cer MECI sa retraga nota. Ei considera ca ministerul nu este angajator si nu poate decide zilele libere din scoli si resping varianta propusa de MECI, ca zilele libere fara plata sa coincida cu perioada concediului de iarna, respectiv 21-24 decembrie, pentru luna noiembrie si 28-31 decembrie.

In opinia lui Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din Invatamant (LSI), impunerea de zile libere fara plata pentru salariatii din invatamant, timp de 8 zile in luna decembrie, contravine prevederilor art.10, alin (3) din Legea nr.329/2009, care precizeaza ca intr-o luna nu pot fi acordate mai mult de 4 zile libere fara plata. (Petronela Rotariu)S-a pasat intreaga responsabilitate a acordarii zilelor libere directorilor de scoli. Acestia nu vor avea incotro si vor trebui sa aplice masura. Aceasta reducere de 15,5% pe noiembrie si decembrie nu implica in niciun caz opt zile de concediu fara plata, ci trei zile si doua ore

Liviu Axinte, liderul LSIPentru a nu crea discriminari in randul cadrelor didactice, sefa ISJ Ada Macovei s-a intalnit ieri cu liderii celor doua sindicate din educatia botosaneana. Ea a lansat propunerea cu doua zile libere inainte si doua zile libere dupa alegeri, dar i s-a comunicat ca raspunsul sindical il va primi joi.

miercuri, 18 noiembrie 2009

CCR a declarat neconstituţională Legea educaţiei

Reprezentanţii opoziţiei au anunţat, pe 23 septembrie, că au atacat Legea educaţiei la Curtea Constituţională (CCR).

Deputatul PNL Ciprian Dobre a făcut o trecere în revistă a principalelor aspecte de neconstituţionalitate sesizate de liberali în Legea educaţiei. "Cinci critici majore am dezvoltat în sesizarea noastră. Primul aspect este legat de directorii şi directorii adjuncţi ai unităţilor de învăţământ, articolul 251 din lege, care spune că profesorii care deţin funcţia de director sau director adjunct sunt incompatibili cu calitatea de membru al unui partid politic", a remarcat liberalul, menţionând că s-ar excede articolul 40 alineatul 3 din Constituţie care arată că nu pot face parte din partide politice doar judecătorii CCR, avocaţii poporului, magistraţii, membri activi ai armatei, poliţiştii şi alte categorii de funcţionari publici stabilite prin lege organică.

Un alt element reclamat de liberali se referă la soluţionarea stării de incompatibilitate. Potrivit lui Dobre, la articolul 331 din Legea educaţiei, se face următoarea precizare: directorului sau directorului adjunct care este în stare de incompatibilitate i se desface contractul de muncă pe motive disciplinare. "Adică incompatibilitatea se soluţionează prin intermediul dreptului muncii. O altă aberaţie - directorii şi directorii adjuncţi ai unităţilor de învăţământ nu au contract de muncă, ci contract de management", a comentat liberalul.

Deputatul PNL a susţinut şi că în Legea educaţiei se introduc discriminări prin prevederea potrivit căreia absolvenţii liceului pot susţine în mod gratuit examenul de bacalaureat de două ori, ceea ce ar însemna că cei de la privat o pot face o singură dată sau de trei ori, "legea nu distinge şi nu le mai spune nimic". "Oricum am lua-o, avem de-a face cu o discriminare raportat la articolul 4 alineatul 2 din Constituţie", a subliniat Dobre.

O altă critică adusă de liberali se referă la prevederea pentru acordarea a 500 de euro pentru fiecare cetăţean român la naşterea acestuia. Ciprian Dobre a punctat că, în condiţiile în care Legea intră în vigoare după promulgare, iar normele de aplicare ale legii sunt prevăzute pentru zece luni de la intrarea în vigoare, problema care se pune este discriminarea faţă de cei născuţi înainte de intrarea în vigoare a textului.

În plus, Dobre a făcut referire la încălcarea articolului din Constituţie care garantează autonomia universitară. "La articolul 298 se arată că în cazuri bine justificate în perioada unei legislaturi de patru ani, Ministerul Educaţiei poate prin ordin, să suspende din funcţie rectorul unei instiuţii de învăţământ superior de stat sau privat, acreditată sau autorizată provizoriu. Cu alte cuvinte, cu toate că autonomia este garantată, domnul Boc îşi asumă răspunderea în faţa Parlamentului tocmai pe un articol care înfrânge această garanţie", a afirmat liberalul, în opinia căruia "Universităţile vor fi conduse de Guvern".

Parlamentarii PNL au sesizat şi încercarea de politizare a sistemului de învăţâmânt preuniversitar şi universitar.

Nota MECI nr.78103/16.11.2009 / incalca Legea 329/2009

Nota M.E.C.I. nr. 78103 din data de 16.11.2009 încalcă tocmai Legea nr. 329/2009.

Impunerea de zile libere fără plată pentru salariaţii din învăţământ, timp de 8 zile în luna decembrie, contravine prevederilor art.10, alin (3) din Legea nr.329/2009, care precizează că într-o lună nu pot fi acordate mai mult de 4 zile libere fără plată.
De asemenea, M.E.C.I. se substituie directorilor unităţilor de învăţământ şi consiliilor de administraţie, stabilind arbitrar modalitatea de acordare a zilelor libere fără plată, în condiţiile în care legea stabileşte că această decizie aprţine conducătorilor unităţilor.

Vezi aici art. 10 din Legea nr. 329/2009

luni, 16 noiembrie 2009

COMUNICAT

În atenţia liderului de sindicat,

Vineri 20 octombrie 2009, ora 9,30 - Liga Sindicatelor din Învăţământ Botoşani vă convoacă la Colegiul judeţean al liderilor care are loc la Casa de Cultură a Sindicatelor Botoşani, la etj.I, sala cu frescă.

Preşedinte,
prof. Liviu AXINTE

vineri, 13 noiembrie 2009

Sindicaliştii sunt resemnaţi faţă de concediul forţat. Legea e obligatorie

Salariaţii din sectorul bugetar nu au scăpat de concediul forţat fără plată, iar protestele, în această perioadă, nu îşi au sensul: şefii instituţiilor pot decide "în ciuda" angajaţilor. Vasile Marica, preşedintele Alianţei Bugetarilor şi al federaţiei Sed Lex, a declarat pentru Gândul că legea este clară şi impune zilele de concediu fără plată.

Sindicaliştii, în concediu forţat sau în concediu de grevă Ganea
Părerea mea este că nu prea avem ce să facem şi că, până în ianuarie, nu vor fi forme de protest din partea noastră. Lucrurile acestea mai trebuie discutate cu colegii din Alianţă, dar eu le-am spus deja că ne pierdem credibilitatea dacă acţionăm acum în timpul alegerilor", a spus liderul sindical. Anterior, Marica era foarte ferm în a spune că Alianţa va intra în grevă în preajma alegerilor prezidenţiale. "Rămâne, desigur, varianta protestului prin lipsa implicării în organizarea alegerilor - adică ceea ce era oricum planificat", declara, acum o săptămână pentru Gândul, preşedintele Alianţei Bugetarilor.

Declaraţia lui Vasile Marica, preşedintele Alianţei Bugetarilor, constituită de 8 federaţii sindicale, la care sunt afiliaţi circa 800.000 de bugetari, survine după întrunirea comitetului executiv al Alianţei, în urma căreia s-a anunţat că angajaţii din sector nu vor semna actele de concediu fără plată pentru cele zece zile.

Mai mult, sindicaliştii au avertizat cu reluarea protestelor în perioada următoare, dar o dată concretă nu a fost stabilită.

Preşedintele "Alma Mater", Anton Hadăr, a declarat joi, la finalul discuţiilor, că sindicaliştii nu îşi vor da acordul pentru aplicarea concediului fără plată şi cer angajatorului să îşi asume întreaga răspundere pentru buna desfăşurare a activităţilor publice.

În acest sens, se va cere sindicaliştilor să semneze într-un tabel că nu sunt de acord cu măsura concediului fără plată. Alianţa Bugetarilor va recurge la forme de protest specifice fiecărui domeniu din sectorul bugetar, cum ar fi greva de zel, lipsa programului cu publicul, şi va organiza un miting de amploare în Capitală, între cele două tururi de scrutin ale alegerilor prezidenţiale.

Cum sunt constrânşi sindicaliştii de lege

Poziţia sindicaliştilor, nuanţată chiar de preşedintele Alianţei Bugetarilor care mărturiseşte că acţiunile de protest nu îşi au deocamdată rostul, este explicabilă chiar prin litera legii.

Conform prevederilor din actul normativ, avizul sindicatelor este doar consultativ, iar conducătorii de instituţii pot decide să trimită angajaţii în concediu fără plată, cu condiţia ca numărul de zile libere fără plată să nu fie mai mare de 4 într-o singură lună şi să se asigure continuitatea serviciilor de interes public. De la caz la caz, se pot decide zile libere neplătite, reducerea programului de lucru zilnic sau o combinaţie între cele două alternative.

"Legea prevede următorul lucru: că, dacă nu semnează şi nu sunt de acord, ordonatorul de credite le dă el automat, îi creează posibilitatea să le dea 4 zile", ne-a explicat şi secretarul de stat în Ministerul Finanţelor, Gheorghe Gherghina.

Bugetarii vor să reclame Guvernul la instituţiile europene

Cu toate acestea, sindicaliştii au declarat că se vor adresa instituţiilor europene, spunând că niciunde în Uniunea Europeană nu s-a aplicat o astfel de măsură, potrivit Mediafax. "Vom derula forme de atenţionare a instituţiilor Uniunii Europene şi vom solicita monitorizarea măsurilor anticriză luate de Guvern. S-ar putea să ne adresăm şi instituţiilor juridice internaţionale", a spus preşedintele Federaţiei "Spiru Haret", Gheorghe Isvoranu.

joi, 12 noiembrie 2009

Metodolgia de miscare de personal 2010-2011

http://www.edu.ro/index.php/base/noutati/

Ordin nr. 5886/10.11.2009 privind Calendarul mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2010 - 2011

Calendarul mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2010 - 2011, anexa la OM nr. 5886/10.11.2009

Ordin nr. 5885/10.11.2009 privind Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar

Metodologie privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, anexa la OM nr. 5885/10.11.2009

COMUNICAT

ALIANŢA BUGETARILOR alcătuită din:

1. Federaţia Naţională a Sindicatelor „ALMA MATER”,
2. Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET”,
3. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ,
4. Federaţia „SANITAS” din România,
5. Alianţa Sindicatelor „SED-LEX”,
6. Federaţia Sindicatelor din Administraţia Publică „PUBLISIND”,
7. Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor,
8. Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual,
9. Federaţia Sindicatelor din Administraţia Locală şi Centrală din România „COLUMNA”,
10. Federaţia Naţională a Sindicatelor Libere Tehnic-Economic-Administrativ din unităţile sanitare şi balneare din România;
11. Federaţia Naţională a Ziariştilor de la AGERPRES
12. Federaţia „UNITESA” a personalului fără normă didactică din învăţământul superior,

reunită la nivel de Birouri Executive, în data de 12 noiembrie 2009, a hotărât următoarele:
1. Respingerea art. 10 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional;
2. Nesemnarea acordurilor individuale între angajat şi angajator pentru respectarea art. 10 din Legea nr. 329/2009;
3. Organizarea de forme specifice de protest (grevă de zel, nedesfăşurarea de activităţi cu publicul etc.), în funcţie de domeniul de activitate, precum şi a unui miting/marş „al tăcerii”;
4. Neparticiparea la Comisiile de Dialog Social – şi nu numai – pe a căror ordine de zi se află discutarea aplicării Legii nr. 329/2009;
5. Întreprinderea unor demersuri la instituţiile internaţionale cu privire la efectele aplicării Legii nr. 329/2009.

Alianţa Bugetarilor cere conducerilor instituţiilor publice să îşi asume răspunderea pentru desfăşurarea în bune condiţii, cu respectarea legislaţiei şi a standardelor de calitate, a activităţilor publice, în condiţiile în care decide unilateral trimiterea în concediu fără plată a personalului sau reducerea timpului de lucru.
Alianţa Bugetarilor cere Guvernului să facă publice datele privitoare la economiile realizate prin: blocarea posturilor vacante, disponibilizările de personal, rectificările bugetare negative şi anularea unor drepturi salariale.
De asemenea, Alianţa Bugetarilor cere Guvernului să prezinte sumele prevăzute în buget pentru organizarea campaniei electorale şi să reducă cu 15,5% cheltuielile pentru fiecare tur de scrutin.

Bucureşti, 12 noiembrie 2009


Secretariatul Tehnic Central al Alianţei Bugetarilor

Zăpăceala concediului impus de Guvern: chiul organizat sau ţeapă?

Federaţiile sindicale nu ştiu cum li se va aplica legea prin care bugetarii sunt obligaţi să-şi ia cele opt zile de concediu neplătit. Singurii în cunoştinţă de cauză sunt militarii, care vor avea 12 zile libere, dar neretribuite.
Federaţiile din Alianţa Bugetarilor vor să decidă astăzi cum reacţionează după apariţia Legii privind reorganizarea unor instituţii publice, prin care bugetarii sunt trimişi într-un concediu forţat şi neplătit de opt zile până la sfârşitul anului. Iniţial era vorba de zece zile, dar cum legea nu poate fi aplicată retroactiv, luna octombrie a ieşit din calcule şi au rămas doar opt zile. Sindicaliştii din învăţământ sunt nemulţumiţi că, după apariţia legii în Monitorul Oficial, nu a venit nici o instrucţiune ulterioară. „Singurul lucru pe care îl ştim este că ei nu ne plătesc, deci noi nu vom munci. În acele zile nu vom veni la şcoală.
Dacă la grevă veneam, acum nu va fi cazul“, ne-a declarat Aurel Cornea, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ. „Va fi mai greu ca în alţi ani, pentru că la sfârşit de an noi făceam diligenţe ca să luăm ceva bani înainte de sărbători din lichidarea pe decembrie, acum se vor opri câte 15-17 la sută.“ Potrivit liderului sindical, la un salariu mediu pe ramură de 1.500 de lei, o reducere de 15 la sută înseamnă 225 de lei, ceea ce reprezintă bani pentru un cadru didactic.
http://sinvlex.blogspot.com/2009/11/mircea-badea-catre-basescuati-fost.html

Bugetarii stabilesc joi programul actiunilor de protest

Alianta Bugetarilor urmeaza sa stabileasca, joi, daca si in ce fel va protesta fata de legile salarizarii unitare si reorganizarii agentiilor guvernamentale, promulgate saptamana trecuta, anunta Radio Romania.

In ultimele 7 zile, cele 14 federatii componente ale aliantei au avut consultari separate, iar joi vor stabili impreuna actiunile viitoare. Principala tema de discutie va fi modul in care se va aplica masura concediului fara plata, lasat de lege la latitudinea conducerii fiecarei institutii publice.

Saptamana trecuta, liderii Aliantei Bugetarilor anuntasera ca vor contesta in instanta masura prin care salariatii bugetari sunt trimisi in concediu fara plata, considerand ca aceasta incalca prevederile Codului Muncii.

marți, 10 noiembrie 2009

http://www.legestart.ro/Lege-nr-330-din-2009-(MzQxNjE1).htm
LEGEA nr. 330 /5.11.2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
Alaturat puteti accesa Legea nr. 330 din 5 noiembrie 2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice publicata in Monitorul Oficial nr. 762 din 9 noiembrie 2009
Extras din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009.
Art. 10. - (1) În vederea încadrării în constrângerile bugetare determinate de situaţia de criză economică, în perioada octombrie-decembrie 2009, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare, au obligaţia de a diminua cheltuielile de personal, în medie cu 15,5% lunar, prin aplicarea uneia dintre următoarele măsuri:
a) să acorde personalului propriu, indiferent de statutul acestuia, zile libere fără plată pentru o perioadă de până la 10 zile lucrătoare;
b) să reducă programul de lucru;c) să dispună o măsură ce combină alternativele prevăzute la lit. a) şi b);
d) altă măsură cu efect echivalent.
(2) Cu respectarea prevederilor alin. (1), autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a-şi organiza activitatea astfel încât să asigure continuitatea serviciilor de interes public.
(3) Modalitatea de aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte cu acordul salariatului, după consultarea organizaţiilor sindicale sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.
(4) În lipsa acordului sau în cazul în care, ca urmare a opţiunii exprimate de salariat, nu se poate asigura continuitatea serviciului de interes public, intervalul şi numărul de zile libere, precum şi reducerea programului se stabilesc de conducătorul instituţiei publice, astfel încât să nu fie efectuate mai mult de 4 zile libere într-o lună, iar diminuarea salariului să nu depăşească nivelul prevăzut la alin. (1).
(5) Angajatorul nu poate acorda zilele libere prevăzute la alin. (1) în zilele de sărbătoare legală.(6) Zilele libere sau, după caz, reducerea programului de lucru prevăzute la alin. (1) şi la alin. (3)-(5) nu afectează durata concediului de odihnă anual şi sunt asimilate unei perioade de activitate, inclusiv în specialitate, efectivă. Salariatul beneficiază în această perioadă de toate drepturile cuvenite, potrivit legii, altele decât cele salariale.
Art. 11. - Prin derogare de la prevederile art. 119 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, de la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite acordate până la data de 31 decembrie 2010, pentru activitatea prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal în cursul anului 2009, şi până la data de 31 martie 2011, pentru activitatea suplimentară prestată în anul 2010.

luni, 9 noiembrie 2009

Dascalii isi iau vacanta electorala

Autor: Florin MARUNTELU
41 de secretari judeteni de la Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) s-au intrunit, sambata, la Sibiu, pentru a discuta despre organizarea protestelor viitoare. Daca vor fi obligati sa stea acasa zece zile, fara a fi platiti, sindicalistii din FSLI sunt decisi sa reactioneze dur. Joi, liderii sindicali se vor intalni din nou, pentru a stabili programul actiunilor de protest fata de legea privind reorganizarea agentiilor guvernamentale. „Nu stim cum si cand se vor aplica cele 10 zile neplatite, toti colegii nostri asteapta raspunsul la aceasta intrebare. Dar, daca se vor aplica luna aceasta sau luna viitoare, o sa oprim munca si vom actiona in instanta Guvernul, Inspectoratele Scolare Judetene si principalii ordonatori de credite", afirma Liviu Marian Pop, secretarul general al FSLI.

„Carantina" impusa

Liderii sindicali sustin ca prin concediul fara plata, veniturile bugetarilor vor fi aproape injumatatite. „In luna decembrie, colegii nostri vor avea veniturile diminuate cu aproximativ 46 la suta. Ne vom lua cele 10 zile de concediu fara plata, exact asa cum prevede Codul Muncii, care spune clar ca un concediu fara plata se ia doar cu acordul salariatului. Exact in perioada campaniei si alegerilor electorale, vom sta frumos acasa, pentru a nu intra in contact cu virusul politic", a declarat Marius Nistor, presedinte Federatiei Spiru Haret.

Proteste amanate

Dupa discutiile in ceea ce priveste organizarea interna a FSLI, sindicalistii au analizat posibile proteste, din partea profesorilor. „Curtea Constitutionala a schimbat macazul in 28 octombrie si a spus ca se va pronunta pe cele trei legi ale educatiei, cu privire la reorganizarea invatamantului, cu privire la salarizarea unitara si referitor la legea educatiei nationale, dar deocamdata asteptam sa vedem ce varianta a legii o sa fie publicata in Monitorul Oficial", a spus secretarul general FSLI, Liviu Marian Pop. Daca legea publicata nu va fi pe placul lor, sindicalistii vor protesta, dar nu in timpul campaniei electorale. „In campania electorala nu dorim ca sindicatele sa faca vreo forma de protest, iar deocamdata am amanat toate formele de protest, pana pe 9 decembrie, cand se va hotari la Curtea Constitutionala publicarea legii", a mai spus Pop.

Fara ecou

Pe de alta parte, liderii FSLI sunt nemultumiti ca, in aceste momente de criza politica, in care „bulibasala face legea, in conditiile in care Guvernul Romaniei face legi pe raspundere asumata, Parlamentul face comisii de ancheta, iar Curtea Constitutionala raspunde la nu stiu ce comenzi", doleantele lor raman fara ecou. Si fara rezolvare
F.S.L.I. solicită preşedintelui să nu promulge cele două legi, ameninţând cu reluarea protestelor.

Sindicatele solicită preşedintelui să nu promulge cele două legi, ameninţând cu reluarea protestelor
"Noi îi solicităm preşedintelui să nu promulge aceste legi, care sunt discriminatorii. Legea salarizării, în forma actuală, încalcă principiile stabilite iniţial cu partenerii sociali, nu motivează bugetarii, în general, să intre sau să rămână în sistem, iar grila este aplatizată.Prin această lege, salariaţii din învăţământ rămân în continuare bătaia de joc a guvernanţilor în ceea ce priveşte salarizarea" a precizat Aurel Cornea.
Liderul FSLI a subliniat că sindicaliştii iau în calcul să dea în judecată statul, dacă bugetarii vor fi trimişi în concediu fără plată zece zile, deoarece această măsură încalcă şi contractul colectiv de muncă şi Codul Muncii.
"Salariaţii din învăţământ nu vor asigura activităţi didactice în cele zece zile de concediu fără plată şi vom acţiona în judecată statul, deoarece măsura încalcă şi Contractul Colectiv de Muncă şi Codul Muncii. Legea reorganizării unor instituţii nu dă dreptul ordonatorilor de credite să trimită angajaţii în concediu fără plată fără acordul sindicatelor", a spus Aurel Cornea.


DEPARTAMENTUL COMUNICARE
Bucureşti,
05.11.2009

joi, 5 noiembrie 2009

C ă t r e,
Organizaţia de sindicat din unitatea şcolară


În atenţia liderului de sindicat,


Având în vedere decizia Curţii Constituţionale din data de 4 noiembrie 2009, privind constituţionalitatea Legii reorganizării agenţiilor, lege care impune 10 zile concediu fără plata în sistemul bugetar, până la sfârşitul anului 2009, vă rugăm să definitivaţi REFERENDUMUL până pe data de 13 noiembrie 2009, în eventualitatea declanşării grevei generale începând cu data de 16 noiembrie 2009.
REFERENDUMUL va fi comunicat prin fax, la numărul de telefax: 0231531667 sau prin e-mail – scanat, la adresa: lsibt@yahoo.com.

Cu stimă,


PREŞEDINTE,
Prof. Liviu AXINTE

miercuri, 4 noiembrie 2009

Profesorii, suparati ca doar elevii si-au primit banii de naveta

Cadrele didactice botosanene sunt revoltate ca nu primesc banii pentru decontul navetei. Situatia este valabila la nivelul celor mai multe localitati din judet, iar sindicatele sunt decise sa ajunga in instanta pentru acest drept.Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din Invatamant (LSI) sustine ca la sediul sindicatului au sosit noi reclamatii din partea cadrelor didactice navetiste. Semnale ca nu se deconteaza naveta se primesc inca de la inceputul anului scolar. „In conditiile in care Ministerul Educatiei a alocat bani pentru decontarea navetei elevilor, noi consideram normal ca ar trebui rezolvata si problema decontarii transportului profesorilor si a angajatilor din educatie care fac naveta”, a declarat Liviu Axinte.Sute de lei cheltuiti lunar cu naveta

In majoritatea localitatilor din judet nu li se deconteaza naveta cadrelor didactice. Avand in vedere nivelul salariilor din educatie, ramase ca anul trecut, nedecontarea navetei, dar si alte aspecte, conduc la o crestere a nemultumirilor angajatilor din invatamant. Din cele prezentate de liderul LSI, in functie de distanta dintre localitatea de domiciliu si scoala, contravaloarea navetei variaza de la 100 la 400 de lei. Salariul minim pentru un profesor este de 800 de lei. „Mai ales cei care intra in sistem fac naveta cel mai mult si astfel dau jumatate din salariu pe naveta”, a adaugat Liviu Axinte. (Petronela Rotariu)

In situatia in care decontarea navetei nu se va face in perioada urmatoare, pentru ca legislatia in vigoare nu este abrogata, deci este obligatie decontarea navetei, ne vom adresa instantelor de judecata solicitand obligarea consiliilor locale la plata transportului

Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din Invatamant

Curtea Constituţională a decis ieri constituţionalitatea legii unitare a salariazării şi a reorganizării agenţiilor!

In 28 octombrie, printr-un comunicat de presa CCR spunea, ca având în vedere complexitatea problemelor juridice ce fac obiectul examinării şi care necesită o analiză deosebit de atentă, a decis amânarea dezbaterilor pentru data de 9 decembrie 2009.
Dar nu a fost aşa. Ieri CCR a decis ca cele doua legi (a salarizarii unitare şi a reorganizarii agentiilor) sunt constituţionale.
În două săptămâni Curtea se va pronunţa şi cu privire la constituţionalitatea Legii Educaţiei.

Patronatele: Fara banii de la FMI, Romania intra in colaps!

Reprezentantii patronatelor UGIR 1903 si CONPIROM considera ca, daca nu vor fi acordate transele III si IV din imprumutul de la FMI si transele de la Comisia Europeana, BERD si Banca Mondiala, Romania va intra in colaps, iar fara o crestere economica in 2010 se va ajunge la un milion de someri.

"Din acest motiv suntem dispusi sa sprijinim eforturile Fondul Monetar International pentru a relansa acordul de imprumut, pentru ca, daca nu incepem o crestere economica anul viitor, vom discuta despre un milion de someri si despre o lipsa a finantarii", a declarat, marti (n.r. 3 octombrie 2009), secretarul general al Confederatiei Patronale din Industria Romaniei (CONPIROM), Dan Matei Agathon.

Totodata, presedintele UGIR 1903, Cezar Coraci, a precizat ca, inainte de discutiile cu reprezentantii FMI, Romania trebuie sa acceseze neaparat transa a treia de la Fond, pentru ca "lipsa de bani va face ca Guvernul sa imprumute bani de pe piata, ceea ce va afecta sectorul privat".
"Bancile nu vor mai avea, astfel, bani deloc pentru a finanta economia reala", a mai spus Coraci, potrivit NewsIn.

Reprezentantii UGIR 1903 si cei ai CONPIROM au inaintat o scrisoare deschisa expertilor FMI in care cer "interventia Fondului pe langa autoritatile europene pentru sustinerea masurilor propuse de Guvernul Romaniei, care vizeaza capitalizarea efectiva a Eximbank si CEC Bank, ca banci destinate sustinerii sectorului IMM din Romania".

Totodata, cele doua confederatii patronale solicita FMI sa propuna Comisiei Europene reducerea plafonului de cofinantare in cadrul proiectelor derulate cu fonduri europene, in special pentru propiectele din infrastructura derulate in perioada 2010 - 2011, precum si masuri de crestere a avansurilor si plata lor efectiva pentru toate proiectele derulate prin aceste fonduri.

duminică, 1 noiembrie 2009

Ruşinos: De doi ani, ISJ nu a reuşit să aducă internet ieftin pentru şcoli, chiar dacă reţeaua e la Gară

Doi ani de zile nu au fost de ajuns pentru conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani pentru a reuşi aducă internet prin fibră optică ieftin pentru şcoli, chiar dacă nodul de legătură este situat la Gara Botoşani. Pentru ca ruşinea să fie şi mai mare pentru autorităţile din domeniul învăţământului care au gestionat acest sector în ultimii doi ani, judeţul Botoşani alături de încă unul sunt singurele care nu au realizat racordul la reţeaua de internet mai ieftină a Ministerului Educaţiei. Deputatul Cătălin Buhăianu(PDL) a spus că Ministerul Educaţiei nu a sprijinit în niciun fel judeţul Botoşani în acest proiect, astfel încât s-a ajuns la situaţia ca doar judeţul nostru şi încă unul să nu profite de internetul ieftin venit prin reţeaua CFR. „Din momentul în care doamna ministru Ecaterina Andronescu a ieşit din Educaţie am reuşit să facem câteva lucruri importante. Proiectul internet în şcoli prin fibră optică, „Internet în şcoala ta”, în valoare de 38 milioane de euro este unul dintre aceste lucruri. Raportat la nivel local, judeţul Botoşani este cel care nu foloseşte fibra optică din acest program şi încercăm să facem eforturi mari pentru ca şi la noi să fie folosit internetul pus la dispoziţie de ministerul educaţiei pentru infrastructura şcolară. Nu este o critică adusă doamnei Ada Macovei ci sistemului şi predecesorilor de la conducerea ISJ. Fibra optică este aducă prin calea ferată şi zace de doi ani de zile în gară. Trebuie făcut transportul din gară la ISJ şi apoi la şcolile din municipiu şi judeţ. Trebuie să adoptăm o politică din aproape în aproape, să încercăm să rezolvăm problema pe municipiu, plecând apoi şi în judeţ”, a declarat deputatul Buhăianu. Acesta spus că se încearcă un parteneriat cu una sau mai multe firme private pentru racordarea ISJ la reţeaua de internet a Ministerului Educaţiei deoarece costurile cu privire la extinderea reţelei de la Gară la ISJ şi apoi în întreg judeţul prevede costuri foarte mari. „Noi cei care suntem implicaţi şi politic şi care putem gestiona treaba asta încercăm să rezolvăm această problemă pentru că este foarte important de ştiut că un liceu cum e Pedagogicul plăteşte acum 300-400 euro lunar internetul. Dacă s-ar reuşi racordarea la reţeaua pusă la dispoziţie de minister costurile s-ar reduce la doar 60 euro lunar. Din nepăsare sau neştiinţă s-a neglijat această problemă”, a completat Buhăianu. Contactată telefonic, Ada Macovei, inspectorul general al ISJ, a spus, pentru BanulBotoşănean.ro că nu ştie motivul pentru care cei care s-au aflat la conducerea inspectoratului nu au încercat să rezolve această problemă, însă s-a delimitat de declaraţiile lui Buhăianu. „Nu ştiu să fie vreo firmă care să fie dispusă la un astfel de parteneriat. Noi vom încerca să obţinem sprijinul ministerului să aducem internetul pentru început la inspectorat, iar de aici la şcoli”, a spus Macovei. Racordarea unităţilor de învăţământ la reţeaua de internet prin fibră optică a ministerului ar oferi posibilitatea elevilor botoşăneni să beneficieze de internet de mare viteză, iar unităţile şcolar ar avea costuri mici cu acest serviciu. (BanulBotosanean.ro)