marți, 20 iulie 2010

În atenţia membrilor de sindicat

Vă aducem la cunoştinţă că repartizarea în şedinţă publică a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7,oo (şapte) , pe posturile didactice/catedrele vacante titularizabile are loc în perioada 22-23 iulie 2010, conform Ordinului 4434/08.07.2010 pentru modificarea Calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2010 – 2011, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr.5886/2009.

Cu stimă,


PREŞEDINTE,
PROF. Liviu AXINTE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu