marți, 22 septembrie 2009

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 70608
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro


INFORMARE

I. În conformitate cu prevederile art. 49 pct.12 din Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, la trei zile de la data publicării acestei legi în Monitorul Oficial, se anulează următoarele sporuri, indemnizaţii şi drepturi salariale:

- indemnizaţia de rural;
- sporul pentru tranşele suplimentare de vechime;
- gradaţia de merit;
- salariul de merit;
- sporul de stabilitate;
- sporul de suprasolicitare neuropsihică;
- indemnizaţia de conducere pentru funcţiile de conducere, de îndrumare şi de control;
- indemnizaţia acordată pentru dirigenţi, învăţători, institutori şi educatoare;
- sporul de practică pedagogică;
- ajutorul de deces acordat în cuantum de 5 salarii acordat la decesul unui cadru didactic;
- orice alte premii sau drepturi băneşti prevăzute de lege sau de Contractele Colective de Muncă.

II. În temeiul prevederilor art.10 din Legea privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, în perioada octombrie-decembrie 2009, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare, au obligaţia de a diminua cheltuielile de personal, în medie cu 15,5% lunar, prin aplicarea uneia din măsurile:
a) să acorde personalului propriu, indiferent de statutul acestora, zile libere fără plată pentru o perioadă de până la 10 zile lucrătoare;
b) să reducă programul de lucru;
c) să dispună o măsură ce combină alternativele prevăzute la lit. a) şi b);
d) altă măsură cu efect echivalent.

În situaţia în care moţiunea de cenzură iniţiată de PNL şi UDMR pe tema Legii cadru privind salarizarea unitară va fi respinsă şi preşedintele României va promulga cele două legi amintite mai sus, veniturile salariale ale personalului din învăţământ se vor diminua, în medie, cu 40% lunar, pentru perioada octombrie-decembrie 2009.

Pentru susţinerea afirmaţiilor de mai sus anexăm câteva exemple.DEPARTAMENTUL COMUNICARE


ANEXĂ LA INFORMARE

a) Prof grad I, 22-25 ani vechime, gradatie de merit, dirigentie Salariul brut actual: 3109 ron Salariul brut diminuat: 2261 ron
b) Prof grad I, 22-25 ani vechime, salariu de merit, dirigentie Salariul brut actual: 2860 ronSalariul brut diminuat: 2261 ronc) Prof grad I, 22-25 ani vechime, gradatie de merit, dirigentie , spor de rural 15%Salariul brut actual: 3380 ron Salariul brut diminuat: 2261 rond) Invatator grad I, 25-30 ani vechime, dirigentie, salariu de merit, Salariul brut actual: 2350 ron Salariul brut diminuat: 1858 rone) Invatator grad I, 25-30 ani vechime, dirigentie, gradatie de merit, Salariul brut actual: 2555 ron Salariul brut diminuat:1858 ronf) Invatator grad I, 25-30 ani vechime, dirigentie, gradatie de merit, spor rural 15%Salariul brut actual: 2778 ron Salariul brut diminuat: 1858 rong) Invatator definitiv, 2-6 ani vechime, dirigentie, spor rural 15%Salariul brut actual: 1284 ron Salariul brut diminuat: 1033 ron
h) Director, prof grad I, 10-14 ani vechime, gradatie de merit, ind de conducere 30%Salariul brut actual: 2874 ronSalariul brut diminuat: 1854 ron
i) Director, prof grad I, 25-30 ani vechime, gradatie de merit, ind de conducere 30%Salariul brut actual: 3713 ronSalariul brut diminuat: 2365 ron
j) Inspector şcolar, prof grad I, 25-30 ani vechime, gradatie de merit, ind de conducere 40%Salariul brut actual: 3903 ronSalariul brut diminuat: 2365 ron
k) Secretar sef IA, studii medii, salariu de merit, ind de conducere 20%
Salariul brut actual: 2351 ronSalariul brut diminuat: 1483 ron

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu