joi, 31 ianuarie 2013

Clasa pregătitoare va fi menţinută în învăţământul obligatoriu începând cu vârsta de şase ani

Clasa pregătitoare va fi menţinută în învăţământul obligatoriu începând cu vârsta de şase ani. Decizia a fost luată astăzi de părinţi, sindicate şi cei doi miniştri care au grijă de educaţie, care au semnat un acord privind organizarea clasei pregătitoare pentru anul şcolar 2013/2014. Acelaşi document prevede că organizarea clasei pregătitoare se poate face şi mai flexibil din punct de vedere al desfăşurării activităţii şcolare. Astfel, prima clasă a învăţământului primar se poate desfăşura fie la şcoală, fie la grădiniţă, dar cu profesori şi după aceeaşi programă şcolară. Acordul prevede şi măsurile pe care Ministerul Educaţiei le va lua. Până la 31 martie , părinţii vor fi consultaţi cu privire la locul unde vor să se desfăşoare clasa pregătitoare pentru copiii lor. Până la 31 martie 2013, Ministerul Educaţiei trebuie să aprobe metodologia pentru clasa pregătitoare. Înscrierea în clasa pregătitoare va începe în luna aprilie. Acordul prevede că ministrul Educaţiei va elabora un ordin pe care îl va da în aprilie 2013 prin care va permite înscrierea în clasa I şi a acelor copii care nu au parcurs clasa pregătitoare până acum, deşi aveau vârsta prevăzută de lege. Copiii cu vârste mai mici de 6 ani pot fi înscrişi la clasa pregătitoare, dar acest lucru nu este obligatoriu. Iar înscrierea se va face în urma unei evaluarări specifice. Copiii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 7 ani se vor înscrie obligatoriu în clasa pregătitoare. Cei care au peste 7 ani se vor înscrie în clasa I. Ministerul Educaţiei va continua investiţiile pentru mobilier şi pentru materialele didactice, iar pentru acest lucru va cere fonduri de la autorităţile administraţiei publice: 16 milioane de lei pentru mobilierul şcolar şi 8 milioane de lei pentru materialele didactice. Potrivit acordului, şcolile vor căuta să extindă programele tip „şcoală după şcoală” şi să încheie parteneriate pentru spaţiile necesare acestor programe. Profesorii care predau la clasele pregătitoare vor participa în continuare la cursuri de formare. Datele arată că în anul şcolar 2012-2013 au mers la grădiniţă şi în învăţământul primar cu 37.500 de copii mai mult decât în anul şcolar precedent. De asemenea, sunt cu 60 000 de copii mai mult în grupa mică. Acordul încheiat astăzi respectă de fapt unul dintre ordinele de ministru date în 2011. Potrivit articolului 18 al ordinul nr. 6694 /20.12.2011 prevede: „clasa pregătitoare se organizează în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică în care există nivelul de învăţământ primar acreditat sau autorizat. Aceste clase pot funcţiona şi în cadrul unităţilor de învăţământ preşcolar - grădiniţe – care sunt structuri ale unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică în care există nivelul de învăţământ primar acreditat sau autorizat”. Ponta: Părintele decide Premierul Victor Ponta a declarat, miercuri, la începutul şedinţei de Guvern, că părinţii sunt cei care vor decide locul unde copiii lor vor urma clasa pregătitoare, la grădiniţă sau la şcoală Ponta a spus că astfel va corecta o măsură luată în grabă de „foşti neaveniţi în educaţie, care nu au legătură cu realitatea şi care îşi duc copiii la şcoală în străinătate”. „Părintele va decide dacă copilul merge la şcoală sau va rămâne în sistem de grădiniţă. Domnul ministru ne prezintă din punct de vedere legislativ şi logistic, împreună cu domnul ministru al Dezvoltării soluţia raţională ca nici să nu rupem un anumit proces început, dar nici să nu înnebunim şi să decidem noi în locul părinţilor pentru o perioadă de un an de zile foarte delicată şi foarte importantă pentru dezvoltarea copiilor”, a declarat Victor Ponta.

miercuri, 30 ianuarie 2013

Povestea expresiei «a avea o clasă mai mult decât trenul»

„A avea o clasă mai mult decât trenul”: când şi cu ce înţeles(uri) Generalizarea învăţământului obligatoriu primar de patru clase şi răspândirea ştiinţei de carte, produse în spaţiul românesc în intervalul 1880-1930, au condus la apariţia expresiei „a avea o clasă mai mult decât trenul”. Iniţial, sintagma avea conotaţii pozitive, cu nuanțe ușor ironice, desemnând avansul omului de rând faţă de tehnologia de vârf a epocii. În acea perioadă, trenul reprezenta o tehnologie modernă, care fascina populaţia, precum o fac computerele în zilele noastre. A fi superior unui astfel de mijloc modern era o mândrie pentru omul obişnuit, absolvent al învăţământului primar.Desfiinţarea clasei a III-a la trenuri, petrecută după cel de-Al Doilea Război Mondial, a făcut ca sintagma să se modifice un pic, exprimând noile realităţi: „a avea cu două clase mai mult decât trenul”. Noile reforme ale educaţiei de după 1948, startul campaniei de alfabetizare şi reuşita acesteia au făcut ca societatea românească – cel puţin cea de după 1960 – să fie una cu un grad mult mai ridicat de pregătire decât societatea anterioară, în care analfabetismul atingea cifre greu de imaginat. Ca atare, expresia „a avea o clasă sau două mai mult decât trenul” a căpătat o nuanţă peiorativă, desemnând persoanele care nu aveau prea multă şcoală comparativ cu noile generaţii. Ulterior, sensul cunoaşte noi îmbogăţiri şi sintagma începe să fie aplicată şi celor care au multe pretenţii, fără să aibă şi o solidă pregătire într-un domeniu. Mai târziu, odată cu generalizarea învăţământului liceal de 10 clase, circulaţia expresiei se reduce până aproape de dispariţie. Legătură (aparent) paradoxală între clasele vagoanelor şi democratizarea societăţii Experienţă plăcută sau nu, călătoria cu trenul, în vagoanele claselor I-IV, a fost un adevărat experiment de inginerie socială, prin care societatea s-a democratizat, prin utilizarea în comun a aceluiaşi mijloc de transport de către categorii sociale diferite. Gările, trenurile au devenit spaţii în care clasele sociale s-au întâlnit şi unde, încetul cu încetul, ideea egalităţii şi-a făcut loc; spre deosebire de alte epoci, nimeni nu îţi interzice să călătoreşti la clasa I, dacă, evident, ai bani să îţi cumperi biletul. Această democratizare a societăţii a fost sesizată, de altfel, încă din primele decenii ale existenţei trenului. La mijlocul secolului al XIX-lea, un autor britanic remarca, urmărind cu privirea un tren care trecea pe un pod, faptul că respectivul mijloc de transport lăsa în urmă Evul Mediu şi lumea lui exclusivistă, a nobilimii privilegiate; la rândul lor, francezii au supralicitat rolul căilor ferate, scriind despre ele că sunt o continuă lecție a idealurilor revoluției franceze de egalitate și fraternitate.

Clasa pregătitoare va rămâne clasă obligatorie la ciclul primar, aşa cum prevede în prezent Legea educaţiei

....... Vizualizare foto.Ce a decis Victor Ponta cu privire la clasa pregătitoare. EXCLUSIV ....Clasa pregătitoare rămâne la şcoală din punct de vedere legal, dar Guvernul va da posibilitatea administraţiilor locale să o amplaseze şi la grădiniţe, dacă nu au spaţiu suficient în şcoli, cu condiţia ca ea "să ţină" de o şcoală şi să aibă personal didactic calificat. Premierul Victor Ponta va anunţa miercuri ,la ora 12, procedura şi calendarul după care se va organiza clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2013/2014, au declarat pentru gândul surse guvernamentale. Clasa pregătitoare va rămâne clasă obligatorie la ciclul primar, aşa cum prevede în prezent Legea educaţiei. Locul unde se va desfăşura clasa zero va fi decis de către şcoală, admininistraţia locală şi inspectorate, în funcţie de spaţiul de care dispune insituţia de învăţământ unde se va face înscrierea. Guvernul lasă la decizia administraţiei locale să hotărască unde va avea loc clasa pregătitoare. Ministerul Educaţiei va avea un termen pentru realizarea metodologiei pentru clasa pregătitoare. Cel mai probabil trebuie să fie gata până la finalul lunii februarie. Apoi, inspectoratele, şcolile şi administraţia locală vor trebui să evalueze spaţiile pe care le au la dispoziţie până la sfârşitul lunii martie. Ministerul Educaţiei a propus Guvernului să dea bani pentru after school, acolo unde este posibil ca acest tip de serviciu să aibă loc. Copiii de la clasa pregătitoare vor fi învăţaţi de personal didactic calificat, după aceeaşi programă şcolară ca şi în anul şcolar 2012/2013. Tot miercuri, sindicatele din învăţământ, Ministerul Educaţiei şi asociaţiile de părinţi vor semna un acord de principiu cu privire la organizarea clasei pregătitoare. Ministerul Educaţiei va prezenta raportul de evaluare al clasei pregătitoare, realizat în şcolile din toată ţara. Citeşte şi La sfârşitul săptămânii trecute, Remus Pricopie, ministrul Educaţiei, a declarat în cadrul unei conferinţe naţionale care a avut loc la Slobozia, că : "Soluţia pe care am discutat-o cu premierul, cu inspectorii şcolari, cu cei din minister, cu domnul Vasile Molan, cu Ministerul Dezvoltării, cu reprezentanţii administraţei publice va fi o soluţie, după parerea mea, echilibrată, în care nu se va întoarce căruţa în mijlocul drumului, se va merge înainte, dar în acelaşi timp se va încerca acomodarea diferitelor puncte de vedere în condiţiile în care va exista o unitate din punctul de vedere al curriculumului".

marți, 8 ianuarie 2013

OMECTS nr. 6370 / 6 decembrie 2012 - obligatia didactica de predare a personalului de conducere

ORDIN nr. 6370 din 6 decembrie 2012 privind modificarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.865/2011 În baza prevederilor art. 263 alin. (10) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin. Art. I Normele metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.865/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 25 august 2011, se modifică după cum urmează: 1.Articolul 5 va avea următorul cuprins: "Art. 5 (1) Directorii grădiniţelor cu program prelungit/săptămânal, cu personalitate juridică, profesori pentru învăţământul preşcolar, sunt degrevaţi parţial de norma didactică şi efectuează 2-4 ore/săptămână în cadrul obligaţiei didactice de predare în specialitate, în alte unităţi de învăţământ, conform specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de studii. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), directorii grădiniţelor cu program prelungit/săptămânal, cu personalitate juridică, absolvenţi ai liceelor pedagogice/şcolilor postliceale sau absolvenţi ai specializării «Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar», efectuează 2-4 ore/săptămână, în cadrul obligaţiei didactice de predare, activităţi specifice funcţiei de metodist al inspectoratului şcolar sau activităţi specifice funcţiei de profesor-metodist, respectiv formator în casele corpului didactic." Art. II Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. -****- Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, Ecaterina Andronescu Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 889 din data de 27 decembrie 2012