luni, 12 aprilie 2010

Sindicatele afiliate,
În atenţia liderilor de sindicat,

În ciuda tuturor eforturilor făcute de reprezentanţii F.S.L.I. în timpul negocierilor pe marginea proiectului Legii Educaţiei Naţionale, cei ai M.E.C.T.S. nu au renunţat la următoarele prevederi ale acestui proiect legislativ:
1. Trecerea clasei a IX- a la învăţământul gimnazial;
2. Titularizarea să se facă pe post(unitate de învățământ);
3. Consiliul de Administraţie să fie format din: 1/3 reprezentanți ai cadrelor didactice, 1/3 reprezentanți ai părinţilor şi 1/3 reprezentanți ai consiliului local (4 reprezentanți ai cadrelor didactice, 4 reprezentanți ai părinţilor și 4 reprezentanți ai consiliului local );
4. Finanţarea de bază va fi asigurată integral de la bugetul de stat şi pentru învăţământul particular acreditat.
Având în vederea că reprezentanţii M.E.C.T.S. afirmă că au susţinerea unui număr însemnat de cadre didactice pentru aceste propuneri, considerăm că este necesar ca membrii de sindicat afiliaţi la F.S.L.I. să fie consultaţi în legătură cu aceste schimbări propuse în proiectul L.E.N.. Concluziile desprinse după efectuarea acestui referendum urmează să fie prezentate comisiilor de învăţământ din Parlamentul României.
Ţinând cont că este foarte posibil ca parlamentarii să dezbată în regim de urgenţă acest proiect de lege, se impune realizarea într-un timp cât mai scurt a acestui referendum. Pentru a putea susţine rezultatul acestuia, sindicatele afiliate vor înainta la federaţie, până în data de 30.04.2010, o dată cu rezultatul celuilalt referendum, atât tabelele cu semnături, cât și situația centralizată a opțiunilor membrilor de sindicat.
Vă anexăm modelul formularului pentru referendum, precum și centralizatorul cu rezultatele acestuia.

PREŞEDINTE,


Aurel CORNEA