joi, 14 aprilie 2011

Important!

In Monitorul oficial nr.221/31.03.2011 este publicata H.G. 286 - privind aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu